(11.40 hodin)
(pokračuje Křeček)

Zopakujme si přesně, co pan ministr řekl: V obvodech, kde došlo k poklesu nebo k nárůstu obyvatel, je třeba toto upravit na zákonnou hranici. S tím já plně souhlasím, ale ani na ústavněprávním výboru, ani zde, ani nikde pan ministr neodpověděl na otázku, proč se tedy upravuje volební obvod 18, kde k ničemu takovému nedošlo. Tam nedošlo ani k nárůstu obyvatel, ani k poklesu pod zákonnou hranici, přesto se tam počet voličů upravuje. A upravuje se tak, že několik tisíc občanů z volebního obvodu vedlejšího, kde navíc k volbám nedochází, a kde tedy vůbec není potřeba tento obvod upravovat, se přesunuli občané, kteří nedávno volili svého senátora, čili jsou to takoví putovní voliči, kteří stále volí senátora, kde je potřeba, do volebního obvodu Příbram, kde to vůbec není zapotřebí, protože tam k poklesu ani k nárůstu nedošlo. Na tuto otázku nikdo z ministerstva neodpověděl. Já ji tady nekladu, protože je mi odpověď zřejmá, takže se neptám, proč k tomu došlo, ale je jasné, že do obvodu, který nepotřeboval zákonné úpravy, byli přesunuti občané z obvodu, kde se nevolí, a kde tedy nebylo třeba žádné zákonné úpravy podle zákona provádět.

Čili já jen podávám pozměňovací návrh, aby byly vypuštěny obvody 16, 18, 40, 41 a 42, čili obvody, které se týkají Středočeského kraje, a v tomto kraji se hlasovalo podle stávajícího počtu obvodů. Pokud to bude v rozporu se zákonem, je to odpovědnost vlády, my jsme na to upozorňovali. Upozorňovali jsme na to, nebylo nám vyhověno, navrhuji tento pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevřel jsem prozatím obecnou rozpravu, takže váš návrh bude třeba ještě jednou vyslechnout. Nyní prosím pana ministra Ivana Langera.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Ač dotaz nepoložen, rád se vyjádřím. Protože se změnily počty obyvatel v sousedících okresech, a tudíž došlo k vyrovnání, a to je naprosto logický princip. Ten se promítá do celého zákona. Proto ke změně došlo. Mohu vyslovit jen politování, že toto odmítáte akceptovat.

Za druhé. Jsem velmi rád, že konečně zde někdo přiznává - a řeknu úplně otevřeně - o co tady jde. To je všechno, co k tomu dodat, snad jen s tím, že já to skutečně a toto ministerstvo, které reprezentuji, nebyl a není, kdo tuto věc politizuje. Teď je jasné, komu o co jde.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Myslím, že je zcela jasné, o co jde. Jde o to, že do volebního obvodu, kde velmi slušné šance má sociální demokrat, přijde řada voličů, kteří volili před dvěma roky svého senátora, a tito voliči budou rozhodovat znovu po dvou letech o tom, kdo bude senátorem. To, že tito voliči jsou možná více pravicoví, to už ukáže výsledek ve volbách.

Chtěl bych poukázat na to, že pan ministr má jistě pravdu. Musíme měnit volební obvody, které nesplňují požadavky zákona. Ale měňme je v době, kdy se tam mají konat volby, tedy v době, kdy skutečně zákonný nedostatek by mohl způsobit problémy ve volbách. Senátní obvod, kterého se to má týkat, rozhodně tyto požadavky splňuje, a je tedy možné tyto změny provést, byť i takovým způsobem, jakým navrhuje vláda, až po volbách. My nechceme, aby se nám tady volební geometrie měnila podle toho, kdo vládne, kdo má většinu v parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Jsem velmi rád, že konečně, kolegové a kolegyně z klubu ČSSD, odkrýváte karty. Znovu mohu prohlásit to, co jsem prohlásil. Zákon jasně hovoří o tom, jakým způsobem, kdy a za jakých podmínek se mají měnit hranice. A celý přístup, který zde byl prezentován, je prezentován jenom kvůli tomu, že jeden kandidát České strany sociálně demokratické činí vinným a podezřelým Ministerstvo vnitra proto, že se lidé žijící v Praze přestěhovali mimo Prahu a v sousedících volebních obvodech narostl počet voličů, tudíž dochází k vyrovnání. Jinými slovy - kvůli jednomu kandidátovi ČSSD jsou bráni jako rukojmí kandidáti do Senátu v celé České republice. Jsem rád, že hrajeme spolu takto fér, mohli jste to říci rovnou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pořadí přihlášených - s faktickou pan poslanec Tejc, potom z místa, ale do řádné rozpravy pan poslanec Dolejš a pan poslanec Řihák.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Myslím, že nejde o to, jen udělat změnu, ale také jakou změnu děláme. Musíme si uvědomit, že návrh ministru vnitra předkládal Středočeský kraj. Jestli mám brát jako důvěryhodné partnery hejtmana pana Bendla, který toto navrhuje, ministra vnitra Ivana Langera, který toto předkládá Sněmovně, tak ve mně to, že tento návrh je skutečně důvěryhodný a skutečně se zakládá za potřebách českých občanů, rozhodně důvěru v tento návrh nemám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Bratský s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych opravdu fakticky poznamenat, že každou sobotu a neděli jezdím na kole těsně za hranice Prahy. Jeďte se podívat do všech těch satelitních městeček. Mohu jmenovat Jinočany, Zbuzany, Horoměřice, Rudnou, Hostivice, kde počet obyvatel vyrostl na trojnásobek. Jeďte se tam schválně podívat a sami zjistíte, o čem je tato debata. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bratskému. Nyní pan poslanec Richard Dolejš, potom pan poslanec Řihák.

 

Poslanec Richard Dolejš: Děkuji, že jsem se dostal ke slovu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, považuji vystoupení pana ministra vnitra za nekorektní. Chtěl bych jednoznačně říci, o co se v tomto případě jedná.

Pane ministře, vy nemáte moji důvěru, ale v tomto případě vás nepodezřívám z toho, že vy osobně jste chtěl tímto zákonem zmanipulovat výsledek voleb, ale vím, jak probíhal proces tvorby tohoto materiálu. Základem byl podklad, který předložil Středočeský kraj, v jehož čele stojí místopředseda ODS Petr Bendl.

Co se týká obvodů mimo Středočeský kraj, ve své podstatě se kraje k tomu postavily korektně a udělaly skutečně ty kosmetické technické úpravy, ale ve Středočeském kraji je tomu tak trochu jinak. Tady se dělají úpravy kvůli dvěma obvodům. Jeden obvod je Beroun, kde se navýšil počet obyvatel. Je to obvod, jehož součástí jsou okresy Beroun a část okresu Praha-západ - to je vlastně otázka bývalých pražských voličů - a zároveň je to obvod Benešov, který se skládá z okresů Benešov a Praha-východ. Co se týká obvodu Beroun a obvodu Benešov, ani v jednom obvodu se nekonají senátorské volby. To ad a).

Ad b). V obvodu Beroun se navýšil počet obyvatel o pět tisíc. Ale vy děláte transfer do obvodu Příbram, ale ne pěti tisíc osob z tohoto obvodu, ale deseti tisíc občanů z tohoto obvodu. Jsou to shodou okolností občané z Prahy-západ, což je obvod, kde lze konstatovat, že je velké procento preferencí pro ODS. Takže vy ve své podstatě, aniž byste museli, jste udělali transfer deseti tisíc lidí z okresu Praha-západ, který spadá do obvodu Beroun, do obvodu Příbram. Zde je to podezření, že se jedná o manipulaci. Já nepodezřívám vás, ale podezřívám ty lidi - to je místopředseda ODS Petr Bendl - kteří vám to podstrčili.

To samé se týká obvodu Benešov, kde probíhá transfer do obvodu Kolín, kde má sociální demokracie senátora. Vy opět tímto způsobem, protože tam je transfer občanů z Prahy-východ, se snažíte rozmělnit voličskou mapu a politické rozložení v těchto obvodech.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP