(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Ptám se zpravodajů, ověřovatelů, jestli jsem vyčerpal všechny. Nevynechal jsem nikoho z kolegů? Pokud ano, nechávám čas, který si určíte na sečtení hlasů. Pět minut - poprosili ověřovatelé. Vyhlašuji přestávku do 12.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.31 hodin.)

 

Během přestávky požádám personál, aby bylo přepnuto hlasovací zařízení do 30. schůze, protože nebudeme hlasovací zařízení už do 31. schůze, která se zabývala jediným bodem jednání, to je důvěrou vládě, potřebovat. A jakmile vyprší čas, o který požádali ověřovatelé 31. schůze, vyhlásím výsledky hlasování a potom bychom mohli pokračovat.

 

(Jednání pokračovalo ve 12.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám o vystoupení pana poslance Františka Laudáta. A prosím Sněmovnu o klid, než udělím ověřovateli 31. schůze slovo, abyste vyslechli v klidném prostředí ověřovatele 31. schůze, jaký je výsledek hlasování o jediném bodu této schůze, to je o důvěře vládě.

Prosím o klid opravdu kolegy a kolegyně!

Pane ověřovateli, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky hlasování o důvěře vládě.

Ze 199 přítomných poslanců 98 přítomných bylo pro návrh, 101 poslanců bylo proti. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna usnesení nepřijala.

Blahopřeji vládě. (Potlesk napravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji.

Hlásí se pan poslanec Severa jako předseda klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Pavel Severa: Já si dovolím požádat poslance KDU-ČSL po skončení tohoto zasedání hned na zasedání klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já samozřejmě vyhovím požadavku klubu KDU-ČSL, jenom se ptám, jestli je to potřeba teďko. My máme pevně zařazený bod a já jsem se radil s paní místopředsedkyní Němcovou, že ještě před polední přestávkou - já vám to přečtu, pane předsedo:

První bod po 31. schůzi, to znamená nikoli po polední přestávce, ale po skončení této schůze, je vyslání do Afghánistánu. To je jaksi ministryně obrany, která je z vaší politické strany. A já bych to rád tedy projednal, ač na tom žádný zájem nemám. Ale chci korektně řídit schůzi do těch 13 hodin. Čili jestli nutně potřebujete mít přestávku, tak to udělám, ale samozřejmě s tím, že tento bod bude odsunut na odpolední jednání.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, říkal jsem po skončení zasedání, takže nemám proti tomu postupu námitek. Až bude přestávka. (Hlasy z lavic.)

Tak se omlouvám, pokud jsem se nevyjádřil jasně. Až bude vyhlášena přestávka, tak svolávám klub KDU. Promiňte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po vyhlášení polední přestávky. Dobře. Já jsem vám nerozuměl. Je organizační výbor, takže váš zástupce v organizačním výboru na klub patrně přijde později.

Počkám. (K pracovníkům u hlasovacího zařízení:) Zeptám se, kolik minut ještě potřebujeme. Zatím to vypadá tak, že bychom mohli zahájit naše jednání ve 12.45 hodin. Vyhlašuji přestávku do 12.45 hodin a budeme pokračovat (ve 30. schůzi) pevně zařazeným bodem číslo 75.

(Po chvilce:) Dámy a pánové, já vím, že jsme ještě ve vyhlášené přestávce, ale poradil jsem se v té krátké chvíli s předsedy klubů. Další klub avizuje přestávku na jednání vlastního klubu, takže bez toho, aniž bych otevíral jednání ve 12.45, tak vyhlašuji polední přestávku do 14.15 hodin, s tím, že v této polední pauze budete mít čas na oběd a zároveň bude jednat organizační výbor. Takže v tuto chvíli přerušuji jednání do 14.15 a svolávám členy organizačního výboru, aby se dostavili k jednání během pěti minut.

 

(Schůze skončila ve 12.44 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP