Stenografický zápis 32. schůze, 5. června 2008


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek


109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Klas
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Poslanec Václav Mencl
Poslanec David Rath
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Aleš Rádl


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 427/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Milan Šimonovský


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Milan Šimonovský


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miloslav Soušek
Poslankyně Kateřina Konečná


10. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zdeněk Mach
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Zdeněk Mach
Poslankyně Lenka Mazuchová


12. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec David Rath
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec David Rath
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Boris Šťastný


13. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Michal Doktor


14. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 13.02 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


110. Ústní interpelace

Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Šmíd
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Ježek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jozef Kochan
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jozef Kochan
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Látka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Látka
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Karel Černý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Karel Černý
Poslanec Jiří Petrů
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Jiří Petrů
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 17.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP