(15.00 hodin)

Poslanec Jaroslav Krákora: Já jenom chci zdůvodnit, proč se výbor pro zdravotnictví rozhodl k tomuto kroku. Bylo tam malé navýšení segmentu lůžkové péče a LDN. To navýšení bylo asi 4,9 % pro lůžkovou péči a 2 % pro LDN. V ambulantních částech se to pohybovalo od 8,5 % do 15 %. Myslíme si, že by navýšení v lůžkové části a LDN mělo být přece jenom o něco vyšší, protože to nepokrývá ani inflaci, která je přes 7 %.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane poslanče. Táži se, zdali si ještě někdo další přeje zapojit do rozpravy obecné. Není tomu tak. Končím obecnou - Pane poslanče Rathe, nedořekla jsem slovo, ani větu, tedy obecnou rozpravu ještě neukončím a dávám vám slovo. (V sále je hluk.)

 

Poslanec David Rath: Děkuji, paní předsedající. Já si vážím vaší velkorysosti, že jste zastavila větu v polovině, takže děkuji. Přece jenom i ve vládní koalici řekněme někdy převáží korektnost, takže za to děkuji.

K vlastnímu meritu věci. Dámy a pánové, jenom krátce. Ty zdravotně pojistné plány skutečně by bylo velmi žádoucí vrátit k přepracování. Nechci tady zdržovat desítkami položek, které jsou tam velmi problematické, od řekněme IZIP a desítek milionů plynoucích do IZIP, od různých Mořských koníků, se kterými tady v této Sněmovně bojuji už asi čtyři roky, a zdá se, že se jim pořád daří, možná lépe než mně. To jsou řekněme desítky marginálií, byť marginálií za desítky, možná i stovky milionů dohromady, které po mém soudu pojišťovny vynakládají ne úplně účelně a ne úplně s tím efektem, když si srovnáme, že na druhou stranu třeba regulují či seškrtávají účinnou léčbu.

Ale co mi vadí nejvíc a co je ten hlavní důvod, je situace, kdy na účtech zdravotních pojišťoven dnes leží 30 miliard a zdravotnická zařízení tak tyto peníze nedostávají. Nejvíc jsou postiženy nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných. Nemocnice dostávají nárůst pouhá 4 % při sedmiprocentní inflaci, a to je obecná inflace, ve zdravotnictví může být ještě o něco vyšší. Současně léčebny dlouhodobě nemocných dostávají jen 2 %, což tedy znamená reálný propad 5 %. Ambulantní specialisté dostávají zhruba 8 %, to znamená při inflaci 7 % nárůst procento, čili jsou zhruba nastejno, zatímco praktičtí lékaři dostávají 12 %, to je o 5 % víc. Já samozřejmě plně akceptuji a podporuji, aby praktičtí lékaři dostali ten dvanáctiprocentní nárůst, ale nemohu souhlasit s tím, aby nemocnice byly v tříprocentním propadu a léčebny dlouhodobě nemocných dokonce v pětiprocentním propadu.

Dámy a pánové, tato zařízení poskytují tu nejdůležitější, nejdražší zdravotní péči. Jsou tam ti nejtěžší pacienti. Tato zdravotnická zařízení se potýkají s problémy s nedostatkem personálu. Nemají často peníze, aby personál slušně zaplatila a zastabilizovala. My jsme v absurdní situaci, kdy na účtech zdravotních pojišťoven leží 30 miliard. Opakuji: 30 miliard k dispozici. Pokud budou tyto zdravotně pojistné plány schváleny, skončí letošek tím, že na účtech zdravotních pojišťoven bude ležet nějakých 35 miliard korun. Zbytečně, přitom zdravotnická zařízení, tedy především nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných, se budou potýkat s vážnými nedostatky financí, což se jednoznačně projeví v kvalitě zdravotní péče a v úrovni zdravotnického personálu, protože jeho platy díky tomu stagnují, nebo dokonce klesají.

Dámy a pánové, dnes tato ekonomická data známe. Možná jsme je neznali v době, kdy pojišťovny a ministerstvo plány schvalovaly, ale dnes to známe. A máme-li rozhodovat zodpovědně ve prospěch pacientů, tak si myslím, že je naší povinností chtít, aby zdravotně pojistné plány byly upraveny tak, aby se finanční prostředky dostaly v letošním roce k pacientům. Čili proto i zdravotní výbor navrhl vrátit tuto věc k dopracování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Táži se, zdali si ještě někdo další přeje vystoupit v rozpravě obecné. Ano, je tomu tak. Pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jen velmi stručně k zdravotně pojistným plánům v reakci na pana předsedu zdravotního výboru pana doktora Ratha.

Ono je strašně jednoduché hovořit o tom, co by mohly pojišťovny udělat za současné situace. Ne vždy jsou poskytovatelé zdravotní péče spokojeni, vždy je někdo spokojen a někdo je nespokojen. Faktem je, že vychází z reálných možností. Na druhou stranu je strašně populistické tvrdit, že zdravotní pojišťovny rozdávají velké peníze na preventivní programy, jako je například Mořský koník či jiné, a nedostává se peněz do péče lůžkové. Je třeba si uvědomit, kdo tomu rozumíme v této Sněmovně, tak dobře víme - a pan kolega Rath, prostřednictvím předsedající bych mu chtěl vzkázat, že on to ví také - že tyto fondy v jednotlivých zdravotních pojišťovnách vznikají ze zákona. To znamená, že poslanci neovlivňují jejich výši a objem finančních prostředků. Neovlivňuje je management, neovlivňují je správní rady a tak dále, a tak dále. Ty vznikají ze zákona.

Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny bych chtěl připomenout, a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je zastoupena ve správní radě zástupci všech subjektů, ať už jsou to odborníci, tak zástupci této Sněmovny napříč politickým spektrem, že v letošním roce došlo k velké racionalizaci v této oblasti. Například v rámci fondu prevence naprostá většina prostředků je vracena zpět pojištěncům formou takzvané přímé refundace; to znamená v rámci jednotlivých zdravotních programů, jednotlivých preventivních programů mají pojištěnci možnost si peníze v rámci jednotlivých skupin získat zpět na okresních pobočkách pojišťovny, pokud splní jednotlivé podmínky. Jestli někomu vadí, že několik tisíc alergických, chronicky nemocných dětí jede v rámci fondu, který je tvořen ze zákona, k moři, tak nezlobte se na mě, to si myslím, že přesahuje zdravý rozum. Já myslím, že v této Sněmovně nemůže nikdo další kritizovat skutečnost, že malé děti jezdí na ozdravné pobyty spolu s pojišťovnami.

Takže tolik mé vyjádření k této věci. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Rath. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, jen dvě upřesnění. Za prvé. Těch 30 miliard neleží na rezervních fondech. Rezervní fondy tvoří jen zlomek, to znamená, že drtivá většina peněz leží na běžných účtech zdravotních pojišťoven. Tudíž skutečně s rezervním fondem povinným ze zákona nemají nic společného. To je realita.

Druhá věc. Já jsem říkal, že tamto jsou marginálie, ty různé Mořské koníky. Ono by to skutečně bylo fajn, kdyby tam jezdily třeba vážně nemocné děti ze sociálně slabých rodin. Ale doporučuji kolegům a kolegyním, aby se někdy šli podívat na sraz dětí, které jezdí na Mořský koník. Myslím si, že toto kritérium bohužel tam příliš často splněno není. Až příliš častá je tam naopak afinita k zaměstnancům a jejich rodinným příslušníků příslušných pojišťoven.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S další faktickou poznámkou. Bohužel, pane poslanče Šťastný, před vámi je pan poslanec Radko Martínek. Poté pan poslanec Šťastný. Pane poslanče Martínku, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP