(12.40 hodin)
(pokračuje Votava)

Já myslím, že vedení Plzeňského kraje se staví ke zdravotnictví přesně tak, jak se staví ODS na centrální úrovni. Bez ohledu na potřeby občanů, bez ohledu na to, co občané v tomto kraji potřebují. Že potřebují dobrou, kvalitní zdravotní péči. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. S technickou připomínkou… Prosím, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Pan poslanec Vilímec. Pouze s faktickou poznámkou.

Chtěl bych prostřednictvím předsedajícího ubezpečit pana poslance Votavu, že situace ve zdravotnictví a situace v nemocnicích v Plzeňském kraji se nezhoršuje, ale naopak za ty čtyři roky se stabilizovala a převod nemocnic na akciové společnosti, krajských nemocnic v Plzeňském kraji, bylo správné rozhodnutí a nemocnice se těší dobrému finančnímu zdraví.

Chtěl bych ubezpečit pana poslance Votavu, že nebudu přistupovat na snahu zviditelňovat se před krajskými volbami tématem nemocnic v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že je to naprosto zbytečné, a musím říci, že postup pana poslance Votavy ve vztahu k Plzeňskému kraji, ve vztahu k radě Plzeňského kraje, považuji za naprosto nekorektní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi i za dodržení času k technické poznámce. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho dalšího do rozpravy nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, závěrečné slovo navrhovatele a potom bych poprosil zpravodaje o závěrečné slovo. Prosím, pane navrhovateli, máte možnost své závěrečné slovo říci.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, v průběhu té debaty jsem obdržel pár zajímavých informací. Jedna z nich říká, že údajně v olomoucké fakultní nemocnici už běží ten proces transformace na akciovou společnost, a pane premiére, už tam prý podepsali smlouvu se soukromou firmou na zhruba dva miliony, která má zúřadovat tuto transformaci. Čili skutečně pokud vy zde nedáte jasné termíny a jasné záruky, tak my vám věřit nemůžeme, protože ty nemocnice - a pravděpodobně ta olomoucká není jediná - už nasmlouvaly advokátní firmy, auditorské firmy, se kterými mají kontrakty za několik milionů právě na zprocesování těch převodů z příspěvkových organizací na akciové společnosti. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka k tomu Plzeňskému kraji. Dámy a pánové, to by byla velká legrace, kdyby to nebylo tak smutné. Chlubit se tady tím, že třeba v klatovské nemocnici díky naprosto diletantskému a likvidačnímu vedení Plzeňského kraje to dopadá tak, že tam prakticky museli omezit, či skoro zavřít jedno z klíčových, páteřních oddělení, a to prezentovat jako důkaz toho, že se to zlepšuje, no budiž. Tedy máte vy v ODS asi zvláštní měřítka na to, co je zlepšení a co je zhoršení.

Dlouho by se tady dalo také diskutovat nejenom o Středočeském kraji a roli některých lidí blízkých hejtmanovi Zimmermannovi při privatizaci jedné ze středočeských nemocnic, to je taky zajímavá kapitola, taky by to možná stálo za delší rozbor, ale to si necháme na jindy. A samozřejmě velmi zvláštní kapitolou je aktivní účast pana Tluchoře v privatizačních aktivitách ve Středočeském kraji, což je taky zajímavé, včetně aktivit jeho rodinných příslušníků a příslušníků třeba rodiny Cabrnochů atd. Tam jsou takové jisté klany Zimmermannů, Cabrnochů, Tluchořů, Rubášů, kteří prostě kolem toho různě běhají v bližších či vzdálenějších orbitech, a už vás vidím, jak se úplně třesete na to, co by z toho třeba mohlo být. Aspoň tak mi to připadá, že jste úplně nedočkaví.

Obdobně můžu hovořit o tom, jak probíhaly tyto aktivity v Karlovarském kraji a k jakým důsledkům to vedlo. Jeden z vašich poslanců by o tom mohl vyprávět. A já mám dodnes archivované SMS od zdravotnického personálu. Když tohoto kolegu bohužel potkala určitá komplikace a dostal se do té nemocnice, tak ti kolegové vás tak mají rádi, že prolomili lékařská tajemství a psali mně SMS. A to vám nepřeju číst, co tam psali na adresu toho člověka, o kterém věděli nebo si mysleli, že aktivně je zapojen do těch privatizačních aktivit. On možná udělal moc dobře, že se přes kamarády nechal transportovat do Prahy, protože… A nebudu to radši rozvíjet. Bohužel, to jsou důsledky, ke kterým vaše politika vede, k růstu nervozity, nesnášenlivosti, k růstu napětí ve společnosti, strachu ve společnosti, a bohužel to odnáší kvalita zdravotní péče.

Dámy a pánové, stále není pozdě. Stále není pozdě. Aspoň někteří z vás, doufám, si uvědomují vážnost té situace, a že tento návrh podpoříte.

V podrobné rozpravě bych pak dal návrh na zkrácení lhůty na 24 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo předkladateli. Nyní pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že všechny argumenty pro i proti tady zazněly, zazněly tady návrhy - od kolegy poslance Šťastného na zamítnutí tohoto návrhu. Pan poslanec Kochan dal podmíněný návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů a pan poslanec Rath dal návrh na zkrácení lhůty na 24 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Petr Pleva s technickou. Nevím, s procedurální jedině v tuto chvíli.

 

Poslanec Petr Pleva: Ano, procedurální. Pan poslanec Rath tento návrh nepodal, on řekl, že ho dá v podrobné rozpravě. Protože je znalec jednacího řádu, tak ho určitě v nějaké podrobné rozpravě podá, ale teď o něm hlasovat nelze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také s procedurální pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Já jsem řekl panu zpravodajovi, že ten návrh podávám, tak on to asi tak bral, tak to berte, že ho podávám. (Výkřiky zprava: To nejde!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klid prosím! Já samozřejmě gongem přivolám ty, které jsem požádal, aby odešli z jednacího sálu, když řešili něco jiného než předložený bod 37, ale podotýkám, že v rozpravě padl návrh kolegy Davida Ratha na zkrácení lhůty na 24 hodin. To je samozřejmě věc k hlasování. Samozřejmě ještě, až budeme rozhodovat o přikázání, fakticky jsme často i v tomto bodu umožnili svým způsobem to předkládat. Já jen říkám, některé praktiky, které tady jsou - dobře si uvědomuji, že Petr Pleva jako znalec jednacího řádu ví, že tohle jsme občas udělali a přimhouřili nad tím oči a nemá to být. To je realita. Ale v tuto chvíli o tom nemáme co řečnit, protože máme za sebou závěrečné řeči a máme procedurální návrh pana kolegy Šťastného na zamítnutí. Teprve poté budeme hlasovat dál, jestli půjdeme, nebo nepůjdeme touto cestou, nebo budeme hlasovat o přikázání.

Ale s procedurální ještě pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený a ctěný pan místopředseda Sněmovny, ač také znalec jednacího řádu, se mýlí. Skutečně je možné podat po ukončení rozpravy návrh na přikázání nějakému jinému výboru, ale návrh na zkrácení lhůty musí padnout v rozpravě a nepamatuji si - a že už jsem tady pěknou řádku let - že by někdy umožnil předsedající hlasovat o návrhu, o takto podaném návrhu, který by padl jinde než v rozpravě.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP