(14.20 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedo. Byl jsem vyzván ke slovu jako předseda Kalousek, pokládám proto za nutné poznamenat, že tím předsedou nejsem a že jsem tomu věru rád. (Smích a potlesk.) Nicméně děkuji za udělení slova.

Dovolím si požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení zákona o vydání dluhopisového programu, který nezvyšuje ani deficit, ani státní dluh. V podstatě je to technická novela.

Poslanecká sněmovna v roce 2006 schválila novelu rozpočtových pravidel, která umožňují - což do té doby nebylo možné - skupovat z kapitálového trhu státní dluhopisy ještě před dobou splatnosti jistiny, ty likvidovat, vydávat dluhopisy nové a tak pružně pomoci k refinancování státního dluhu. Situace na kapitálovém trhu je někdy velmi výhodná k tomu, abychom skoupili dluhopisy ještě před dobou splatnosti. Když tak učiníme, šetříme dluhové službě poměrně významné náklady. Jenom v roce 2007 jsme díky těmto operacím ušetřili skutečně stamiliony korun.

Dluhopisy před dobou splatnosti samozřejmě musíme kupovat za nějaké prostředky, které získáme za vydání dlouhodobých dluhopisů v částce ne větší než dvaceti miliard korun. Ty lze vydat jenom na základě schváleného zákona a o schválení tohoto zákona Poslaneckou sněmovnu žádám.

Ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o technickou refinanční operaci, která nijak nezvyšuje ani číslo státního dluhu, ani běžný deficit v daném roce.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Omlouvám se za to, že jsem se přeřekl.

Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jak už zde uvedl ministr financí, jedná se o technickou normu, jejíž schválení si dovoluji v této chvíli Poslanecké sněmovně doporučit. Chtěl bych také avizovat, že jsem připraven, pokud se Sněmovna rozhodne schválit lhůty pro zkrácené projednávání tohoto návrhu zákona, operativně tento bod zařadit na jednání rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Než otevřu obecnou rozpravu - pan poslanec Doktor má náhradní kartu číslo 24.

Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, ani písemné, ani z místa. Táži se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Exner se hlásí. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte jenom, abych upozornil na stále se prodlužující lhůtu maximální splatnosti vypisovaných dluhopisových programů.

Na této schůzi Poslanecké sněmovny, jsme, pokud se pamatuji, poprvé v historii České republiky už schválili dluhopisový program na úhradu schodku státního rozpočtu v roce 2008 na dobu 55 let. Nyní před sebou máme dluhopisový program na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008. Tyto státní dluhopisy byly obvykle vydány v průběhu 90. let. Mnohé z nich jsou už starší než 15 let. Jestliže nyní prodloužíme lhůtu na 50 let, potom některé dluhopisy budou od jejich vypsání ve skutečnosti pokryty, pokud nepřijde další prodloužení podobných lhůt, za nějakých 65 let. Znamená to, že v současné době už rozhodujeme o tom, že dluhy, které vytváří současná generace, bude splácet třiapůltá generace, která přijde po nás. Pravděpodobně to ve většině případů budou naše vnoučata, nebo dokonce jejich děti.

Navrhuji proto rozpočtovému výboru, který pravděpodobně bude posuzovat tento tisk, aby zvážil zkrácení lhůty k prodloužení dluhopisového programu na maximálně 30 let.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Do rozpravy se přihlásil pan ministr Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Já chci poděkovat panu poslanci Exnerovi, jak upozornil na zadlužování budoucích generací. Je to můj evergreen už desátý rok v této Sněmovně a většinou levá strana politického spektra na něj neslyší. Takže si vážím toho, že teď tak bylo proneseno.

Jenom bych rád upozornil Poslaneckou sněmovnu, že v případě schválení neschvaluje dluhopisový program na 50 let, ani na 30 let, ani na jakoukoliv jinou lhůtu, jak řekl pan poslanec Exner, ale schvaluje mandát pro vydání dluhopisů, kde délka splatnosti jistiny je delší než jeden rok. A situace na kapitálovém trhu se mění a samozřejmě my zvažujeme cenu peněz. Někdy je výhodnější vydat třicetileté tranše, někdy je výhodnější vydat padesátiletou tranši.

Historicky první padesátiletá tranše koneckonců byla emitována vloni na podzim. A upřímně řečeno, vydávali jsme ji s jistým pocitem napětí, zda Česká republika má takový kredit na kapitálovém trhu pro investory, že jsou ochotni koupit její cenné papíry s tím, že jistina bude splacena za 50 let. Taky se nám mohlo stát, že by nám trh řekl, že té padesátileté lhůtě nevěří. Bylo dobrým označením pro Českou republiku, že jsme prodali padesátiletou tranši s každoroční úrokovou mírou 4,85 %. Možná že o tomto čísle ještě dneska bude řeč.

Já opravdu vám teď v tuhle chvíli neumím říct, protože nejsem schopen předvídat pohyb na trhu každý den, zda využijeme v případě schválení tohoto zákona všech dvaceti miliard a zda využijeme patnácti-, dvaceti-, třiceti- či padesátiletou lhůtu. Mohu vás pouze ujistit, že použijeme jenom minimální množství prostředků, které budeme potřebovat, a že použijeme takovou tranši, která bude nejefektivnější pro náklady a dluhovou službu v České republice.

Omezení té lhůty by nepřineslo nic jiného, než za onu omezenou dobu například třiceti let, jak navrhuje pan poslanec Exner, někdo jiný - já v tu dobu již nebudu na živu - někdo jiný by navrhoval Poslanecké sněmovně, ať vydá dluhopisový program na úhradu splátky jistiny onoho dnešního třicetiletého programu. A tak by se jelo dál, vyšlo by to jenom dráž. Proto si dovoluji nedoporučit stanovisko pana poslance Exnera. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Táži se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Bylo vzneseno veto. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předtím se zeptám pana ministra, jestli nechce ještě vystoupit se závěrečným slovem, jestli tohle, s čím vystoupil v obecné rozpravě, mohu považovat za závěrečné slovo. (Ano.) Ano. Zeptám se pana zpravodaje, jestli nechce. (Nechce.)

Takže nyní přistoupíme k přikázáním výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že tento návrh přikážeme k projednání rozpočtovému výboru. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 121. Z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti nikdo. Konstatuji, že jsme přikázali tento tisk rozpočtovému výboru, a tím končím bod číslo 21.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP