Stenografický zápis 32. schůze, 19. června 2008


(Jednání zahájeno v 11.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


116. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka a Michala Pohanky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 455/ - druhé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin a zahájeno v 11.10 hodin. Dostavil se místopředseda vlády Martin Bursík.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec David Rath


119. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010 /sněmovní tisk 508/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Exner


121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jan Babor
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Josef Čerňanský
Poslanec Jan Babor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


110. Ústní interpelace

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec František Novosad
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena ve 14.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP