(14.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Druhý návrh, který dám, je návrh, aby do pořadu schůze byly zařazeny nové body, a to sněmovní tisky 439 a 440, vládní návrh zákona o Policii České republiky a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, a to ve druhém a třetím čtení. Druhá čtení aby byla zařazena na konec druhých čtení jako body 24 a 25 s tím, že nemůže být jejich projednávání zahájeno dříve než ve čtvrtek tohoto týdne ráno, a třetí čtení na konec třetích čtení jako body 78 a 79, s tím, že ostatní body budou přečíslovány.

Jde o to, že k vládnímu návrhu zákona o policii a k tomu spojenému zákonu uplyne lhůta zítra, proto je myslím možné zařadit tyto body do programu schůze, s tím, že nemohou být samozřejmě projednávány dříve, než uplyne zákonná lhůta, ale mohou být zařazeny do programu schůze a mohou být na této schůzi projednány.

Já vím, že v této Sněmovně se drží úzus, že se nezařazují věci, které nemají doposud uplynulé lhůty. Já ho pokládám za trošku mylný, abych se vám upřímně přiznal. Jde o to, že je - a to pro všechny poslance, pro všechny výbory - třeba zajistit, aby ta lhůta byla do projednání bodu, aby každý měl těch šedesát osmdesát nebo kolik je dnů možnost se připravit na projednání takového bodu, ale pokud ta lhůta uplyne a uplyne v průběhu schůze, tak myslím, že není žádný problém, abychom na začátku schůze zařadili, a že nám v tom jednací řád v žádném slova smyslu nebrání. Pokud někdo bude protestovat, pak bych rád, aby poukázal na případné znění jednacího řádu, které by nám v tom bránilo. Já si myslím, že nám v tom nebrání na rozdíl od tisků, které musí být splněny do začátku schůze. Čili toto jsou dva návrhy, které jsem chtěl podat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Já bych poprosil také písemně. Děkuji.

Dále vystoupí paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi za skupinu předkladatelů, ale i po konzultacích se zpravodajem a výborem pro životní prostředí navrhnout přeřazení bodu 11 druhé čtení tzv. odpadového zákona na příští týden na úterý po bodech pana ministra Langera, to znamená jako čtvrtý bod.

Jedná se o to, že dneska o tomto návrhu zákona bude ještě jednat výbor pro životní prostředí, a vzhledem k tomu, že pan zpravodaj nebude do konce týdne přítomen, tak bychom toto chtěli projednat hned v úterý, tak abychom poté v pátek mohli o tomto podle mého názoru velmi důležitém návrhu zákona hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Rath. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, jen technický návrh. Bod 461, návrh zákona o převodu majetku státu, pevně zařadit po již navržených pevně zařazených bodech, tedy po návrzích vrácených prezidentem republiky a po návrhu, který zde přednesl Bohuslav Sobotka a Lubomír Zaorálek. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: 441, tisk….

 

Poslanec David Rath: Ne. 461, bod 36.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: 461, bod 36. Ano.

Dále vystoupí pan poslanec Klein. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klein: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já navrhuji něco opačného. Já navrhuji vyřadit z jednání této schůze bod č. 25, sněmovní tisk 465.

Jedná se o novelu zákona o Pozemkovém fondu, který měl řešit problém našich včelařů s velkým úhynem včelstev. Mezitím však došlo k určité dohodě s Ministerstvem zemědělství a ministerstvo i vláda bude tento problém řešit jiným způsobem, tudíž je tento zákon nadbytečný.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Páralová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, obracím se na vás se zdvořilou žádostí o pevné zařazení bodu č. 48 na středu 4. června jako první bod dopoledne. Jedná se o senátní návrh novely zákoníku práce, sněmovní tisk č. 475. S panem ministrem Langerem jsem dohodnuta, že bude akceptovat tento návrh, i když z gremiálky je jiný návrh.

A dále se na vás obracím se zdvořilou žádostí o zařazení bodů 72 a 73 jako pevné body na pátek 13. 6. jako první a druhý bod dopoledne. Jedná se o vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 435, a o vládní návrh novely zákona o nemocenském pojištění, sněmovní tisk 436.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Bublan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, který zní Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti útvaru Policie České republiky s působností na celém území České republiky a činnosti útvaru Ministerstva vnitra pro inspekční činnost při plnění jejich úkolů.

V krátkém odůvodnění vám přeložím tento složitý název. V podstatě jde o to, abychom po dvou letech zřídili vyšetřovací komisi, která by objasnila činnost a určitou angažovanost plukovníka Kubiceho a jeho nejbližších spolupracovníků, která vyústila v tzv. Kubiceho zprávu. Dva roky jsou dlouhá doba. Během těchto dvou let došlo k objasnění, nebo spíše neobjasnění či uzavření některých případů, jako byla kauza biolíh a podobné, došlo také i k určitým závěrům inspekce Ministerstva vnitra a došlo také k tomu, že plukovník Kubice odešel od policie. Domnívám se, že je to vhodná doba na to, abychom se ujali tohoto případu a vyšetřili, co se skutečně před dvěma lety stalo.

Navrhuji zařazení tohoto bodu na středu dopoledne jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Na tuto středu, ano? To znamená 4. 6. jako první bod odpoledne.

Dále vystoupí pan poslanec Jaroslav Fiala. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Fiala: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si požádat o zařazení nového bodu programu naší schůze, a to volbu viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Tato funkce vyplývá z Ústavy České republiky a je delší dobu neobsazená. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, dáme to do bloku volebních bodů, ano?

Dále vystoupí pan ministr Bursík. Pan ministr stahuje svoji přihlášku.

Já se ještě jednou zeptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy k našemu návrhu pořadu. Není tomu tak, takže začneme o jednotlivých návrzích hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP