(17.00 hodin)
(pokračuje Rath)

Ale podívejme se i do jiných částí Evropy. Není to jen Francie a Německo a České země. Píše se rok léta páně 1533, v Anglii vládne Jindřich VIII. Tudor. Začalo to nevinně. Potřeboval se zbavit manželky Kateřiny Aragonské, potřeboval se s ní rozvést. Papež s tím nesouhlasil. Nejdřív se tedy Jindřich VIII. rozčilil a jmenoval se hlavou anglikánské církve a odtrhl se od Říma, ale vzápětí zjistil, jak velké majetky má církev. A to se málo ví - zrušil 542 klášterů, sebral majetky. V Irsku, které tehdy okupovala Anglie, zničil 700 klášterů. Opět: majetky, vliv, moc.

Jdeme dál. Píše se rok 1780, v Rakousku vládne Josef II. Zrušil polovinu klášterů. Polovinu klášterů zrušil a jejich majetky převedl pod stát, pod císařství. Nechal pouze ty kláštery, které se zabývaly tím, čím se církev skutečně má zabývat, to znamená nechal kláštery, které se zabývaly vědou, vzděláváním a zdravotnictvím.

O první republice a o dalších dobách jsme zde již diskutovali.

Ptám se tedy: Víte, z pohledu historie, jaký je vlastně morální nárok na vrácení všech majetků? Slyšeli jsme tady, že se v minulosti stalo mnoho křivd, a já jsem jen tou historickou exkurzí chtěl ukázat, jak historické křivdy putují staletími. Kam až se máme vracet? Kde je ta hranice? A proč u církví ano a proč třeba u korporací, jako je, já nevím, lékařská komora, ne? Těm byl také zabaven za minulého režimu majetek. Kde je tady zákon, který by vracel těmto korporacím majetky? Kde je tady zákon, který by vracel lidem peníze, co měly uložené v bankách? Kde je tady zákon, který by vracel majetky lidem, kteří měli třeba akcie a přišli o ně? Nikde! Je zajímavé, že už poněkolikáté přitom ale parlament řeší restituce církevních majetků.

Chci, aby mně bylo dobře rozuměno. Já jsem podporoval vždycky první vlnu restitucí, protože vidím roli církví tam, kde mají skutečně být, to znamená ve spiritualitě, v péči o duchovno, v charitativní činnosti, ve zdravotnictví a ve službách věřícím.

Dámy a pánové, a to druhé hledisko - ekonomické. Tady jsme byli svědky toho, že se říká, že vlastně je to jenom nějakých 80 mld., pak ještě k tomu nějakých 50, o těch se už moc nemluví, a pak že platíme nějaké úroky. Já jsem si nevšiml, že my jsme si chtěli něco půjčit. Takže když si něco nechci půjčit, tak proč bych někomu platil úroky? Buď někomu nahrazuji nějakou křivdu, která se stala, tak mu dávám určitou částku, dávám mu to, na co mám. Přece to jsou vaše slova! ODS a pana ministra financí Kalouska - nesmíme přece žít nad poměry! Nesmíme zadlužovat budoucí generace! Nesmíme kopat dluhovou past! To jsou vaše fráze. Já jsem je slyšel snad tisíckrát - před volbami, po volbách. A najednou teď tak s lehkostí, šup, 300 miliard!

Pane ministře financí, jaká je to část celého státního dluhu, těch 300 miliard? Řekněte to lidem na rovinu, kolik metrů je to z té dluhové pasti! Jak máme žít nad poměry, když dáváme takovýto dar?

Víte, dobře, já jsem i pro jistou velkorysost. Proč ne. Třeba 500 miliard. Pokud na to Česká republika bude mít a pokud to nebudou muset platit všichni občané a nesníží jim to životní úroveň. Ale podívejme se, co dělá tato vláda! Zmrazení platů učitelů, zmrazení platů zdravotních sester, lékařů, vědců. Důvod? Co říká tato vláda? Nejsou peníze! Pochopte, vemte chlup na dlani, když není! Nejsou peníze. Tady najednou máme 300 miliard. Proč to nedostanou učitelé, zdravotníci, vědci?

Podívejme se, jak rostou penze a jaká je životní úroveň penzistů! To je naprosto nedostatečný růst penzí a většina penzistů nemá dobrou životní úroveň. Odpověď vlády: Promiňte, nejsou peníze. Zdražení základních životních potřeb nárůstem DPH. Vysvětlení, proč jsme zdražili potraviny, energie, bydlení? No protože nejsou peníze přece! To říká tato vláda.

Zoufalý stav silnic. Vy asi nejezdíte po silnicích. Zoufalý stav železnic. Veřejná doprava vypadá u nás neuvěřitelným způsobem. Běžte se podívat, jak vypadá v Německu, v Rakousku, v jiných zemích. Odpověď: Nejsou peníze. Prostě proto naše vlaky musí vypadat, jak vypadají, musí být tak špinavé, naše nádraží také a naše silnice samá díra. Prostě nejsou peníze!

Chátrají, dokonce i zanikají cenné kulturní památky. Odůvodnění? Nejsou peníze! Co radši dělá ministr kultury? Místo toho, aby hledal peníze na záchranu skutečně cenných věcí, tak vymýšlí takovéto nesmysly! 300 miliard není přece málo! Čert vem nějaký spadlý zámek nebo jinou cennou kulturní památku!

Mnohé nemocnice, sociální ústavy, domovy důchodců, školy jsou v tragickém stavu. Prosím vás, běžte se podívat, jak vypadají třeba psychiatrické léčebny a v jakých podmínkách musí žít lidé v Horních Beřkovicích. Nebo třeba v Bohnicích. Stojí to za to! Nevím, čemu se tady směje pan kolega Severa, ale běžte tam. Běžte tam, a pak se mi omluvíte! Víte, čím se to omlouvá, že tam třeba jsou pacienti po deseti, mají postele z roku 1950 v obrovských světnicích, kde je třeba jedna sestra na 30 pacientů? Prostě nejsou peníze!

Přesto tato vláda ODS, ministr financí Kalousek prostě přicházejí zadlužovat nejen nás, ale naše děti a děti našich dětí. To má být na 60 let, čili v podstatě tři generace. Generační cyklus je 20 let.

Přicházíte s návrhem platit 300 miliard. Co si o takové vládě máme myslet? Kde jsou vaše priority této vlády? Ano, co tím říkáte? Říkáte tím: Prioritou této vlády nejsou nemocní lidé, nejsou děti, není vzdělání a věda, není úroveň životního prostředí, nejsou důchodci, není kulturní dědictví. Ale cílem této vlády je dát obrovské peníze kléru. To je vaše priorita. To je priorita současné vlády. Pryč s takovou vládou! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní má s faktickou poznámkou slovo pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, zaznělo tu mnoho z kontextu vytržených biblických citátů. Dovolte, abych doplnil ještě jeden. Snad ten jediný, který se hodí k tomu, co tady v minulých minutách zaznělo: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. (Smích a potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní faktická poznámka - David Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, pokud tyto dva citáty z bible dáme dohromady, tak myslím si, že - to je takové zvláštní, protože já jsem ateista, takže mně by to nemělo vadit, ale, pane ministře financí, vy už máte předplaceno v pekle podle toho! (Smích a potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní je s předností faktická poznámka - pan kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Předpokládám, že pan ministr Kalousek ví, že citát chudí duchem neznamená, že jsou to lidé hloupí. Tento citát totiž znamená, že jsou to lidé, kteří se svobodně rozhodli býti chudými, nikoliv že by byli hlupáci. (Potlesk poslanců ČSSD.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP