Stenografický zápis 32. schůze, 25. června 2008


(Jednání pokračovalo v 10.56 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Tluchoř


117. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka a Michala Pohanky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 455/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krákora


118. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Tluchoř


120. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010 /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Libý
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Libý


122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Tom Zajíček


125. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Zdeněk Mach


123. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 325/5/ - vrácený Senátem

Poslanec David Kafka


124. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Jan Vidím
Senátor Ladislav Svoboda
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


126. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.05 hodin)
(Schůze pokračovala ve 14.32hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Schůze ukončena 14.36 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP