(18.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ta odpověď, se kterou přicházíme, že odmítáme párovat, že nám prostě jde o roli opozice v tomto parlamentu - jako to máme prostě na tohle uhnout? Nezlobte se, to je absurdní!

My jsme se od vás žádné korektnosti nedočkali. A jenom jedna věc - pan Langer, který je korektnost sama, a tady to dokonce na té časové lince předváděl - já to nechci rozebírat, ale to je také obrovská legrace, to jeho vypočítání těch velkorysých kroků. A já řeknu jednu věc. V roce 1996, když říká, že byla laskavě opoziční socdem nabídnuta role předsedy Sněmovny, tak si přece vzpomeňte, že ta vláda měla 98 hlasů. To nebyla většinová vláda. To se nedalo vůbec sestavit! Takže proto samozřejmě se našlo toto řešení. A takhle to šlo případ od případu. Žádná velkorysost, žádná pravidla, žádná korektnost. Vynucené kroky!

Já vás ujišťuji, jestli chcete v téhle situaci, půl roku před předsednictvím, pokračovat v tomto stylu, že to tady prostě válcujete a nás tlačíte, tak se obávám, že to, co nás čeká, bude opravdu malér. A já bych na vás chtěl apelovat, abyste přehodnotili své kroky právě proto, že to bude malér, který padne na hlavy všech. A bude to ostuda pro všechny! (Potlesk z levé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se slova ujme pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě velmi mrzí, že nikdo ze zástupců vládní koalice, kteří tady vystupovali, nenašel odvahu, aby odpověděl na otázky, které já jsem tady položil. Já jsem tady položil dvě naprosto jednoduché otázky a podle mého názoru by neměl být problém - a pokud zde vystupoval pan místopředseda vlády Bursík, tak by to neměl být problém ani pro něj - na ně odpovědět.

Ta první otázka byla, kolik nás to bude stát, o kolik budeme muset navýšit rozpočet Poslanecké sněmovny, pokud zřídíte funkci dalšího místopředsedy Poslanecké sněmovny. Nikdo z vás na tuto otázku neodpověděl.

Za druhé jsem se ptal na to, co je to za obchod mezi Stranou zelených a ODS, jestliže ODS najednou překvapivě navrhuje rozšířit počet místopředsedů Sněmovny a současně Strana zelených pro mě docela překvapivě podporuje návrh ODS na decimaci pozic opozičních stran ve výborech Poslanecké sněmovny. Musím říci, že bych to nečekal od nové politické strany, která je tady poprvé a která díky toleranci sociální demokracie získala šanci, aby tady měla vlastní poslanecký klub, i když na počátku tohoto funkčního období nesplňovala zákonné limity pro ustavení takového poslaneckého klubu.

Já jsem se té odpovědi nedočkal, a proto mi dovolte, abych podal procedurální návrh na přerušení a odročení této věci do doby, kdy stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny poskytne Poslanecké sněmovně informaci o finančních nákladech spojených se zřízením funkce dalšího místopředsedy Poslanecké sněmovny. To je můj procedurální návrh, který bych si dovolil v této souvislosti navrhnout.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Tady se neustále hovoří o párování. Já nevím, jaké máte zkušenosti vy, ale moje zkušenosti při kontaktu s občany jsou takové, že lidé párování nerozumějí. Já jsem se setkal s tím, že občané chtějí, abychom tady seděli, abychom pracovali. Nerozumějí tomu, když mluvíme o párování, o tom, že tady někdo není, protože někoho vypároval. A když o tom tak přemýšlím zpětně, tak možná byla i chyba, že sociální demokracie poté, kdy vládní koalice neférovým způsobem díky přeběhlíkům změnila poměr sil v této Poslanecké sněmovně oproti rozhodnutí občanů, že v této situaci byla sociální demokracie tak tolerantní v uplynulém 1,5 roce, že dokonce i potom, kdy vy jste neférově změnili poměr sil v této Poslanecké sněmovně, jsme párovali ministry, párovali jsme členy vládní koalice. Ačkoliv pro to občané nemají pochopení, tak my jsme byli natolik tolerantní, že jsme tuto praxi tady v Poslanecké sněmovně podporovali.

Já se docela divím tomu, že pan místopředseda vlády Bursík tady vystupuje takovýmto stylem, že se diví tomu, že vládní koalici už v tuto chvíli nechceme párovat. Vládní koalice nám chce nasadit roubík ve výborech, chce zredukovat naše počty, chce omezit kontrolní roli poslaneckých výborů, která je naprosto přirozená a naprosto ústavní.

A možná, kdybyste zvolili jiný styl politiky, když jste nastoupili, a místo válcování, místo přeběhlíků jste se snažili zákony s opozicí projednávat, kdybyste zvolili politiku dialogu, debaty, hledání konsensu, tak by možná takové množství párů potřebné nebylo, protože zákony by tady procházely těsnější většinou než tou vaší většinou jednoho hlasu. Ale vy jste se, pane místopředsedo vlády Bursíku, rozhodli zcela vědomě pro taktiku válcování, pro taktiku nerespektování vůle voličů, pro taktiku přetahování jednotlivých opozičních poslanců, a nyní se nemůžete divit, že tato vaše taktika přináší takovéto negativní výsledky a takové negativní dopady na atmosféru a na pracovní atmosféru v této Poslanecké sněmovně.

Ještě jednou děkuji za pozornost. Dovolil bych si požádat o hlasování o mém procedurálním návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má místopředseda Vojtěch Filip, který byl první s přednostním právem. Poté pan ministr Kalousek a ministr Nečas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, budu velmi stručný. Mě překvapil spíše styl toho, jakým způsobem to dnes projednáváme. Já jsem očekával, že bude tento bod zařazen na schůzi, a očekával jsem to už od chvíle, kdy byl pan Liška jmenován ministrem. Nechápu, proč Strana zelených kdykoliv od chvíle jmenování pana ministra Lišky nepředložila na schůzi od února letošního roku návrh na změnu zařazení do výborů a na předsedu výboru pro evropské záležitosti. To mi opravdu vadí - to, jakým způsobem to dnes projednáváme.

Nezlobte se na mě, musel jsem se nechat alespoň na chvilku vystřídat v řízení schůze, protože jsem vám chtěl sdělit jednu prostou věc, kterou si z předsednického pultíku nemohu dovolit. Prosím vás, řešme to, co řešit máme, nikoliv to, co někomu blesklo v hlavě, a nedomyslel ani druhý krok. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Kalousek, pak pan ministr Nečas.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Jen zdvořilou odpověď na dotaz pana předsedy Sobotky, jaké jsou vícenáklady.

Přímé vícenáklady, odečteme-li stávající režii na pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny, jsou zhruba 1,5 mil. Kč. Pan předseda Sobotka to dobře ví.

Na druhé straně není kvůli tomu potřeba podle mého názoru - byť samozřejmě rozpočtový výbor a Sněmovna je suverénem - navyšovat kapitolu Poslanecké sněmovny, neboť rozhodnou-li se poslanci odepřít si čerpání rozpočtových zkušeností ze Zimbabwe, Nového Zélandu či Madagaskaru, jsme schopni tyto prostředky ušetřit na jiných položkách.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Poté řádně přihlášený Zdeněk Jičínský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předseda rozpočtového výboru poslanec Sobotka tady projevil velkou útlocitnost a starost, a opět, jako velmi často ve svých vystoupeních, poněkud krátkou paměť. Možná by opravdu stálo za to mu připomenout, že v roce 2002 tehdejší vládní koalice měla nejtěsnější většinu 101 mandátů proti 99 - a nikdo nepochyboval o tom, že si vytvořila patřičnou většinu ve výborech.

Stávající situace je taková, že kluby opozice mají o tři poslance méně než kluby vládní koalice. Je to 197, tudíž podle zákona o paritním zastoupení není ve výborech na paritní zastoupení, čili rovné zastoupení opozičních klubů a vládních klubů, prostě nárok. To je reálná situace a z tohoto pohledu je naprosto logický krok, který tady byl navržen.

Ve své útlocitnosti pan tehdejší první místopředseda vlády zapomněl na jednu věc. Zapomněl na to, že dovládl poslední dva roky vládnutí jako místopředseda vlády a ministr financí díky přeběhlíkovi panu poslanci Kottovi, který byl pro alkoholismus vyloučen z poslaneckého klubu ODS a kterého čile přetáhla tehdejší vládní koalice, protože ztratila stojedničkovou většinu tím, že pan poslanec Vrbík odešel z Unie svobody a odmítl nadále podporovat politiku tehdejší koaliční vlády. Znamená to tedy, že to, co nyní kritizuje, díky tomu působil pan poslanec Sobotka jako ministr.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP