(11.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Myslím, že není třeba o postupu dávat hlasovat, protože je naprosto logický. Nejsou námitky? Nejsou.

Takže budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A. Stanoviska - v zastoupení pana ministra Gandaloviče? (Ministr Říman: Kladné.) Zpravodaj? (Kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 198. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, 139 bylo pro, nikdo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Jiřího Hanuše pod písmenem B. (Stanovisko zpravodaje i ministra - kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 199. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, 140 bylo pro, jediný proti. Návrh byl přijat.

 

Pokud všichni souhlasíte, tak budeme hlasovat o návrhu závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle sněmovního tisku 383, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 200) skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, 139 bylo pro, 2 proti. Návrh byl přijat. Třetí čtení této předlohy bylo ukončeno tak, že byl vysloven souhlas.

 

Bod 61 je

61.
Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného
/sněmovní tisk 325/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec David Kafka, zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí? (K řečništi přichází poslankyně Dundáčková.) Paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Ne, já už jsem připravena jako zpravodajka navrhnout proceduru hlasování, která v tomto případě bude velmi jednoduchá, pane předsedající, protože máme dva totožné pozměňovací návrhy vzešlé z výborů, a můžeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích, o návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru. Pokud s tímto postupem souhlasíte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já ano. Zdá se, že nikdo neprotestuje, takž formálně rozpravu končím. Vás, paní zpravodajko, prosím o návrhy.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A. Pozměňovací návrhy pod písmenem B jsou podle mého přesvědčení totožné, čili vypořádáme-li se s hlasováním o bodu A, můžeme pak hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsou námitky proti tomuto postupu? Ne.

 

Takže paní zpravodajka navrhla, abychom hlasovali o návrhu pod písmenem A.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 201. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Hlasy: Nejde. - Už ano.) Měli jste na rozhodnutí o tři vteřiny větší čas. Kdo je proti? Děkuji.

Návrh pod písmenem A - hlasování 201, ze 158 poslanců bylo pro 115, nikdo proti, takže byl přijat.

 

Další návrh je tedy nehlasovatelný. Je s tím souhlas?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Ano, další návrh je nehlasovatelný, protože je totožný s tím, co jsme právě odhlasovali, a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného, podle sněmovního tisku 325, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 202) skončilo výsledkem (ze 160 přihlášených poslanců) pro 79, proti 4, což znamená, že návrh nebyl přijat.

 

Vyčkám na výsledek kontroly. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro, a na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. O této námitce rozhodneme v hlasování číslo 203, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Petra Plevy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, námitka byla přijata, protože z přítomných 159 poslanců bylo pro 121 a proti 1.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP