(V 9.00 předsedající oznámila zahájení schůze v 9.30 hodin.)

 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. června 2008 v 9.35 hodin

Přítomno: 195 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, aby se všichni přihlásili svými identifikačními kartami případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak to již učinili páni poslanci Raninec, který má náhradní kartu číslo 3, Vojíř s náhradní kartou číslo 5, pan poslanec Paroubek s náhradní kartou 33, pan poslanec Tluchoř s náhradní kartou 7, pan poslanec Rádl s náhradní kartou 10, pan poslanec Hasil s náhradní kartou 15, pan poslanec Vanoušek s náhradní kartou 32 a pan poslanec Krill s náhradní kartou 18.

Dovolím si vám také sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení - pan poslanec Dlouhý s náhradní kartou 34 - požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně. Paní poslankyně… A!, paní poslankyni Bohdalovou vidím, takže omluva, která mi byla avizována, neplatí. Taktéž neplatí bezpochyby v případě pana poslance Haška. Tedy pan poslanec Hojda - zahraniční cesta. To je v pořádku. Pan poslanec… A!, bohužel jsem pana kolegu Hojdu neviděla, neb je téměř mimo mé zorné pole, ale již ho vidím. Takže ani tato omluva není autentická. Pan poslanec Snítilý Evžen, tato omluva platí. A pan poslanec Ladislav Šustr. Také zde? Takže zdravotní důvody pominuly, to nás těší.

Z členů vlády potom pan ministr Julínek. Pan ministr Kalousek od 13.30 jedná s delegací Slovinské republiky. Pan ministr Říman zrušil svoji zahraniční cestu. A pan ministr Schwarzenberg na zahraniční cestě jest. (V sále je silný hluk.)

Na úvod vám ještě sdělím, resp. provedu rekapitulaci pevně zařazených bodů, abychom všichni věděli, jak se bude vyvíjet naše dopolední jednání. Dnešní jednací den tedy zahájíme pevně zařazenými body 17, 24, 25, 18, 19, 47, a 48. Dále budeme případně pokračovat body ve schváleném pořadí.

Ale mám zde několik písemných přihlášek k návrhům na změny dnešního programu a programu naší schůze vůbec. Jako první mi svůj návrh, resp. svoji přihlášku, doručila paní poslankyně Páralová. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo, vážená -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dámy a pánové - omlouvám se paní poslankyni - velmi vás prosím o trochu klidu. Je obtížné v tomto hluku zaznamenat návrhy, tak jak zde padají ke změně programu, a nechtěla bych se dopustit nějaké chyby. Takže ještě jednou vás prosím o klid.

Pan poslanec Jičínský má dnes náhradní kartu číslo 36.

Prosím, paní poslankyně Páralová, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, dámy a pánové, navrhuji pevné zařazení nového bodu, a sice na středu 11. 6. za pevně zařazený bod, čili jako druhý pevný bod odpoledne, tisku číslo 475, což je senátní návrh novely zákoníku práce a zákona o inspekci práce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní prosím pana poslance Davida Ratha, dalšího přihlášeného k návrhu na změnu schváleného pořadu. Prosím, pane poslanče.

Pan ministr Pospíšil náhradní karta 37.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Já navrhuji zařazení bodu 36, tedy tisku 461, což je převod majetku státu. Týká se to fakultních nemocnic. My už jsme třikrát rozhodli o jeho pevném zařazení, bohužel ani jednou na něj nedošla řada. Takže navrhuji, aby byl pevně zařazen na dnešní schůzi jako první bod za pevně zařazené body.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. A nyní prosím pana poslance Tejce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu na jednání Sněmovny, a to pod názvem situace v české justici.

Domnívám se, že situace v české justici je zejména po včerejším rozhodnutí krajského soudu v Praze poměrně vážná. Není možné odkládat řešení a je třeba, aby se tímto zabývala i Poslanecká sněmovna. Myslím si, že nikdo z nás nemůže být spokojen s tím, že z výsledků jednání soudu vyplývá, že vysocí představitelé české justice se snažili nevhodnými intervencemi, odbornou šikanou a chybnou delegací zmanipulovat vyšetřování trestní kauzy vicepremiéra Jiřího Čunka. Proto jsem přesvědčen, a myslím, že nejen já, že je třeba, abychom se zabývali touto situací na této půdě. Myslím, že je důvod předpokládat, že tento návrh má šanci uspět, že budeme moci jednat, protože řada i koaličních politiků sdělila, že tuto situaci také považuje za vážnou, a vyzvala nejvyšší státní zástupkyni k rezignaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP