(10.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Ale aby bylo panu dr. Rathovi vyhověno, dám hlasovat o jeho návrhu, abych byl odstraněn tady odsud, a připomenu těm, kteří tady nebyli, za co. Já jsem nabádal řečníka k tomu, abychom nepokračovali v tom včerejším duchu, protože si myslím, že to byl duch, který této Sněmovně nepřísluší, který je nedůstojný, a dopustil jsem se toho, že jsem mu vstoupil do jeho vystoupení - to je pravda - ale domnívám se, kdo jiný než předsedající by měl na tyto věci upozornit. Nemyslím si, že je možné zatěžovat neustále mandátový a imunitní výbor všelijakými stížnostmi.

Pan poslanec Křeček se hlásí.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, jestli chcete vědět, z jakého důvodu nemůžete dát přestávku na klub, tak je to z toho důvodu, že o procedurálním návrhu máte dát hlasovat bezprostředně. Bezprostředně znamená okamžitě poté, co byl dán, a mezi to už se nic nevejde.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak já bych chtěl upozornit, že procedurálních návrhů je celá řada. Já o tom dám hlasovat, já vám to slibuji, ale váš výklad, pane poslanče, není úplně přesný. Vy to dobře víte. Máte ke svému vystoupení důvod, nebudu to zpochybňovat.

Pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, opravdu chcete hlasovat o tom, že se tady smí mluvit sprostě, že se smějí urážet lidé? Byl bych rád, abyste si uvědomili, o čem teď budeme hlasovat. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Já myslím, že je na každém, aby se s tím vyrovnal. Já teď ale přestupuji to - když vám dám slovo, pane poslanče - k čemu jste mě vyzývali, že mám dát hlasovat bezprostředně. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Má myslím, že je potřeba, pane předsedající, aby se měřilo všem stejným metrem. (Předsedající: Souhlasím.) To znamená jak opozici, tak koalici. Já jsem si nevšiml, že by někdo přerušoval premiéra Topolánka, když tady na Sněmovnu opakovaně křičel. Já jsem si nevšiml toho, že by někdo nabádal premiéra ke slušnosti, když tady na Sněmovnu ukazoval prostředník. Já jsem si nevšiml, že by někdo z předsedajících nabádal premiéra, že na nás nebude křičet, že je ve Sněmovně bordel a něco podobného.

Takže pane předsedající, prostě k parlamentní demokracii, smiřte se, patří ironie, vtip - někdy třeba nepovedený. Prostě, dámy a pánové, vytáhněte si stenozáznamy, vytáhněte si, co kdo tady říká, kdy to říká, jak to říká a zda byl někým přerušován a zda to vyvolalo takovouto akci. Čili dámy a pánové, prostě tak, jak se koalice chová k opozice, tak se opozice chová ke koalici. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Já nechci opakovat, co tady řekl váš předřečník z klubu, a dám hlasovat. Ještě jednou zagonguji a dám hlasovat o návrhu pana poslance Ratha. Je návrh na to, abych vás odhlásil. Tomu nemůžu odolat, samo sebou.

 

Dám hlasovat, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Ratha, abych na zbývajících sedm minut své činnosti tady za empirem byl odvolán. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 84. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 162 poslanců, pro bylo 63, proti 78. (Potlesk vpravo.)

 

Takže budeme pokračovat tak, jak jsou přihlášeni jednotliví aktéři. Nyní vystoupí paní poslankyně Zelenková, dále je pan poslanec Bartoš, paní poslankyně Bohdalová. Prosím.

Tak pan poslanec David Rath s faktickou poznámkou má přednost.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, teď mohu dokončit svoji faktickou poznámku k tomu, co říkal tady pan premiér. Říkal jsem, vezměme rozum do hrsti, protože přece zavedení školného znamená další náklad na vzdělání ve výši toho školného, byť odloženého. Přece ty peníze se nenarodí, nevzniknou a nevystrnadí ty současné náklady, to znamená to, co ti studenti utratí na dopravu, stravu a další náklady spojené se studiem. Ty se jen navýší o to školné. Čili tady je samozřejmě zásadní logická chyba premiéra, na kterou jsem ho chtěl upozornit, že říká, že školné v podstatě zlepší přístup ke vzdělání. Vždyť to je přece platba a náklad navíc, a když je to odložené, tak kdo zaplatí - žádné peníze nejsou zadarmo. Vy jste někdy někdo dostal úvěr zadarmo, vám někdo někdy půjčil peníze zadarmo? Takže na kdy to odložíme třeba takovému středoškolskému učiteli nebo učiteli ze základní školy, který dosáhne platu třeba 20 000, já nevím, za patnáct dvacet let. Tak to bude platit za těch patnáct dvacet let, až dosáhne aspoň ten průměrný plat. A kolik zaplatí na úrocích a kdo zaplatí ty úroky z toho třeba miliónu odloženého školného, pane premiére a pane ministře školství? Kdo zaplatí ty úroky za dvacet let. Za dvacet let úroky z milionu mohou být třeba další milion nebo -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Posledních 20 vteřin.

 

Poslanec David Rath: Prosím, pane předsedající, vidíte, co tady na nás dělá. Sám říkáte posledních 20 vteřin. Proč tady nenabádáte pana poslance Tluchoře, aby tady negestikuloval, nemával rukama, když sám jste řekl, že mám ještě 20 minut? (Rozruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: 20 minut jsem neříkal, ale říkal jsem… (Poslanec Rath: 20 vteřin, omlouvám se.) Měl jsem říct právě 20 sekund, a to proto, že nemám zaznamenáno na vteřinu, kdy jste začal hovořit, jinak…

 

Poslanec David Rath: Takže můžete mi říci, proč jste teď nenabádal teď k pořádku?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Protože jsem ho neviděl, to je jednoduché. Nemám ho v zorném poli.

 

Poslanec David Rath: Takže vás prosím, abyste ho příště viděl. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vystoupí paní poslankyně Zelenková. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Pleva. Má přednost, bohužel.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, i pan poslanec Ohlídal uznal, že současný stav je sociálně determinující. To znamená dnes studenti, kteří jsou ze sociálně slabších rodin, mají těžší přístup k vysokoškolskému vzdělání, protože i dnes jsou náklady nenulové. Tvrdíte, že zavedení školného sice možná zlepší přístup ke vzdělávání, když bude doplněno oněmi programy, ale že to zlepšení bude právě těmi programy, nikoli vlastním školným.

Ptám se vás tedy: nebyli jste náhodou osm let u vlády? Když vám tak leží na srdci sociálně slabí studenti, proč jste pro ně za těch osm let nic neudělali?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Pan poslanec Ohlídal s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Prostřednictvím předsedajícího bych si dovolil oslovit pana poslance Plevu. Za našich vlád se situace vysokých škol mimořádně zlepšila. Nikdy nedošlo k takovému nárůstu finančních prostředků pro vysoké školy jako v období sociálně demokratických vlád. Dokonce každým rokem od roku 1999 nebo 2000, to si nepamatuji, docházelo k navýšení o 4, 5, 6 % prostředků, které šly vůbec na celé školství. To znamená, že za našich vlád se to výrazně zlepšilo, hodně. Takže nemáte pravdu. To, co provádíte vy, to je právě opačný trend vzhledem k tomu, co chystáte, co se týče rozpočtu pro vysoké školy v letech 2009 a 2010.

Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP