(10.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, myslím, že je čas na výměnu těch hlasovacích zařízení, protože určitě nikdo nepředpokládá, že jsem hlasoval pro zkrácení lhůty. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ano, hlasovací zařízení vyměníme, ale teď musíme ještě hlasovat o námitce pana poslance Škromacha. Zkusím odhlásit. Jestli to to hlasovací zařízení dokáže, tak vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Teď jste znovu přihlášeni a budeme hlasovat pořád ještě o těch pěti dnech zkrácené lhůty. Zahajuji hlasování. Kdo je pro těch pět dní? (Hlasité projevy nesouhlasu z poslaneckých lavic.)

Aha, tak já to pokládám za zmatečné, neb si uvědomuji, že jsem vás zmátl nechtěně. Lituji tedy, omlouvám se, ještě k tomu zařízení i předsedající.

Prosím, pan ministr Julínek. Bylo to nechtěné ale, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Ne, ne, opravdu se nic neděje. Já jenom technickou poznámku, že už se opravdu divím nad rozhodováním této Sněmovny, když levá část politického spektra nehlasuje pro návrh socialistických odborů, které jsou s nimi přímo spjaty, protože to je přesně čistý návrh Schlangerových odborů. A tady jenom proto, že se drží jakási polarizace, tak se nechce dostat pod zákon praxe, která je v nemocnicích. Já úplně opravdu žasu nad tím, kam tato Sněmovna dospěla v polarizaci názorů. To není polarizace názorů, ale je to dost děsný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale pane ministře, tím jste vlastně zase otevřel rozpravu, do které se už hlásí pan poslanec David Rath. (Tleská část poslanců nalevo.)

Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že odbory jsou odbory a jakékoliv jejich nálepkování je dost směšné. A myslím si, že tady nejde o to, kdo ten návrh podporuje, nebo nepodporuje. Já jsem říkal, že na to není jednotný názor ve zdravotnické obci, že lékařská komora je zásadně proti, Lékařský odborový klub je spíš proti, odbory reprezentované Schlangerem jsou spíše pro. Čili ten názor není jednotný.

Myslím si, že je potřeba dost času, abychom ve výborech mohli vyslechnout stanoviska zástupců jako zaměstnanců, tak zaměstnavatelů k této věci. A jak jsem zde vysvětlil, ta věc není nijak aktuální a akutní. Vydržela dva roky této vlády. Dva roky tato vláda necítila aktuální potřebu to hned řešit, a najednou se to za pět dnů musí strhnout. Tomu naprosto nerozumím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď ještě se hlásí pan ministr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, současná situace ve zdravotnických zařízeních lůžkového typu je poměrně jednoduchá. Zákoník práce, který platí od 1. ledna příštího roku, je v těchto zařízeních masově obcházen. Vědí to všichni, kteří tam jsou. Při jednáních, která byla na toto téma vedena, si všichni zodpovědní lidé uvědomují, že toto není správný stav, kdy zákoník práce zcela evidentně selhal v sektoru zdravotnictví, respektive v jeho subsektoru lůžkových zařízení, a že je nutné ho upravit.

Na návrhu, který je předložen Sněmovně v podobě senátního návrhu - proto ho předkládá pan senátor Julínek, nikoliv ministr Nečas, který má z kompetenčního zákona zákoník práce v popisu práce - byla nalezena tripartitní shoda. Musím říci, že jsem překvapen postojem klubu České strany sociálně demokratické, že tripartitně dohodnutému návrhu zákona, který byl dohodnut na bázi jednoho z odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů a zástupců zaměstnavatelů, v tomto případě Unie zaměstnavatelských svazů, byl nalezen rozumný kompromis, který byl předložen formálně v podobě senátního návrhu, tak že proti tomuto návrhu je vystupováno.

Na druhou stranu z vystoupení pana poslance Ratha je velmi cenná jedna věc, a sice když tady vyjmenovával, které odborové sdružení pro co nebo proti něčemu, že mezi tato odborová sdružení zahrnul i Českou lékařskou komoru. Já si myslím, že toto vzácné přiznání, že Česká lékařská komora není onou organizací, která působí v oblasti veřejné správy, ale že je to v podstatě lobbisticko-odborářská organizace, dokonce v tomto případě dlouhodobě úzce spjatá s jednou konkrétní politickou stranou, tak za toto přiznání, myslím si, vystoupení pana poslance Ratha v každém případě stálo. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a pan poslanec Rath k tomu také sdělí své. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Já se na vás, pane ministře Nečasi, vlastně ani nezlobím. Vy za to, co říkáte, prostě nenesete zodpovědnost, protože je to nad vaše síly, jaksi rozumět tomu, co říkáte. Tedy já s vámi tady nebudu polemizovat o tom, jaký je rozdíl mezi odborovými organizacemi a lékařskou komorou. Když to nevíte, tak vás nechám ve vaší bohorovné nevědomosti.

Ale teď k tomu meritu té věci. Za prvé pro opozici není přece závazné, co si vláda za prvé dohodne s tripartitou. To je věcí tripartity a vlády. A jednou, když tripartita s vámi souhlasí, tak to používáte jako nátlak na nás. Podruhé, když tripartita je třeba proti zrušení stravenek, tak to tlačíte proti té tripartitě, čili chováte se velmi účelově.

A tady bych chtěl zdůraznit, pane ministře - vám nevadí, že pacienty ošetřují přepracovaní lékaři, kteří za sebou mají desítky hodin přesčasů? Vy prostě jste rezignovali na to, s tím stavem něco udělat? Takže jdete na logiku, že tento stav legalizujete.

Chtěl bych vás upozornit, že se hluboce mýlíte, že všude je to porušováno. Ano, já tady nechci být demagogický a tvrdit, že ve všech zdravotnických zařízení je v současné době zákoník práce dodržován. Prostě není. Ale demagogické je vaše tvrzení, že není dodržován nikde. Jestli to nevíte, tak si udělejte čas a spolu do těch, kde není dodržován, můžeme zajet a já vám to tam ukážu. Samozřejmě vy to vidět nechcete, takže vy nikam nepojedete. Budete mít dál hlavu strčenou do písku a budete dál vykládat své demagogie.

Čili my tady stojíme před rozhodnutím a myslím, že to rozhodnutí je velmi vážné a velmi seriozní, abychom vyslechli jak zástupce zaměstnavatelů, tak zástupce odborů. A na to potřebujeme nějaký čas. Já nakonec neříkám třeba, že i pro ten návrh zvedneme ruku, ale chceme prostě čas na diskusi ve výborech, chceme čas na diskusi v poslaneckých klubech na toto velmi závažné téma, které se zásadním způsobem dotýká ochrany práv pacientů, práva pacienta na péči od odpočinutého lékaře a na práva lékaře mít osobní život.

Já vím, že vám všechny tyto kategorie nic neříkají, že jediné, co vás zajímá, je právo na váš osobní spokojený život. Ostatní jsou vám ukradeni. My tento pohled na svět nemáme. My chceme s těmi dotčenými vést seriózní debatu a na tu potřebujeme delší čas než pět dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já nerozumím té hysterii, která se tady teď rozpoutává. Prostě ukazuje se, že je potřeba tu věc více prodiskutovat.

Já osobně z principu nejsem přesvědčen o tom, že by se měly poskytovat jednotlivé výjimky jednotlivým skupinám. Ale na druhé straně je dobré zřejmě toto probrat. A myslím, že tak, jak se ukazuje, tak ani v rámci odborů, zástupců zaměstnanců, kterých se to bude týkat, tato věc není dostatečně prodiskutována. A nevidím nic zvláštního na tom, ani tak tragického, kdy tento prostor bude.

A divím se panu ministru Julínkovi, že tak dramaticky vystupuje. Já chápu, že tady ten problém existuje. Myslím, že normální by mělo být tyto věci prodiskutovat, a ten čas pěti dnů je prostě krátký.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP