(12.40 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Ta hlavní dohoda, jak jste informováni, dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, je fakticky dojednána. Koncem března byly dojednány poslední detailní úpravy. Karel Schwarzenberg a Condoleezza Rice na summitu v Bukurešti oznámili ukončení těchto jednání a je jenom otázkou, kdy a jakým způsobem tato smlouva bude podepsána.

Přestože tato jednání byla velmi tvrdá, podařilo se nám nakonec prosadit do textu dohody většinu z našich návrhů, ke kterým vláda dala vyjednávačům mandát, zejména v oblasti bezpečnostních záruk pro Českou republiku, návštěv radarové stanice státními činiteli třetích států, podílu České republiky na velení a řízení protiraketové obrany a ochrany životního prostředí, v neposlední řadě explicitní uvedení zapojení NATO do protiraketové obrany Spojených států. Právě tento bod, upravený v článku 3 hlavní dohody, je velkým úspěchem naší diplomacie a výsledkem několikaměsíčního snažení zahájeného bezprostředně poté, co jsme nabídku dostali. Nakonec se to projevilo i v těch závěrech a v usnesení hlav států a vlád v Bukurešti při summitu NATO, kde drtivá většina vystoupení byla velmi pozitivních a všechna kvitovala velmi pozitivně náš přístup.

Dohoda, které se říká tzv. bilaterální NATO SOFA, z čistě právního pohledu není nezbytně nutná, protože právní postavení ozbrojených sil Spojených států na území České republiky je již uzavřeno a je pokryto platnou smlouvou NATO SOFA, kterou jsme přijali naším vstupem do Severoatlantické aliance, nicméně díky specifikům, která případné umístění radarové jednotky na českém území má, jsme nakonec preferovali uzavření bilaterální NATO SOFA, která bude řešit všechny detaily a právní postavení ozbrojených sil Spojených států amerických umístěných na území České republiky.

Ta jednání proběhla - šesté kolo těchto jednání proběhlo 9. až 11. dubna, sedmé kolo poté 22. a 24. dubna. Bezpečnostní rada státu potvrdila a nezměnila mandát, který jsme od začátku vyjednávačům z Ministerstva obrany schválili a dali; v tomto smyslu jsme neustoupili v těch bodech, které byly diskutabilní. V průběhu šestého kola se podařilo dohodnout bod týkající se pojištění amerických aut. Výrazně se postoupilo v otázce daní a poplatků. Posun byl zaznamenán v úpravě civilní i trestní jurisdikce podle našeho mandátu. Přestože několik bodů zůstalo nedořešeno, na tom sedmém kole vyjednávání byly až na otázku daní všechny problémy vyřešeny. Tedy i rozsah aplikace smlouvy a platnost této smlouvy pouze na území radarové jednotky v Brdech. Dnes je vlastně otevřena už jen otázka daní, která je sporná v tom smyslu, že v některých zemích, kde má americká armáda svou jednotku, je to upraveno jedním způsobem, v některých jinými. Zásadně chceme dodržovat náš mandát.

Kdyby se podařilo při tom sedmém kole vyjednávání dojednat veškeré věci, stejně by musela následovat nějaká třítýdenní fáze, během které by došlo k poslední kontrole textu, vzájemnému ověření překladu, projednání ve vládě, a teprve následně by bylo možné ji připravit k podpisu. Z technického hlediska bylo nereálné, aby k tomuto podpisu mohlo dojít 5. či 6. května při případné návštěvě Condoleezzy Rice, proto jsme rozhodli o společném podpisu v momentě, kdy budou obě smlouvy dojednány, kdy budou obě smlouvy zkontrolovány a kdy budou schváleny vládou.

Úplně na závěr svého úvodního vystoupení bych chtěl poznamenat, že nemusí možná někdo souhlasit se způsobem vysvětlovací kampaně, ale já už nemíním, stejně jako jsem byl připraven minule, přinést celou tu bednu dokumentů, které veřejnost dostala k dispozici. Připadá mi ta otázka natolik vážná, že ji nechci tímto zlehčovat. Ale ta vysvětlovací kampaň má minimálně tu hodnotu, že občané dostávají podstatně detailnější informace než u podobných záležitostí, tedy než u těchto mezinárodních smluv bylo kdykoliv v minulosti zvykem. A tyto informace vedou mimo jiné i k tomu, že se postoj veřejnosti postupně dílčím způsobem mění. To znamená počet protestujících je menší, než tomu bylo ještě před pár měsíci. Počet těch, kteří případnou bezpečnostní záruku a umístění té jednotky na našem území schvalují, se zvětšuje. V tomto smyslu pokládám tu kampaň za velmi užitečnou.

Jsem připraven se svými kolegy odpovídat na možná detailnější dotazy, ale pokládám v tuto chvíli tuto informaci, v dané chvíli, při znalosti a medializaci celé řady otázek těch minulých měsíců, za dostatečnou. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. S přednostním právem se přihlásil místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Ta konference, o které mluvil poměrně dlouze premiér Mirek Topolánek, byla zajímavá nejenom tím, kdo na ní byl. Ona byla především zajímavá tím, kdo na ní nebyl! A nejenom že tam chyběli představitelé odlišných názorů, protože sestava řečníků byla tak vybraná, aby tam pokud možno po některých příspěvcích skoro nevznikala debata - což někdy, jak bylo vidět na ČT 24, vyvolávalo docela trapné ticho, když se nikdo na nic neptal po vystoupení jednoho z hlavních řečníků. Ale podstatné bylo především to, že na té konferenci chyběl ten úplně hlavní řečník, samotná Condoleezza Riceová. A tady vlastně pan premiér se ani nepokoušel zodpovědět tu otázku, jak to, že 5. či 6. tohoto měsíce paní Riceová nepřijela. Jak to, že se vlastně neúčastnila toho podpisu, který tady byl původně avizovaný.

(Reakce na poznámky pana premiéra z místa:) Pane premiére, já vás prosím, abyste mě teď nepřerušoval.

Té nejistoty podle mě kolem protiraketové obrany přibývá a dala by se najít i v těch vystoupeních, která tady zazněla v Praze na konferenci. On to dokonce premiér Topolánek řekl, že ten radarový systém bude integrován do každého budoucího dalšího systému. Já bych řekl - pokud bude nějaký vůbec vybudován! Protože to přece vůbec není jasné, že Evropa chce budovat systém protiraketové obrany proti raketám dlouhého doletu. A dokonce, jak jste vy sám, premiére, řekl, tak v příštím roce mají být předloženy alternativy. Mají být předloženy alternativy řešení, o kterém nikdo vůbec neví, jaké bude. A v této chvíli naprosto platí, že nikdo neví, jestli takový systém se v budoucnosti bude budovat. Mluvit o kompatibilitě něčeho, co vůbec neexistuje, je kuriózum. A té nejistoty je hodně proto, protože vláda původně slibovala, že celou tuto věc dořeší do konce roku 2007. Pan ministr Schwarzenberg mluvil o tom, že to bude dokončeno do února tohoto roku. Pak jsme slyšeli do konce dubna. Teď jsme slyšeli, že má přijet Condoleeza Riceová 5. nebo 6. května. Ani ta nepřijela! A my si ani neklademe otázku, proč vlastně se ta situace tak permanentně mění. Dokonce i pan Topolánek se mění. A vystoupení pana Topolánka podle mě také mi ukazuje, když jsem si ho četl, velmi zajímavou proměnu našeho premiéra.

Podívejte se, vy jste, pane premiére, sice začal to vystoupení v Černínském paláci větou, ať nikdo nic nečeká, že nic nového neřeknete. Ale ona to tak úplně pravda není, protože pro mě váš projev přinesl některé úplně nové věci, které jsem od vás ještě neslyšel. To vaše vystoupení je zajímavé tím, že jsem od vás ještě nikdy neslyšel tak vstřícná slova vůči Rusku, jak zazněla na této konferenci. Pryč jsou ty výroky, které si pamatuji ještě z úst ministra Schwarzenberga i vašich, že potřebujeme protiraketovou obranu a amerického vojáka především vůči Rusku a Německu, protože máme historické zkušenosti s tímto mrtvým prostorem, který je těmito zeměmi tradičně ohrožován. Pryč jsou prostě ta mávnutí rukou nad obavami, které zaznívaly, z Ruska.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP