(Jednání zahájeno ve 14.10 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Nyní poprosím paní ministryni Parkanovou, aby se ujala slova. Vás ostatní poprosím, abyste se skutečně uklidnili, protože bude minuta ticha. Myslím, že to by stálo za to uklidnění, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci.

Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Pane předsedo, kolegyně a kolegové, 30. dubna padl v Afghánistánu při plnění služebních povinností voják Armády České republiky. Prosím, povstaňme a uctěme jeho památku minutou ticha. (Děje se.) Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinil pan poslanec Ježek Josef - náhradní karta č. 3.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec a místopředseda Vojtěch Filip od 16 hodin, pan poslanec Hašek, pan poslanec Kochan, pan poslanec Mach, pan poslanec Papež, pan poslanec Skopal, pan poslanec Šenfeld, Šidlo, Vanoušek, Váňa, Vojíř, Smýkal.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Mirek Topolánek, pan ministr Gandalovič, pan ministr Julínek, paní ministryně Parkanová, pan ministr Pospíšil od 16 hodin, pan ministr Řebíček a pan ministr Vondra.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnešní grémium se shodlo na následujícím postupu při projednávání zbylých bodů naší 30. schůze.

Dnes bychom měli projednat pevně zařazené body, jak jsme již rozhodli, a to v pořadí 43, 47, 48, 49 a 89. Poté zařadit body 76 a 79. Ve středu 7. 5. projednat blok třetích čtení, a to i po 14. hodině. V této souvislosti budeme hlasovat o vyčlenění jiných hodin pro projednávání třetích čtení návrhů zákonů - § 95a.

Ve středu 7. 5. po vyčerpání bodů z bloku třetích čtení bychom zařadili body 80 až 87, což jsou Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky.

Dále se mi k pořadu naší schůze přihlásili: pan poslanec Bartoš, pan poslanec Doktor a pan poslanec Vidím. Takže pan poslanec Walter Bartoš má slovo. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, 30. dubna jsme projednali bod č. 101, poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 344, druhé čtení. Vzhledem k tomu, že již uplynula zákonná lhůta, navrhuji tímto zařazení nového bodu, tedy zařazení třetího čtení tohoto návrhu na program této schůze, a to ve středu 7. 5. jako druhý bod jednání - třetích čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Tento bod je zařazen do druhých čtení, vy ho chcete zařadit jako druhý bod třetích čtení? (Reakce mimo mikrofon.) Jako druhý bod třetích čtení. Dobře. Je to sněmovní tisk 344/2, ano? Dobře.

Dále se přihlásil do rozpravy pan poslanec Doktor, pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl změnu pořadu našeho jednání. Poslanecká sněmovna je v tuto chvíli příjemcem dvou sněmovních tisků, kde odesilatelem je Česká národní banka. Prvním tiskem je bod 76, sněmovní tisk 432, Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2008, druhým tiskem je Zpráva o hospodaření České národní banky, která v tuto chvíli čeká na projednání v rozpočtovém výboru. Protože považuji za nepraktické a velmi komplikované sladit projednávání těchto dvou bodů v jeden jediný moment a hledat soulad mezi pracovním programem Poslanecké sněmovny a guvernérem ČNB, navrhuji vyřazení bodu 76 z programu této schůze a zakládám tím stav, kdy mohou být oba dva body projednány na červnové schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já se omlouvám, je to bod číslo? (Odpověď mimo mikrofon.) Bod č. 76.

Dále se přihlásil do rozpravy pan poslanec Vidím, připraví se pan poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si Poslanecké sněmovně navrhnout vypuštění bodu 79, což je Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery za období červenec až prosinec 2007, sněmovní tisk 469. Důvod je ten, že výbor pro obranu tento materiál dosud neprojednal, a proto jej nemůže projednat ani Sněmovna. Tedy vypuštění bodu 79.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové, kolegové. Já prosím jenom o chvilku pozornosti, abychom si ujasnili jednu věc. V tom schváleném pořadu 30. schůze, který jsme dnes obdrželi, je jako vlastně druhý bod v tom programu - zákon, prvé čtení - pořád bod č. 37, vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem. Podle mého názoru tam ten bod figurovat nemůže. A ty důvody bych rád uvedl dva. Ten první, ten je formální, protože pokud si to pamatujeme a pokud se podíváme do stenozáznamu, paní místopředsedkyně Němcová na tom minulém rokování o tomto bodu ukončila to projednávání větou, že končí projednávání tohoto bodu na této schůzi. Takže to je ten formální důvod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP