(11.50 hodin)
(pokračuje R. Dolejš)

Já se vám snažím vysvětlit náš postoj k této věci, protože se to týká primárně těchto dvou obvodů. Co se týká ostatních krajů, tak tam ten problém není. A myslím si, že když z toho návrhu vyčleníme tyto obvody středočeské, tak jak navrhuje kolega Křeček, tak není problém z pozice sociální demokracie ten návrh, jak je předložen, podpořit. A já bych byl rád, abychom si naslouchali, protože opravdu to podezření je relevantní.

Já bych ještě k tomu volebnímu obvodu Beroun. Já tam bydlím, žiji tam a vím, jaká je tam situace. Já mohu položit otázku, proč jste např. k Příbrami nepřičlenili část Hořovicka. Proč zrovna Prahu-západ, kde dominuje ODS? Proč ne Hořovicko, kde má jistou sílu sociální demokracie? A tyto otázky můžeme klást neustále a donekonečna. Takže já vás prosím, abychom ještě zvážili tyto věci, abyste se zamysleli nad tím pozměňovacím návrhem kolegy Křečka, a z naší strany nebude problém.

A závěrem bych se ohradil vůči tvrzení, že zde jde o jednu osobu, o poslance sociální demokracie, který kandiduje do Senátu v jednom ze zmíněných obvodů. Já se vůči tomu ohrazuji, protože to tak prostě není. A tady jde o princip a o to, abychom si říkali věci, tak jak je vidíme, a kde vidíme rizika. A když jste hovořil o tom, pane ministře, že se může situace např. po dvou letech, nebo pokud by byly dřív mimořádné volby, otočit, tak já chci říci, že tuto praxi odmítám. Já si myslím, že není normální, aby výměnou garnitury se měnila politická mapa senátorských obvodů. To prostě není praxe, kterou bychom měli zde zavádět, a tyto věci by se měly dělat na základě politických dohod.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil s přednostním právem pan ministr Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já prosím, abych byl interpretován přesně. A vzpomeňte si, jak to bylo v minulosti, když třikrát za sebou takovýto návrh zákona předkládala administrativa vedená Českou stranou sociálně demokratickou. Opozice toto akceptovala, netorpédovala, nesnažila se využít toho, že je také účastna toho procesu voleb. Omlouvám se tedy - upřesňuji: Nejde o jednoho kandidáta ČSSD, ale o dva kandidáty ČSSD.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Teď je přihlášen pan poslanec Řihák. S faktickou může pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Richard Dolejš: Já nechci prodlužovat diskusi, ale pane ministře, tady motáte hrušky s jabkama. Vláda sociální demokracie kdysi předkládala tyto změny, ale to skutečně byly technické změny. Ale vy zde překopáváte politickou mapu, a to je rozdíl, a volební geometrii.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní vystoupí pan poslanec Řihák, který je řádně přihlášen.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo, já jsem v prvním čtení tady vystoupil a mluvil jsem o tom, že o co nám jde. Jde nám o to, aby se tady rozvinula vůbec diskuse.

Já panu ministrovi připomenu, jakým způsobem se tento zákon připravoval. Na konci roku jsme byli vyzváni jako město Příbram, které je středem tohoto volebního obvodu, abychom se vyjádřili k návrhu, který byl připraven na Středočeském kraji. Připravovala ho mimochodem vedoucí odboru, bývalá senátorka za ODS. My jsme se k tomuto návrhu vyjádřili, dostali jsme odpověď, že všechno se zamítá, že to připravuje ještě ministerstvo. Z ministerstva jsme dostali dopis od pana náměstka Zajíčka, abychom se vyjádřili. Město Příbram se také vyjádřilo a dostali jsme odpověď, že vlastně tento zákon dělá Poslanecká sněmovna. A přišli jsme do Sněmovny a tady jste to chtěli prohlasovat na devadesátku bez jakékoliv diskuse, bez jakékoliv možnosti podávat pozměňovací návrhy. To je ten hlavní problém.

A pane ministře, vy mě ani v tisku radši nejmenujte. Vy možná kdybyste se víc staral a tu iniciativu, kterou dáváte do tohoto návrhu zákona, abyste politicky něco ovlivňoval, kdybyste se víc staral o bezpečnost a kriminalitu ve městech a v ulicích, tak to tam možná vypadá lépe! Víc já na vás už reagovat nebudu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ta poslední věta nebo poslední dvě věty byly mimo obrys projednávaného bodu. To prosím, aby bylo poznamenáno pro pořádek, aby nikdo další pana poslance Řiháka nenásledoval, ale jinak děkuji za jeho vystoupení.

Slovo dávám panu ministrovi Langerovi.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Dovolte mi, pane místopředsedo, vaším prostřednictvím zareagovat.

Pane kolego, budeme mít společně příležitost situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti, kvality fungování policie změnit. Na programu tohoto jednání Poslanecké sněmovny jsou dva balíky zákonů, které se týkají reformy policie. Ty oproti současnému stavu, který má své hluboké kořeny, se snaží situaci změnit. Jinými slovy, podle skutků poznáte je - i vy budete mít příležitost přiložit svoji ruku k dílu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Navrhuji pozměňovací návrh - vypustit z tohoto návrhu zákona volební obvody 16, 18, 40, 41 a 42. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení této vládní předlohy.

 

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu. Je to nově zařazený bod, původně 37, kterým je

 

37.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 461/ - prvé čtení

 

Prosím pana navrhovatele, aby se ujal slova.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, jde o drobnou novelu zákona, který možná mnozí z nás máme za dávno přežitý, tedy zákona, kterému se pracovně říká zákon o velké privatizaci. Podle tohoto zákona byla na začátku 90. let privatizována většina podniků a současně podle něho proběhla i kuponová privatizace.

Dámy a pánové, tento zákon nyní ministr Julínek chce použít na transformaci českých fakultních nemocnic z příspěvkových organizací na akciové společnosti. V tomto duchu jednal na začátku letošního roku s řediteli fakultních nemocnic a v tomto duchu jim zadal i určité úkoly. Problém je v tom, že pokud by byl použit tento zákon, nebo ještě jeden obdobný zákon, který pak ve druhém čtení musíme také nějakým způsobem upravit, tak by v podstatě ministr zdravotnictví mohl bez souhlasu Poslanecké sněmovny převést státní majetek příspěvkových organizací - fakultních nemocnic do akciových společností. Nepotřeboval by k tomu souhlasu této Poslanecké sněmovny, dokonce ani možná souhlasu vlády jako takové. Dalším krokem samozřejmě by mohlo být volné nakládání s akciemi, kde by pak jistě vláda mohla kdykoliv rozhodnout o prodeji či převodu podílu akcií na třetí subjekt. Čili v podstatě bez vědomí Poslanecké sněmovny a bez jejího souhlasu by mohlo dojít k privatizaci veškerého majetku fakultních nemocnic včetně privatizace činností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP