(18.40 hodin)

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já jsem nebyl účasten operace koncem roku 2006, i když ji chápu, protože tehdejší indikátory a tehdejší predikce skutečně předpokládaly deficit, takže bych zcela jistě na místě svého předchůdce navrhoval to samé. Ale co mohu jednoznačně vyloučit, je, že se peníze rozplynuly ve státním rozpočtu na jiné účely. Příjem důchodového účtu je jednoznačně vyúčtovatelný, ty prostředky jsou na speciálním účtu státních aktiv. A já bych opravdu velmi rád, pane poslanče, kdybyste dokázal ukázat na jedinou korunu, která z důchodového účtu byla použita na jiné účely. Není to možné a neděje se tak.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi financí. Nyní pan místopředseda vlády, ale ještě předtím faktická poznámka pana poslance Opálky.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Beru tuto výzvu, pane ministře. Jakmile budeme projednávat státní závěrečný účet, tak vám to ukážu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tolik byla faktická poznámka. Nyní tedy místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já bych byl velmi rád, kdybychom tady používali skutečně seriózní a korektní údaje. Jestliže jsem uvedl údaj, který je snadno doložitelný a ověřitelný, a to že zastropování v České republice je na čtyřnásobku průměrné mzdy, je jedno z nejvyšších v rámci Evropské unie, tak z toho prosím je naprosto nekorektní vyvozovat závěr, že v tuto chvíli, nebo obecně že někdo navrhuje snížení tohoto stropu. Nikdo ho nenavrhuje, není předmětem žádných jednání ani žádných vládních návrhů apod.

Ten čtyřnásobek, který je v letošním roce, je podle mého názoru věcí, která byla zavedena správně, ve správný čas. Samozřejmě způsobuje výpadek v příjmech důchodového systému, ten je v letošním roce odhadnut na zhruba 4,8 miliardy Kč. Ale já chci znovu zopakovat to číslo, že se předpokládá, že se v letošním roce na důchodovém pojištění vybere 318 miliard Kč. To znamená, že je to věc, která je správná, mimo jiné i proto, že paradoxně tím, že nebyly u nás zastropovány odvody na sociální pojištění, míra mezního zdanění, což je faktor, který do sebe zahrnuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění, vedle přímých daní, byla u nás z hlediska progresivity zdanění u těch vyšších příjmových skupin vyšší než v sousedním Německu a byla vlastně nejvyšší v rámci celého středoevropského ekonomického prostoru. Čili byl to správný krok a to, že to byl správný krok, zastropování, dokazuje i návrh sociálních demokratických poslanců z loňského roku zavést stropy na sociálním pojištění.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Nyní pan kolega Jan Látka, má slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím intenzitu svého hlasu naladit tak, aby byla příjemná uším všech přítomných, aby si na mě někdo nestěžoval.

Já bych si dovolil v této rozpravě uvést reakci jednoho důchodce na můj článek Proč šidíme naše důchodce:

Vážený pane poslanče, po přečtení vašeho článku jsem nabyla přesvědčení, že vás mohu oslovit a uvést příklad, jak nízké důchody byly vypočítávány a valorizacemi se nijak nezvyšují. Pracovala jsem jako ekonomka a moje pracovní doba nebyla nikdy kratší než 8,5 hodin denně, čemuž také odpovídalo moje finanční ohodnocení. V roce 1998 jsem odešla do důchodu, měla odpracováno 39 let a vyměřovací základ činil přes 19 tisíc Kč, což byl v té době velmi vysoký základ. Dle tehdejších předpisů mi bylo pro výpočet důchodu započteno pouze 8405 Kč a vypočtený důchod činil 6177 Kč. Přestože byl důchod vypočítán starým způsobem, valorizace byly prováděny jako u novodůchodců, to je nástup důchodu po roce 1996. Tím došlo k tomu, že již několik let nedosahuji ani průměrného důchodu, neboť nám, kteří mají vypočtený důchod v tomto období, se neustále valorizuje nižším procentem. Určitě si dokážete spočítat, jakou částku za odpracovaná léta jsem odvedla státu, a dnes se raději ani nedívám na výměr od České správy sociálního zabezpečení Praha, když je zvýšení. Když sleduji jednání vlády a slyším, že důchodci mají vysoký důchod - ano, ale jen ti, kteří odcházejí do důchodu v posledních letech, kdy je příznivější výpočet. Kdybyste nechal udělat analýzu, myslím si, že 60 procent důchodců průměrný důchod nedosahuje. Proto se domnívám, že valorizaci by měli získat všichni finančně stejně, neboť zase ti, co mají nízké důchody, ne vlastní vinou, mají opět přidáváno méně. Věřím, že vám toto mé vyjádření poslouží při vašich dalších jednáních o důchodech. Libuše Krýslová, Klatovy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Janu Látkovi a ptám se, zda někdo další se chce přihlásit do všeobecné rozpravy, kterou vedeme v prvém čtení. Neexistuje žádná taková přihláška, proto končím všeobecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že je předloženo veto 50 poslanců, budeme rozhodovat o návrhu, který zde zazněl. Byl to návrh pana poslance Laudáta na zamítnutí zákona. Ještě předtím budou samozřejmě závěrečná slova. Pouze rekapituluji dosavadní průběh jednání.

Nejprve požádám o vystoupení se závěrečným slovem jednoho z navrhovatelů, tedy pana poslance Škromacha.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, pouze krátce. Otázka, kolik by to stálo, je samozřejmě k diskusi, jestli 12 miliard, 15 miliard, možná že by to stálo 27, jako říká pan ministr Říman. Tak si to ujasněme. A k tomu je i to druhé čtení, určitě ministr s úředníky, kteří to jsou schopni propočítat přesně, má více možností. Jsme otevřeni diskusi. Ale ta základní otázka zní - deficit nedeficit, sociálně demokratická vláda dostala tento systém do vyrovnaného, dokonce mírně přebytkového stavu po vládách Václava Klause, kdy deficit činil 15 až 20 miliard Kč ročně.

Pokud jde o zastropování, já myslím, že to je diskuse k jinému tématu. Teď základní otázka zní: dáte - nedáte. Kostky jsou vrženy. (Veselost v řadách koalice, potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo závěrečné slovo pana poslance Zdeňka Škromacha. Nyní se závěrečných slovem pan zpravodaj František Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já se jenom omezím na to, že po 12 příspěvcích a několika faktických poznámkách padl návrh na zamítnutí zákona v prvém čtení. Takže je na vás, abyste nechala o tomto hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto rekapitulaci. Já jsem mezitím přivolávala gongem naše kolegy do sněmovny. Registruji zároveň vaši žádost o odhlášení. Prosím tedy, abyste se všichni svými kartami znovu přihlásili.

Doufám, že už jsou všichni v jednacím sále a budeme moci hlasování zahájit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP