(17.20 hodin)
(pokračuje Hašek)

My to opravdu nechceme. Ale fascinovaly mě ty vytřeštěné oči, když jsme křeslo místopředsedy odmítli.

Já tohle poznávám teď při jednáních o vládě. Padne námitka: "My potřebujeme ještě jeden výbor." Následuje otázka: "A jaký?" Na to přijde odpověď: "To je jedno, hlavně ještě jeden."

Takže pane předsedo Bursíku, asi už je to jedno. Hlavně ještě jedno místo místopředsedy Sněmovny pro Stranu zelených.

(Dlouhotrvající potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Michal Hašek s přednostním právem.

Kolegové a kolegyně, nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Bohuslav Sobotka. Připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já - vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor má na starosti schvalování rozpočtové kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky - bych chtěl upozornit na to, že když jsme sestavovali rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2008, nebyla to vůbec jednoduchá záležitost. Ten původní návrh Ministerstva financí, který jsme jako poslanci obdrželi, byl o několik milionů korun nižší, než jsou mandatorní výdaje Poslanecké sněmovny, které Sněmovna má s výdaji danými zákonem. My jsme po složitém jednání s Ministerstvem financí dohodli takovou podobu rozpočtu Poslanecké sněmovny, která v letošním roce velmi těsně, ale přesto, pokrývá všechny výdaje, které musí tato Poslanecká sněmovna realizovat.

Protože ten rozpočet je velmi napjatý, tak jste si možná všimli, že rozpočtový výbor od 1. ledna letošního roku nepřijal žádné rozhodnutí, které by jakýmkoliv způsobem zvyšovalo mandatorní výdaje Poslanecké sněmovny. Ačkoli byly takové různé návrhy nebo iniciativy, tak jsme žádné takové rozhodnutí nepřijali, žádné koeficienty jsme nezvýšili, nic takového, protože dobře víme, jak je napjatý rozpočet Poslanecké sněmovny.

A pokud se tady bavíme o tom, že zvýšíme počet funkcionářů Poslanecké sněmovny, já cítím potřebu Poslaneckou sněmovnu na toto upozornit zejména proto, že ve schváleném rozpočtu Poslanecké sněmovny na toto nejsou finanční prostředky. Pokud bychom rozšířili počet místopředsedů Poslanecké sněmovny, znamenalo by to, že bychom museli požádat Ministerstvo financí o navýšení finančních prostředků pro činnost Poslanecké sněmovny, a musel by rozpočtový výbor za tímto účelem schválit rozpočtové opatření.

Já bych se v této souvislosti rád zeptal - a těžko říci koho, jestli předsedy Poslanecké sněmovny nebo jiného funkcionáře Poslanecké sněmovny - jak jsou kalkulovány náklady spojené s touto funkcí, jestli už existuje vyčíslení těchto nákladů. Já jsem zatím slyšel pouze jednu částku, která není zanedbatelná. Hovoří se v této souvislosti o částce 5 milionů korun ročně, včetně jednorázového výdaje na pořízení nového automobilu pro místopředsedu Poslanecké sněmovny. Ale jestliže bych i odečetl ty náklady na pořízení automobilu, které jsou jednorázové a realizovaly by se zřejmě jenom v letošním roce, tak by to stejně znamenalo částku, která by zřejmě přesáhla 2 miliony korun navýšení veškerých mandatorních výdajů s tímto spojených.

Čili já bych rád položil otázku, zřejmě panu předkladateli: Jaké budou rozpočtové dopady zvýšení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny do rozpočtu Poslanecké sněmovny a jakým způsobem navrhuje pan předkladatel tuto situaci řešit?

Tolik poznámka z pohledu rozpočtového výboru, který odpovídá za správu kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Druhá poznámka se týká jiné otázky. Stejný předkladatel, jaký zde navrhl rozšíření počtu funkcionářů ve vedení Poslanecké sněmovny, už delší dobu avizuje návrh Občanské demokratické strany na změny v počtech členů výborů. A já se nemohu ubránit určitému podezření, že tento návrh, který zde byl předložen, tj. aby Strana zelených získala navíc jeden post místopředsedy Poslanecké sněmovny, je jakýmsi výměnným obchodem mezi Občanskou demokratickou stranou, která usiluje o změny počtu členů výborů, a Stranou zelených, která tímto získá post ve vedení Poslanecké sněmovny. A já bych rád zde požádal o vyjádření jak představitele Občanské demokratické strany, tak představitele Strany zelených, jestli se skutečně jedná o takovýto výměnný obchod, protože pokud by to bylo něco takového, tak bych to pokládal za další velkou ránu vztahům v této Poslanecké sněmovně, politické kultuře a také vztahům mezi vládou a opozicí. Já si myslím, že politická kultura tady není v úplně dobré situaci. A takovéto obchody, takovéto mesaliance, takovýto způsob práce v Poslanecké sněmovně ty naše vzájemné vztahy mezi vládou a opozicí ještě mnohem zhorší.

Čili moje otázky jsou jednoduché a jsou jenom dvě. Za prvé: Řekněte nám, prosím, kolik to bude stát ročně Poslaneckou sněmovnu a daňové poplatníky. Za druhé: Řekněte nám, prosím, co to je za obchod mezi zelenými a Občanskou demokratickou stranou, jestliže ODS navrhuje pro Stranu zelených zvýšení počtu místopředsedů a obsazení tohoto postu ze Strany zelených. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Nyní se o slovo přihlásil pan Jeroným Tejc a eviduji přihlášku pana ministra Ivana Langera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Když jsme u těch citací z memoárů, já bych si také dovolil stručně odcitovat jiného člena Sněmovny za Stranu zelených, pana současného ministra Ondřeje Lišku, z 15. srpna, kdy na tomto místě pronesl: Za klub zelených bych chtěl zdůraznit, že vítáme rozdělení výborů, například sociálního a zdravotního, jejichž agenda se už v příštím období znásobí. Zatímco u nás je nutno říci, že tato motivace je trochu jiná, u rozdělení ostatních výborů se domníváme, že bylo motivací spíše najít uplatnění pro nové řadové členy Poslanecké sněmovny, a proto si myslíme, že takto rozsáhlé rozdělení není nutné. Zároveň ale vítáme podstatné snížení funkcionářů. V minulém volebním období to skutečně byla děsivá čísla. 170 poslanců obsadilo 250 funkcionářských míst. Takovýto obraz u veřejnosti je strašlivý a vítáme, že bude změněn. Bude zredukován, a tím se obraz Poslanecké sněmovny, doufejme, malinkým milimetrem zlepší.

Tolik slova Ondřeje Lišky. Já se ptám: Co se změnilo od doby, kdy tato slova byla pronesena na tomto místě?

Strana zelených nežádá rozšíření počtu výborů, nežádá místopředsedu, řeknu řadového místopředsedu výboru, protože těch má Sněmovna skutečně hodně. Žádá dokonce svého místopředsedu Poslanecké sněmovny. A já se obávám, že tento posun názorů Strany zelených může strašlivý obraz Poslanecké sněmovny u občanů razantně zhoršit. A nebude to jen o milimetr.

My nejednáme o zřízení jednoho místopředsedy výboru. My jednáme skutečně o zásadním postu, který má samozřejmě velmi náročné finanční požadavky. Je to drahý dárek. A kromě nových zaměstnanců administrativy, kromě nových řidičů nového služebního BMW a nového platu přinese další nároky na sněmovní rozpočet. To ale určitě není to nejpodstatnější. Přesto, nebo právě proto očekávám, že předkladatel předloží Sněmovně jasnou představu o tom, jaké finanční nároky toto zřízení nového místa bude vyžadovat. Je to zvykem u většiny návrhů, které se ve Sněmovně předkládají. Není důvod, aby tomu nebylo stejně tak nyní.

Podstatné je, že ke zřízení nového místa místopředsedy není absolutně žádný důvod, protože od roku 1996, jak již bylo řečeno, se uplatňuje v Poslanecké sněmovně poměrný princip. Já si vzpomínám, jak zelení po volbách poukazovali na nespravedlnost volebního systému, když hlas jejich voličů neměl po přepočtech na mandáty stejný význam jako hlas voličů ODS. Teď naopak ukazují, že jejich šest mandátů má mít stejnou váhu po přepočtu na místopředsedy Sněmovny, jako má 40 poslanců ODS nebo jako má 35 poslanců ČSSD; tedy zcela jasná logika a jasný záměr zelených vydobýt maximum ze svého volebního zisku šesti poslanců ve 200členné Sněmovně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP