(14.30 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Benda. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já přicházím s úplně jiným návrhem. Já bych chtěl, aby byl do pořadu schůze zařazen na druhé a třetí čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 488, který, jak jistě víte, byl na této schůzi projednán v prvním čtení, bylo podáno veto proti jeho projednání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu a byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru ve zkrácené lhůtě 5 dnů. Ústavněprávní výbor na dvou svých jednáních tento návrh zákona projednal, usnesení vám bylo rozdáno minulou středu dopoledne. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby změny volebních obvodů byly co nejdříve, kvůli zejména tedy kandidátům do Senátu, aby věděli, v jakých volebních obvodech vlastně figurují - je zcela jasné, že v obvodech, které odporují zákonu, není možné volby vyhlásit - proto bych velmi doporučoval, aby bylo zařazeno již na této schůzi, abychom dokázali to druhé a třetí čtení projednat, odeslat Senátu a posléze prezidentovi.

Doporučuji, aby byl bod pevně zařazen po pevně zařazených bodech - druhé čtení. Třetí čtení samozřejmě podle výsledků druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo dále do rozpravu k pořadu schůze? Pan poslanec Kala, který zastupuje předsedu poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Dámy a pánové, dovolte mi, abych i v tomto případě, to znamená vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., sněmovní tisk 488, uplatnil veto poslaneckého klubu ČSSD.

Děkuji. (Nejasné dotazy z jednací síně.) Námitku proti návrhu na doplnění návrhu pořadu schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní se hlásí pan ministr Langer. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Kolegyně, kolegové, já bych byl rád, abychom si přinejmenším v tomto bodě udělali jasno. Na základě zákona o volbách do Parlamentu je jasně řečeno, že pokud dojde ke změnám v počtu voličů v jednotlivých obvodech, dochází ke změně takto vymezených obvodů, a to pravidelně vždy v roce, kdy se mají konat volby. Takovýmto způsobem, jak postupovala vláda, postupovala vláda v roce 2006 na jaře, postupovala v roce 2004, postupovala v roce 2002. Pouze letos dochází ke zjevné snaze, a zjevně politické snaze, provést obstrukci pro naplnění povinností, které vyplývají ze zákona, a to z jednoho jediného důvodu: protože se jednomu kandidátovi, který kandiduje za českou stranu sociálně demokratickou, nelíbí způsob, jakým se stěhují voliči z Prahy do jiných volebních okrsků, jehož důvodem je potom změna zákona.

Řekněme si to tedy na rovinu, že sociálně demokracie tímto svým přístupem se snaží zablokovat naplnění volebního zákona. Tím si bere za rukojmí všechny ostatní kandidáty, kteří kandidují v dalších volebních obvodech. Já bych byl velmi rád, abyste hráli fér, aby v okamžiku, když využíváte legitimní prostor pro obstrukci, abyste to řekli rovnou. Vám váš dílčí politický záměr - vám váš dílčí politický záměr stojí za víc, než je standardní průběh voleb. Vy si berete všechny ostatní kandidáty jako rukojmí. Myslím si, že je to velmi špatná zpráva o přístupu ČSSD k demokracii v České republice. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně).

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. O slovo se přihlásil pan místopředseda Filip. Pan místopředseda Filip dostane nyní slovo, poté pan předseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, paní a pánové, já se nechci zastávat toho, co udělal klub sociální demokracie, protože klub KSČM to neudělal. Jen chci říct panu ministrovi vnitra, že on je to asi výsledek toho nejednání mezi koalicí a opozicí. My jsme samozřejmě nečekali, že by snad ministerstvo vnitra oznámilo včas, jakým způsobem se chystá změnit volební obvody. Tolik důvěry jsme ve vládu neměli. Ale v tom ohledu jsem přesvědčen, že pan ministr vnitra jako dlouholetý bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny velmi dobře chápe, co se tady odehrálo. Je to jenom o tom, jakým způsobem jsme spolu ochotni - ne schopni, ale ochotni mluvit. Přiznejte si, že je také trochu viny na vás.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan ministr chce vystoupit s reakcí. Prosím, pan ministr Langer má slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Ten návrh byl předložen naprosto stejně a standardně, jak tomu bylo v minulosti, jak je překládali mí předchůdci: pan ministr Bublan, pan ministr Gross. Vzpomeňte si a podívejte se na stenozáznamy projednávání těchto návrhů. V té době se vláda také nenamáhala předjednávat tuto technickou normu s opozicí. A srovnejte tehdejší přístup opozice se současným přístupem části opozice.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní se o slovo přihlásil pan místopředseda Zaorálek. Pane místopředsedo, máte slovo, prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych chtěl požádat pana ministra vnitra, ať teď nevedeme politickou debatu, protože bychom si měli vyjasnit proceduru. Politická debata je zbytečná. Navíc není možné ji normálně vést vzhledem k tomu, že máme debatovat o proceduře. A vás se mohu pouze zeptat, proč jste tedy ten návrh nepředložili včas. Proč tady musíme teď tady takhle… (Ozvalo se "ano" a slabý potlesk).

Já bych si rád, prosím vás, ujasnil církevní restituce, protože my jsem dostali písemný program na stůl na dnešní pokračování schůze. V něm figuruje jako druhý bod ta otázka církevních restitucí. Já se chci zeptat pana předsedy, jestli po tom, co přednesl pan poslanec Tluchoř, to znamená, že ten bod už tam není. Pokud by ten bod tam byl, tak prostě navrhnu hlasování o jeho vyřazení.

Pane předsedo, jak to tedy je?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Já se zeptám, jestli se někdo další hlásí do rozpravy k pořadu programu, a vyhlásím desetiminutovu technickou pauzu na poradu Poslanecké sněmovny s předsedy poslaneckých klubů, abychom si ujasnili postup. Takže deset minut - do 14.50 hodin. Poprosím předsedy poslaneckých klubů a místopředsedy Poslanecké sněmovny, abychom se shromáždili tady, u stolku předsedajícího.

 

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP