(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl přihlášený místopředseda vlády Čunek. Nyní ještě s řádnou přihláškou pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, on už tady o tom hovořil kolega poslanec Škromach. Já nevím, jestli pan místopředseda vlády nebo pan ministr Čunek dobře poslouchal, co tady kolega Škromach říkal o postoji KDU-ČSL. Já si myslím, že jsme přece všichni viděli hlasy všech lidoveckých poslanců a tuším hlasy všech lidoveckých senátorů, které se zvedly pro zavedení poplatků ve zdravotnictví pro úplně všechny - včetně kojenců, včetně nemluvňat, dětí v inkubátoru a starých lidí. Všichni lidovci tady ve Sněmovně a v Senátu, všichni dostupní živí lidovci v Senátu a ve Sněmovně pro to hlasovali, kromě pana poslance Hovorky. A dnes KDU-ČSL říká, že je ochrana rodiny slabá, a pan místopředseda Čunek si tady stoupne před Poslaneckou sněmovnu a říká, že oni, lidovci, by s tím ještě něco chtěli udělat a že to je smysl jejich účasti ve vládě.

Já jsem jenom zaregistroval, že předkládáte návrhy na omezení poplatků, pak je berete zpátky, a když ty návrhy předloží sociální demokracie, tak ani jeden lidovec pro ně pozitivně nehlasuje. To je velmi zvláštní situace s KDU-ČSL.

A druhá věc. Když už pan místopředseda Čunek vystoupil dnes na jednání o důvěře vládě, já myslím, že zažíváme i některé nové věci a nové momenty v činnosti vlády. Já jsem se poprvé setkal s tím, že jeden člen vlády objedná či snad zaplatí majetkový audit jinému členovi vlády. Mě by zajímalo, jakým způsobem se situace kolem tohoto auditu vyvíjí, jestli už jsou konečně objasněny a známy majetkové poměry pana Čunka a jestli to bude důvod pro ministry za Stranu zelených, aby zůstali ve vládě, nebo aby z té vlády odstoupili. To jsme se během dnešního jednání zatím ještě nedozvěděli. Já si myslím, že je to velmi nestandardní postup, ale asi by stálo za to, aby i tato Poslanecká sněmovna, která vyjadřuje vládě důvěru či nedůvěru, byla informována o majetkových poměrech pana Čunka a o výsledku auditu, který nechal objednat, či snad dokonce zaplatí ministr zahraničí.

Děkuji. (Potlesk z levé a střední strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní je přihlášen předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zajisté jste si všimli, že poslanci KSČM svůj názor vyjádřili v jednom jediném koncentrovaném vystoupení, protože jsme přesvědčeni o tom, že pravdu lze vyjevit i stručně a jasně bez mnoha slov. Nicméně musím říci, aby to nevypadalo, že komunisté, protože mluvili málo, vlastně tuto vládu chrání, že od klubu KSČM tato vláda důvěru nikdy nedostala, komunisté v tuto vládu důvěru nikdy neměli, velmi hlasitě jsme to vyjadřovali od počátku. A jsme přesvědčeni o tom, že zejména poté, co vláda dostala první výplatu u Ústavního soudu, a to i na náš návrh, si ani nadále tato vláda naši důvěru nezaslouží.

Chci říci, že poslanecký klub KSČM návrh na vyslovení nedůvěry této vládě podpoří.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Pavlovi Kováčikovi. Nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Nyní jen připomenu, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Žádám nyní určené ověřovatele této schůze, kterými jsou paní poslankyně Kateřina Konečná a poslanec František Laudát, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Nejdříve přistoupíme podle § 74 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrola lístků se jmény poslanců byla provedena. (Předsedající losuje.)

Jako prvního jsem vylosoval pana poslance Cyrila Zapletala.

Nyní vám připomenu podle § 74 odst. 4 jednacího řádu, že vyvolaný poslanec vysloví "pro návrh" nebo "proti návrhu". Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování.

Prosím, aby každý vyvolaný poslanec řekl své stanovisko dostatečně hlasitě, abych je mohl v souladu s jednacím řádem opakovat.

 

Přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru."

Nyní vás budu vyvolávat. Prosím o vyslovení se. Zahajuji hlasování.

 

Zapletal Cyril: Pro návrh.

Zelenková Ladislava: Pro návrh.

Zgarba Petr: Pro návrh.

Zubová Olga: Proti návrhu.

Ambrozek Libor: Proti návrhu.

Aubrecht Vlastimil: Pro návrh.

Babor Jan: Pro návrh.

Bartoš Walter: Proti návrhu.

Bauer Jan: Proti návrhu.

Bayerová Marta: Pro návrh.

Bebarová-Rujbrová Zuzka: Pro návrh.

Benda Marek: Proti návrhu.

Bičík Milan: Pro návrh.

Boháč Zdeněk: Proti návrhu.

Bohatec Pavel: Proti návrhu.

Bohdalová Vlasta: Pro návrh.

Böhnisch Robin: Pro návrh.

Braný Petr: Pro návrh.

Bratský Petr: Proti návrhu.

Bublan František: Pro návrh.

Bürgermeister Jan: Proti návrhu.

Bursík Martin: Proti návrhu.

Carbol Jiří: Proti návrhu.

Čepelka Jiří: Proti návrhu.

Čerňanský Josef: Pro návrh.

Černý Alexander: Pro návrh.

Černý Karel: Pro návrh.

Červenka Petr: Pro návrh.

Čurdová Anna: Pro návrh.

Dědič František: Proti návrhu.

Dimitrov Kosta: Pro návrh.

Dlouhý Vladimír: Proti návrhu.

Doktor Michal: Proti návrhu.

Dolejš Jiří: Pro návrh.

Dolejš Richard: Pro návrh.

Dub Tomáš: Proti návrhu.

Dundáčková Eva: Proti návrhu.

Dušek Robert: Pro návrh.

Exner Václav: Pro návrh.

Fiala Jaroslav: Pro návrh.

Fiala Radim: Proti návrhu.

Fialová Jiřina: Pro návrh.

Filip Vojtěch: Pro návrh.

Filipi Dana: Proti návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP