(17.00 hodin)
(pokračuje Liška)

Každopádně, vy jste řekl, že Česká republika při čerpání z tohoto programu bude mít dva roky zpoždění. Není tomu tak. Bude mít maximálně jednoleté zpoždění, a to proto, že se nám podařilo vyjednat s Evropskou komisí mimo jiné to, že i tento zpožděný program, vzhledem k tomu, že byl doručen do Bruselu až nyní, že předcházející rok nebude započítán do celkového počtu, kdy bude možno čerpat. To by samozřejmě byla velmi pozitivní zpráva pro českou vědu a výzkum. Chci dosáhnout toho, aby ještě letos, nejpozději na přelomu roku 2009 a 2010, byla vyhlášena výzva, aby skutečně bylo možné neprodleně čerpat.

Ptal jste se na ta opatření. Já jsem učinil to, že vznikly pracovní skupiny, které zahrnovaly všechny aktéry, jak žadatele, tak odborníky i ze zahraničí, kteří jednotlivé problematické oblasti řešili způsobem, který je na evropské úrovni standardní. To výrazně urychlilo tu práci.

Chtěl bych se zde zmínit i o jedné velmi pozitivní skutečnosti, že Evropská komise přijala náš koncept tzv. startup grantů, to znamená finančních prostředků alokovaných na samotný výzkum již při budování infrastruktury. To znamená, že díky tomuto mechanismu, na který my jsme přišli a který jsme prosadili, který Evropská komise akceptovala, již při budování této infrastruktury od jejího samého počátku bude moci probíhat a nabíhat výzkum. To znamená, že nezačne až teprve ve chvíli, kdy bude tato infrastruktura vybudována, nýbrž bude od toho prvního okamžiku moci se rozběhnout. To je velmi pozitivní, protože tím vlastně i na rozdíl od jiných zemí, které tyto prostředky využívají, můžeme využívat na skutečný konečný účel, a to je právě výzkum, vývoj a inovace.

Tolik k tomu, na co jste se dotazoval. Předpokládám, že během letních měsíců se jednání s Evropskou komisí uzavřou, abychom nejpozději na podzim mohli říci, že tento program je schválen, podepsán a peníze jsou pro čerpání pro české uživatele, což jsou především univerzity, vysoké školy a další výzkumné instituce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru školství Ondřeji Liškovi. Pan kolega Petrů se ujme času k doplňující otázce. Prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Již velice krátce. Zaznamenal jsem tedy, že výzvy z tohoto programu budou vyhlášeny již zřejmě v letošním roce nebo na začátku příštího roku. Čili pan ministr může garantovat, jak bylo dnes řečeno, že bude čerpání z tohoto operačního programu zajištěno to, aby byly vyčerpány všechny alokované prostředky pro tento operační program.

Zároveň bych chtěl požádat pana ministra, jestli by mohl průběžně, alespoň jednou za čtvrt roku mi podat informace o tomto programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, s doplňující odpovědí pan ministr Ondřej Liška. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. K části jedna: Ano, souhlasím, je to tak.

K bodu dvě: Velmi rád, i třeba na osobní rovině. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti nebo zájem o informace, nejen prostřednictvím interpelací jsem vám k službám, i moji spolupracovníci na ministerstvu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru za doplňující odpověď. Budeme se zabývat dvanáctou interpelací - ale pana místopředsedu Zaorálka nevidím, takže jeho přihláška propadá.

Dalším přihlášeným, třináctým v pořadí, je pan poslanec Zdeněk Maršíček, který má interpelaci na ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila ve věci důvěry v justici. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážený pane ministře, dlouhý příběh kolem úplatku pro vicepremiéra Jiřího Čunka směřuje zřejmě ke svému konci a zjišťujeme, kdo z mocných kamarádů zdejší spravedlnosti příkazem zařizoval beztrestnost. Až dosud se tomu ve vládě říkalo pouhé spekulace médií. Teď už to nepůjde. Ostravská krajská žalobkyně Zlatuše Andělová řekla u soudního výslechu, že se špičky zdejší justice a poradce Úřadu vlády České republiky pokoušeli zastavit vyšetřování případu vicepremiéra Jiřího Čunka podezřelého z braní úplatků. Setkání se vždy účastnil místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera a poradce Úřadu vlády České republiky a někdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec a dvakrát i nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Tedy naplnila se konstatování BIS a to, co si občané myslí. Vláda je v pasti justiční mafie a rok 2008 se zapíše do dějin České republiky jako rok otřásání důvěrou v autoritu státu.

Politický systém, který připouští, aby někdo další ovlivňoval soudce, je v samé své podstatě nespravedlivý. Proto mám následující otázky.

Za prvé. Na stole je totiž už dost informací, které je opravňují začít věc prověřovat. Navíc dovědět se pravdu je nutné pro obnovení důvěry ve zdejší justiční systém a politiku. Překvapilo mě, že jste, pane ministře, v médiích veřejně podpořil nejvyšší státní zástupkyni Veseckou, tudíž jste převzal veškerou odpovědnost. Co vás k tomu vedlo a jaká budete činit opatření?

Druhá otázka. Je pravda, že jste na návrh paní Vesecké odvolal pana Ištvána z postu olomouckého vrchního žalobce a udělal z něj řadového člena státního zastupitelství, když vás informoval o chování Kučery a Vesecké?

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pane poslanče. Protože pan ministr Jiří Pospíšil je řádně omluven, odpověď vám bude doručena do třiceti dnů podle zákona o jednacím řádu. Interpelaci číslo 13 končím.

Budeme se zabývat další interpelací, kterou je interpelace pana poslance Františka Bublana na ministra vnitra Ivana Langera ve věci personální situace na Ministerstvu vnitra. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, při pročítání dnešních novin jsem četl titulky jako Langerovi utíkají kolegové apod. Jedná se o odchody několika lidí z vysokých míst. Je to ředitel příspěvkové organizace Zařízení služeb Ministerstva vnitra, ředitel bytového fondu a odboru, šéf kabinetu, dokonce náměstkyně pro ekonomiku. Z těchto čtyř lidí jste si dokonce dva dosadil sám, takže to není žádný pozůstatek po mém řízení resortu. Nicméně tyto odchody mají jeden společný jmenovatel - tím je prodej majetku Ministerstva vnitra. Zdá se, že něco není v pořádku, že tito lidé se nemohou smířit se způsobem, jak se vnitro chce zbavovat údajně nepotřebného majetku.

Ptám se tedy, zda je skutečně pravda, že odchody těchto lidí jsou spojeny s tímto tématem. Potom se ptám, jakým způsobem bude Ministerstvo vnitra prodávat údajně nepotřebný majetek, zda to bude tendrem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo zda to bude poptávkovým řízením, oslovením tří zájemců, nebo zda to bude strategická zakázka tím, že se osloví pouze jeden zájemce. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Bublanovi. Pan ministr vnitra Ivan Langer se ujme odpovědi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pane poslanče, musím se vám omluvit za to, že jste se stal obětí zprávy kvality pověstných zpráv Radia Jerevan. Jednoduchá glosa na to, co bylo uveřejněno - ani se to neodvažuji popsat - zní: Není pravda, že odcházejí čtyři, není pravda, že odcházejí v této souvislosti. A tím by to mohlo skončit. Nicméně zasloužíte si detailnější odpověď. Dovolte mi, abych se tedy vyslovil detailněji.

Není pravda, že odcházejí čtyři z resortu Ministerstva vnitra. Za prvé - ředitel Bytové správy pan Bárta podal žádost o odchod ze své funkce k 31. 5. Dále bude působit na Ministerstvu vnitra. Je pravdou, že pan ředitel Zařízení služeb Vytiska podal žádost o odchod a odchází ze své funkce. Tady mohu spekulovat, co je příčinou tohoto, nicméně já sám v osobním pohovoru s ním jsem mu sdělil - to bylo počátkem roku - že se neshodujeme v další koncepci Zařízení služeb z pohledu větší efektivity, většího zeštíhlení, většího zkvalitnění poskytovaných služeb vzhledem k nutným úsporám, které resort musí hledat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP