(16.40 hodin)
(pokračuje Křeček)

Tato oblast byla vyhlášena. Je-li něco vyhlášeno takovou oblastí, je pravděpodobné, že se tam bude v nejbližší době těžit, a největší problém této oblasti je v tom, že občanům nikdo nic neřekne. Zatímco představitelé ministerstva ujišťují, že se těžit nebude, představitelé firmy Diamo, která v blízkosti těží uran ve Stráži pod Ralskem, říkají, že se určitě těžit bude a že to je jenom otázka času a metody dobývání.

Takže jsem se vás chtěl zeptat, pane ministře, zda máte informace týkající se tohoto chráněného ložiska, zda se tam počítá s těžbou a jakou formou nebo jakým způsobem by těžba měla probíhat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a žádám pana ministra Martina Římana, aby využil svého času k odpovědi na tuto otázku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, pane místopředsedo. Já bych za prvé chtěl podotknout, že připomínka pana poslance Křečka na téma účasti na interpelacích je nemístná, protože já se interpelací, pokud na mě jsou, zúčastňuji, i když popravdě řečeno, nebýt laskavého rozhodnutí sociální demokracie a komunistické strany o zákazu párování, tak dneska bych tady opravdu nebyl, protože bych se účastnil energetické rady na zasedání v Lucemburku, což vzhledem k závažnosti projednávané problematiky je mi velmi líto a nevím, jestli rozhodnutí opozice v tomto smyslu je moudré pro Českou republiku.

Co se týče odpovědi na merito vaší interpelace, tak pan poslanec Křeček je právník, tudíž bych předpokládal, že ví, jaký je rozdíl mezi jednotlivými instituty, které jsou v horním zákoně, a tudíž je mu známo, oč jde při stanovení chráněného ložiskového území. Tady je zásadně třeba říct, že stanovení chráněného ložiska automaticky nepředjímá těžbu příslušného nerostu, a dokonce ani nezakládá právní nárok na budoucí těžbu, a už vůbec ne státnímu podniku Diamo, který v této roli vystupoval pouze coby prostředník, neboť chráněným ložiskem si stát chrání svůj majetek, tedy nerostné bohatství, nicméně nepředjímá se tím ani těžba, nepředjímá se tím ani, kdo bude těžit, a už vůbec ne, jak se bude těžit. Ochrana ložiska, institut této ochrany, je především zájmem státu. To je asi zásadní a jediná věc, kterou k tomu lze říci

Jinak, jak už tady bylo řečeno, řízení podle zákona bylo prováděno Ministerstvem životního prostředí, které ve svém rozhodnutí, které mohu dát komukoli k dispozici, poměrně jednoznačně a jasně tato fakta uvádí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. S doplňující otázkou pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Za tu zmínku o absenci se vám omlouvám, neměl jsem samozřejmě na mysli vás, ale několik kolegů muselo přečíst interpelace do vzduchu.

Pokud jde o párování, pane ministře, akce budí reakci. Zákaz párování je reakce. Nebýt akce, nebyla by ani reakce.

Pokud jde o moji otázku, to, co jste mi řekl, znám a mohl jsem si přečíst. Mně šlo jenom o to, jestli víte, že se tam plánuje v krátké době těžba, když ředitel společnosti Diamo v neděli večer v televizi řekl, že se tam za chvilinku těžit začne. To mě zajímalo, proto jsem se na vás obrátil. Výklad právního pojmu ložiskové území si samozřejmě opatřím jinde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr Martin Říman odpoví na doplňující otázku. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Já už jenom stručně. V krátké době se tam určitě těžit nezačne. To je jedna věc.

A druhá věc. Znovu opakuji, že jde o ochranu nerostu, který jednou - a to je i v surovinové politice státu, která je schválena a která, tuším, byla schválena za vlády ČSSD, její poslední verze, že jde o ochranu nerostů, které tvoří bohatství státu a které jednou, za určitých okolností, samozřejmě těženo být může jako cokoliv jiného.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pan ministr odpověděl na doplňující otázku, můžeme ukončit osmou vylosovanou interpelaci.

Devátou interpelací je interpelace Václava Votavy. Pan poslanec interpeluje pana ministra zdravotnictví Tomáše Julínka ve věci osudu letecké záchranné služby v Líních u Plzně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, moje interpelace se týká ohrožení existence letecké záchranné služby v Plzeňském kraji. Jde i o nedávné televizní zpravodajství, kde byly právě armádní a policejní helikoptéry označeny jako nevhodné podle předpisu Evropské unie k výkonu zdravotnických služeb. Přitom ještě nedávno paní ministryně obrany Parkanová se vyjadřovala, že i přes redukci helikoptér bude tato služba zajišťována armádními helikoptérami. To se týká tedy Plzeňského kraje, kde takto ta služba zajišťována je.

Vždycky organizační změny v armádě a policii otřesou existencí této nenahraditelné služby, a to zejména v oblastech, které je nejvíce potřebují, v oblastech hornatých nebo v regionech s přítomností dálnic, to je oblastí, kde jsou např. hromadné nehody. V Plzeňském kraji, kde je mimořádně nepříznivá situace v zajištění zdravotní péče co do její dostupnosti, protože v sedmi okresech je zajištěna zdravotní péče pouze v pěti lůžkových zařízeních, to má dopady i na její kvalitu, je to např. špatná organizace zdravotní péče na Tachovsku. V kraji jsou i ve velmi špatném stavu komunikace spravované krajem, to jsou tedy silnice druhé a třetí třídy, a proto zachování letecké záchranné služby je takřka podmínkou pro záchranu některých ohrožených občanů, a to zejména v příhraničních oblastech, v horských oblastech, ale i samozřejmě v okolí dálnic.

Moje otázky tedy na vás, pane ministře, zní: Jaké jsou záměry s leteckou záchrannou službou v Plzeňském kraji, která je tedy dislokovaná na letišti v Líních u Plzně? Děkuji vám za jasnou a konkrétní odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi, i za dodržení času přesně. Pan ministr zdravotnictví se ujme slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek Děkuji, pane místopředsedo. Zdá se mi, že jsem získal dalšího podporovatele přinejmenším pro zákon o zdravotnické záchranné službě a o zdravotním pojištění, který všechny ty věci, které byly nad rámec té interpelace - to znamená poznámka o Tachovsku - řeší zákonným způsobem a měly by zlepšit situaci, protože letecká záchranná služba sama o sobě nemůže nahrazovat pozemní složky.

Ale abych odpověděl na tu hlavní část interpelace. V usnesení vlády ze dne 29. října 2007 č. 1211 je garantováno, že letecká záchranná služba v Plzni-Líni bude samozřejmě zachována, to bude garantováno potom i tím zákonem o zdravotnické záchranné službě, a tímto usnesením je i garantováno, že to bude provádět Armáda České republiky. Současný stav je kryt platnou dohodou mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany v čl. 3 odst. 2, kde je citováno, že v rámci spádového území budou činnosti letecké záchranné služby ze střediska Plzeň-Líně zachovány. Není vůbec žádný důvod k žádné panice, asi se jedná o nějaké fámy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Votava položí doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Pane ministře, musím říci, že jsem mile překvapen a opravdu jsem rád za vaše slova, že letecká záchranná služba bude v Líních zachována, protože opravdu se doslýchám z řady různých míst o tom, že bude zrušena, v nejlepším případě totálně omezena, takže jsem rád, že potvrzujete, že bude v plném rozsahu, v takovém rozsahu, v jakém funguje dnes, sloužit i nadále. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP