(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se ještě chystá odpovědět. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Jenom ujištění. To je dáno tou dohodou mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany. Ministerstvo obrany samozřejmě musí plnit podmínky dohody a zajistit to v té kvalitě Ministerstvu zdravotnictví, protože my refundujeme ty peníze a hlídáme provedení této služby. Takže tady opravdu není problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za odpověď panu ministru zdravotnictví Tomáši Julínkovi a končím devátou interpelaci.

Desátým interpelujícím poslancem je pan poslanec Karel Černý, který interpeluje pana ministra Martina Římana ve věci podpory podnikání. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, během posledních několika měsíců jsem se ve svém regionu setkal a měl možnost hovořit s mnoha podnikateli a živnostníky. Vedle tradičních oblastí problémů, jako jsou vymáhatelnost práva, byrokracie a korupce, byla nejčastější otázkou možnost čerpání dotací a podpor z fondů Evropské unie. Podnikatelé nejsou spokojeni s neustálými změnami a oddalováním termínu výzev jednotlivých programů operačního programu Podnikání a inovace, který spravuje agentura CzechInvest. Průtahy vyhodnocení žádostí v rámci programu Rozvoj znemožnily i v mém regionu realizaci několika velmi dobrých projektů.

Protože malé a střední podnikání považuji za významný pilíř naší ekonomiky, dovolte, pane ministře, jednu otázku. Pokud se nepletu, vytváření podmínek pro malé a střední podnikání a jejich další rozvoj je i jednou z priorit vaší vlády. Proč dochází ve vašem resortu k této situaci a kdo je za ni zodpovědný?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu poslanci Karlu Černému. Slova se ujme ministr průmyslu a obchodu Martin Říman ke své odpovědi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ta otázka a ta problematika byla uvedena v nesmírně obecném duchu, takže je těžko na ni odpovídat. Já se v žádném případě neztotožňuji se stanoviskem, že dochází k nějakým průtahům nebo něčemu takto vážně formulovanému. Abych mohl konkrétně odpovědět, musel bych znát konkrétní případ konkrétního žadatele, který se s tím setkal. Naopak, Ministerstvo průmyslu a obchodu započalo proces realizace nového operačního programu Podnikání a inovace asi jako první ze všech správců operačních programů už na jaře loňského roku, tedy více než půl roku předtím, než Evropská komise operační program schválila, což bylo až v prosinci loňského roku, protože jsme byli, jak se říká, pevní v kramflecích a věřili jsme správně, že Evropská komise náš program v podstatě bez větších problémů a změn schválí. Proto jsme mohli přistoupit k vyhlašování již v té době. Některé programy už byly proto ukončeny, resp. byla ukončena první etapa, a další byly vyhlášeny. Dohromady je to už více než 15 programů.

Co se týče programu Rozvoj, to je jeden z největších programů, do kterých se v prvním kole v rámci žádostí přihlásilo několik set žadatelů. Tyto žádosti jsou postupně vyhodnocovány s tím, že hodnocení bude ukončeno do konce tohoto měsíce. Potom budou vydána rozhodnutí a podnikatelům, pakliže budou své projekty naplňovat, budou poskytovány finanční prostředky.

Z tohoto pohledu si myslím, že zrovna operační program Podnikání a inovace je program v rámci všech evropských programů podstatně méně problematický, nebo nejméně problematický v porovnání s některými ostatními.

Závěrem znovu opakuji - abych mohl na tuto otázku relevantně odpovědět, musel bych znát konkrétní situaci konkrétních žadatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Římanovi. Pan kolega Karel Černý položí doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Já se musím opět zeptat, kdy začne kvalitně fungovat agentura CzechInvest, ve které jste právě vy, pane ministře, provedl razantní změny, kdy budou dodržovány termíny výzev a hodnocení v jednotlivých programech publikované v médiích a na internetu. Příklady samozřejmě dodám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr neví, jak by konkrétně odpověděl. Chcete odpovědět, pane ministře? Ne, dobře, je to vaše právo. Interpelaci číslo 10 jsme ukončili.

Dalším interpelujícím poslancem je pan poslanec Jiří Petrů na ministra školství Ondřeje Lišku ve věci výzkumu a vývoje pro inovace. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, předmětem mé interpelace je operační program Výzkum a vývoj pro inovace, který je největším českým operačním programem. Z fondů Evropské unie jsou pro něj vyčleněny 2,07 mld. eur, což činí přibližně 7,75 % veškerých prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou republiku. Administrací tohoto programu je pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Stav jeho projednávání je však velmi znepokojivý. Nebál bych se říci, že je alarmující.

Uvedu několik faktů. Evropská komise schvaluje celkem 429 evropských operačních programů. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace patří téměř k poslednímu nevyjednanému operačnímu programu. Komisařka Danuta Hübner dala příslib, že vyjednávání posledního operačního programu bude zřejmě ukončeno na začátku října 2008. Ministerstvo musí dodat především posouzení vlivu operačního programu na životní prostředí, tzv. SEA, dále se musí zpracovat připomínky Evropské komise k operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace, mimochodem, zaslaného českou stranou Evropské komisi 29. dubna 2008. Další kolo oficiálního vyjednávání operačního programu proběhne v polovině července. V září budou probíhat formální procedury schvalování operačního programu.

Důležitý fakt je také ten, že existuje synergie mezi operačním programem Podnikání a inovace a operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace, který je třeba spustit co nejdříve, neboť některé projekty operačního programu Podnikání a inovace jsou navázány na operační program Výzkum a vývoj pro inovace a již teď mají skluz.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud budou splněny všechny kroky, o kterých jsem hovořil, bude možné čerpat z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace nejdříve v roce 2009. To ovšem znamená, že Česká republika zkrátí dobu čerpání z tohoto operačního programu o dva roky.

Mám na pana ministra několik otázek. Uvědomujete si, pane ministře, vážnost tohoto stavu? A jaká opatření jste přijal na ministerstvu, aby nedocházelo k dalšímu, opětovnému posouvání termínu ukončení vyjednávání s Evropskou komisí?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci. Slova se ujme ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška ke své odpovědi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Dobrý den. Děkuji za tuto interpelaci. Vítám ve sněmovním klubu expertů na evropské fondy i vás.

Chci k tomu říci následující. Ten operační program samozřejmě byl zdržen, a byl to úplně první úkol, kterého jsem se ujal poté, co jsem nastoupil. Nastala tam zásadní změna. Já jsem výrazně posílil kapacitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tým lidí, kteří jsou bezúhonní, kteří jsou odborníky na evropské i české úrovni právě v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Tento tým připravil v mnou slíbeném termínu do tří měsíců novou podobu operačního programu a ten byl, jak jste uvedl ve svém příspěvku, předán Evropské komisi. Byl samozřejmě předtím schválen vládou a proběhlo už několik jednání s Evropskou komisí.

Zpětná vazba je veskrze pozitivní. Neobjevila se tam žádná zásadní výhrada k tomu, jak byl tento operační program nyní připraven. Já z toho mám velmi dobrý pocit. Detaily nechci sdělovat, protože se jedná o jistý režim diplomatických jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Samozřejmě, Evropská komise si vyhrazuje verdikt až na dobu, kdy budou formální jednání uzavřena.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP