(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A já bych rád uvedl ten obsahový, zcela podstatný, že ten bod byl přerušen s tím, že bylo řečeno, že vláda dodá doplněk, kterým doplní tu část návrhu zákona, ve které se uvádí způsob, jakým má být nahrazen církvím ten majetek, který jim nebyl, nebude vydán.

My jsme obdrželi sice materiál k usnesení Poslanecké sněmovny číslo 774, tisk 482. To jsme obdrželi. Ten materiál má čtyři, pět stran. A já jsem přesvědčen, že ten materiál rozhodně není odpovědí na to, co tady bylo žádáno panem poslancem Tlustým, protože to je jednoduchá rovnice. Ten materiál má totiž přinést objasnění k té nejpodstatnější pasáži toho zákona, ve které se říká, že státu vznikne dluh na sumu zhruba 4,3 miliardy krát 60 let, to je asi 270 miliard. V tom návrhu zákona nikde prosím nefiguruje 83 miliard. Tam je pouze toto, těch zhruba 270 miliard korun, které budou dluhem státu vůči církvím. A my jsme chtěli doplněk, který by tu rovnici doplnil. Proti těm 270 miliardám by nám dal výčet majetku a ocenění, abychom to mohli porovnat, těch 270 miliard a způsob, jak se k nim dospělo. Tento čtyř-, pětistránkový materiál to prostě neumožňuje. Proto jsem přesvědčen, že výbory se tím zabývat nemohou.

Opakuji - nejde o to, co říkal Vítězslav Jandák, který se zmínil, že každá stránka představuje 19 miliard. Protože v návrhu zákona je v podstatě 60 krát 4,3 miliardy, tak každá stránka představuje podstatně víc než 19 miliard.

V této podobě podle mne to projednat nelze a já si myslím, že úkol splněn nebyl. Proto ten bod dle mého názoru nemůže být v programu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, navrhujete tedy vyřazení z programu? (Ne.) Nenavrhujete nic. Dobře.

Pan místopředseda Filip se přihlásil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já nebudu to nějak odůvodňovat politicky. Jen chci připomenout Poslanecké sněmovně, že tento zákon není konsensem mezi společností, případně politickou scénou a církvemi. Je to možná konsensus vládní koalice a církví, nikoliv konsensus se společností. Takže si dovolím pouze podle jednacího řádu namítnout podle § 54 odstavec 6 za nejméně dvacet poslanců, respektive za všech dvacet šest poslanců klubu KSČM, že nelze znovu zařadit bod 37, který byl ukončen. Prostě není to možné. Zákon o jednacím řádu to neumožňuje.

A pokud jde o to, jakým způsobem se s tím vláda vypořádala, myslím, že vláda jednoznačně dala najevo, že předkládá text, který je doplněním konkrétního sněmovního tisku. A vláda to tak uvádí, že to je doplněním důvodové zprávy. Takže se podívejme na § 57 zákona o jednacím řádu, a jsme v téže situaci. To znamená, že deset dní od doručení takového tisku lze poprvé zařadit tento bod. Podle mého soudu není možné jakýmsi, promiňte mi, byrokratickým způsobem znovu zařadit uzavřený bod a snažit se vnutit Sněmovně tento postup. Vláda dala najevo svým usnesením…

Prosím, pane předsedo, aby na mě předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL nepokřikoval. (Hlasy mimo mikrofon.)

A v tomto ohledu, jestli mohu pokračovat, je docela evidentní, že zákon o jednacím řádu něco takového nepřipouští. A garantuji vám, že ti, kteří nebudou spokojeni s oním řekl bych handlováním mezi vládní koalicí a církvemi, samozřejmě by dali ústavní stížnost. A procedurální postup, který jste tady zvolili, je jednoznačně v rozporu s jednacím řádem. Buď vám jde o to, abychom udělali restituční tečku, nebo vám jde o to, abyste tady politicky jakoby smazali jeden bod koaliční dohody, a potom se rozhodněte, co je vám milejší. Protože v tomto ohledu já jsem přesvědčen, u Ústavního soudu by postup, který jste zvolili, jednoznačně neobstál. A to jsem o tom přesvědčen nejen z pohledu právní teorie, ale i z pohledu praxe dnešního českého Ústavního soudu.

Proto souhlasím s tím, co bylo řečeno z úst pana místopředsedy Zaorálka, že tento bod nelze zařadit, je nezařaditelný. A za dvacet poslanců poslaneckého klubu nebo nejméně dvacet poslaneckého klubu KSČM navrhuji, aby tento bod nebyl na této schůzi již projednáván.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Dále se o slovo přihlásil pan poslanec Benda. Pane poslanče, máte slovo. - Pan poslanec Benda nechce vystoupit. Vystoupí pan předseda Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych v první řadě chtěl poprosit pana místopředsedu Filipa, aby nám tady nevyhrožoval. Poslanecká sněmovna se nakonec rozhodne, jak s tímto zákonem naloží.

Vládní koalice je přesvědčena, že tento zákon je potřebný, je navržen jako správný a bude nadále trvat na tom, aby byl přijat. Jsme přesvědčeni, že vyrovnání státu a církve je potřebné a způsob, jaký zvolila vláda, je správný. V žádném případě nám jakýmikoliv obstrukcemi v tomto nezabráníte.

Nenecháme se ale v tuto chvíli vlákat do dvoudenních procedurálních debat o tom, jestli přijetí návrhu Vlastimila Tlustého bylo nezákonné, jak říkalo stanovisko legislativy, nebo nebylo a kvůli tomu je možné dále jednat, nebo není možné dále jednat. Na tom bychom strávili zřejmě zbytek dvou dní jednání Sněmovny. My prostě respektujeme, že předseda Sněmovny bude postupovat způsobem, že tento bod byl ukončen paní místopředsedkyní Němcovou, a budeme samozřejmě prosazovat přijetí tohoto zákona při dalším jednání v Poslanecké sněmovně. Nenecháme se vydírat.

Děkuji. (Potlesk pravé části Sněmovny.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já nikomu nevyhrožuji. Vy jste také říkali, že zákon o takzvané stabilizaci veřejných financí je v souladu s ústavou. Ústavní soud už se alespoň v jedné části vyslovil, že je neústavní. (Slabší potlesk nalevo.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. O slovo se přihlásil pan předseda Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji dobrý den. Je květen a měli bychom se zabývat něčím jiným, určitě jo.

Ale v této chvíli musím říci, že tady přece není žádné vyhrožování. Tady se jenom říká, že bod byl uzavřen a že v něm na této schůzi nelze pokračovat. Tady se prostě jenom dodržuje zákon. Vůbec nehovořím o věcné podstatě toho zákona, o kterém je řeč, tedy o církevních restitucích. A přitom slyším od lidí, jaký je to paradox, že u doktora taháte z lidí po třiceti korunách, a tady rozhazujete tři sta miliard. Tak bych mohl tyto argumenty vytahovat, ale já to dneska činit nebudu.

Prosím, pojďme rozhodnout podle práva a pojďme pokračovat. Máme na to pouze dva dny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Kala chce vystoupit za klub sociální demokracie. Je tomu tak, pane poslanče? Ano? Ano, takže máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, protože teď zcela nerozumím tomu, v jaké procedurální situaci se nacházíme, zda bod číslo 37 v závorce uvedený bude, nebo nebude součástí projednávání této schůze, jsem zplnomocněn, abych vám oznámil, že více než dvacet poslanců ČSSD vznáší podle § 54 odstavce 6 zákona č. 90, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, námitku proti návrhu na doplnění schváleného pořadu schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan předseda Severa se hlásí o slovo. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, já bych se to snažil zjednodušit, abychom se pohnuli z místa. Tady nikdo nic nenavrhuje. Nikdo nechce nic zařadit a místopředseda Filip a místopředseda Zaorálek protestují proti tomu, co my jsme nenavrhli. Takže pojďme pracovat a nebavme se o něčem, co jsme nenavrhli. Já tomu nerozumím.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan místopředseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Na stole v této Poslanecké sněmovně pod titulkem "Schválený pořad 30. schůze Poslanecké sněmovny, zbývající body k projednání dne 6. května" je: zákon, prvé čtení, v závorce 37 atd. Je to tady napsané. Není to ještě odhlasované, ale je to tady napsané, takže to někdo navrhuje. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP