(18.40 hodin)
(pokračuje Bublan)

A potom ještě k tomu, čím mě napadl pan kolega Kasal. Já jsem jedinou větou neřekl, že jsem proti navracení majetku nebo nějakému finančnímu vyrovnání. Já jsem proti tomu, aby to jednou skončilo. Já chci, aby byla kooperace mezi církvemi a státem, vyjádřená třeba i nějakým stálým příspěvkem podle počtu věřících apod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka pana kolegy Bublana. Nyní faktická poznámka s přihláškou od pana poslance Škromacha, faktická poznámka pan kolegy Richarda Dolejše, faktická poznámka pana poslance Karla Šplíchala. V tomto pořadí.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. (Reakce na dění v sále: ) Čas pana Kasala bude také započítán do mého času?

Paní poslankyně tady pěkně posvazácku přednesla, co jí pan Kalousek připravil, a myslím si, že nás docela dobře informovala. Ale je to vaše dohoda, milá vládo. Je to dohoda, kterou vy jste uzavřeli, a ta dohoda je špatná. Chcete-li a uvažujete-li na dlouhou trať, dlouhý čas, který ta dohoda má platit, pak by bylo normální a očekával bych od demokratických stran vládní koalice, že budou jednat s opozicí, aby zajistily, že to, co slíbily církvím, tady bude také po příštích volbách. To, jak k tomu přistupujete, a paní poslankyně Jacques to tady jasně formulovala, je - dneska vládneme my a vy tak akorát můžete skákat, jak my budeme pískat. A já bych se jí rád zeptal prostřednictvím paní předsedající: Paní poslankyně, kde máte ve vašem programu, který je i smlouvou s voliči, takovéto vyrovnání s církvemi, takovouto restituci? Myslím si, že to tam nikde vaši voliči nečetli, když vás volili. Očekával bych jako normální a realistický přístup nikoliv dohadování tady ve Sněmovně, ale to, že vláda osloví opozici a bude hledat široké řešení tohoto problému a nebude nás tady dusit, jak to dobře dojednala. (Předsedající upozorňuje na čas.) Dojednala to špatně a takovou dohodu nelze podpořit. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. Prosím, ještě jednou upozorňuji, že z jednacího řádu vyplývá, že jsou dvě minuty určeny na faktickou poznámku.

Pan kolega Richard Dolejš, poté pan kolega Šplíchal s faktickou.

 

Poslanec Richard Dolejš: Dobré odpoledne. Já bych velice stručně reagoval na vystoupení paní Kateřiny Jacques v souvislosti s tím, že hovořila, že zde panuje široký politický konsensus, co se týká církevních restitucí. Já jsem to nezaznamenal, já vím, že z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že 80 % lidí nesouhlasí s takto pojatými církevními restitucemi.

Další věc - mluvil o tom Zdeněk Škromach. Pokud jste hovořili o kompromisech, tak je to kompromis mezi ODS, KDU-ČSL, Stranou zelených a příslušnými církvemi, hlavně církví katolickou. Co se týká opozice, ta byla z tohoto procesu vyřazena a neměla na tento takzvaný kompromis žádný vliv. Takže prosím, nehovořme o společenském konsensu, protože on zde prostě není. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Faktická poznámka - kolega Karel Šplíchal, poté s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, věřte mi, že já jsem ten poslední, kdo by se nechtěl domluvit. Já jsem s Václavem Jehličkou, ministrem kultury, prožil i své mládí. A mluvil jsem i s Petrem Bratským o té analýze církevního majetku. A jestli mně něco vadí, tak je to to, aby mi tady poslanec, řekl bych ve stavu, kterému nerozumím, dával rady, aby paní poslankyně mě školila jako dospělého člověka, který má dlouho po vojně. Pokud chcete dohodu, tak opravdu se k nám chovejte trochu jinak. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Teď faktická poznámka - pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedající, já jenom zcela krátce. Já se domnívám, že je zcela jasné, že se tady levá část spektra dohodnout nechce. Vždyť jste to od pana Dolejše slyšeli jasně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, tím byly vyčerpány faktické poznámky.

Po dohodě předsedů poslaneckých klubů vám nyní navrhnu hlasování o tom, že bychom doprojednali dnes tento bod. Je před námi ještě pět řádných přihlášek s tím, že i hlasování o návrzích, které zazněly, by se uskutečnila po 19. hodině. Já jsem přivolávala právě poté, kdy jsem dostala tuto zprávu od předsedů poslaneckých klubů, všechny poslance do Sněmovny, aby se mohli k tomuto procedurálnímu hlasování dostavit. Proto doufám, že opravdu jsou všichni přítomni. Registruji vaši žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, abyste se posadili do svých lavic.

 

O tomto procedurálním návrhu na pokračování po 19. hodině, včetně hlasování, tedy doprojednání tohoto konkrétního bodu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 125, které zahajuji. Táži se kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování s číslem 125 přítomno 178, pro 151, proti 11. Procedurální návrh přijat byl.

 

Můžeme tedy pokračovat v rozpravě. Dalším přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Jičínský. Po něm je přihlášen pan kolega Vlastimil Tlustý. Pardon, ještě jsem zapomněla, po panu kolegu Jičínském se s přednostním právem hlásil pan místopředseda Jan Kasal. Prosím, tedy nyní o slovo pana poslance Zdeňka Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že jsme si všichni zvykli, že v těchto parlamentních rozpravách můžeme slyšet leccos. Ale přesto některé věci nebo některá vystoupení, musím říci, jsem nepředpokládal, protože to vrací způsob diskuse někam, kam bychom snad už tu diskusi dostávat neměli. Mám na mysli zejména vystoupení kolegy Severy. Jestliže velmi seriózní právní analýzu poměrů spojených s tím, čemu říkáme obecně církevní majetek, problematizuje a zpochybňuje tím, že místo argumentů ad rem uvádí argumenty ad hominem, že snad ti, kdo to zpracovávali, byli lidé, kteří za normalizace pracovali na právnické fakultě v duchu a podle potřeb tehdejšího komunistického režimu, tak já to považuji opravdu za ubohé a kolega Severa by se měl omluvit.

Jedním z autorů té analýzy, která rozebírá ústavněprávní a administrativněprávní aspekty této problematiky, je docent Vladimír Mikule, jeden z nejlepších právníků, který spolu se mnou byl velmi záhy, začátkem normalizace, z právnické fakulty vyhozen a mohl se vrátit až po listopadu 1989. Vladimír Mikule byl u zákonodárství, které se připravovalo a přijímalo ve Federálním shromáždění po listopadu 1989, včetně zákona, kterým se vracela - mám na mysli výčtový zákon - celá řada majetků řádům v této republice. To jenom pro pořádek.

Myslím, že kolegové z ODS dobře vědí, že na právnické fakultě je řada učitelů, kteří tam opravdu byli za starého režimu a dneska poskytují ODS velmi platné služby. Takže s těmito věcmi bych zacházel opatrněji. A já jsem pro to, abychom nekádrovali lidi, ale abychom posuzovali jejich argumenty podle jejich věcné hodnoty.

V tomto směru bohužel se musím přiznat, že mě - použiji trošku patetického slova - zarmoutil i pan místopředseda Kasal, protože od něj jsem něco takového nečekal. Možná že jsem naivní, ale jsem tu stále ještě něčím překvapován, překvapil mě nepříjemně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP