(18.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak, to byla faktická poznámka, která se měla týkat projednávaného předmětu, jak všichni víme. Ale nyní jsem registrovala přihlášku pana kolegy Laudáta a potom pana místopředsedy vlády Nečase.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, slyšeli jsme tu argumenty a protiargumenty. Samozřejmě je legitimní, že opozice se snaží svojí politikou získat přízeň voličů a, v uvozovkách, rozdávat peníze, ale naše povinnost v této chvíli je státní kasu bránit tak, abychom splnili to, co jsme slíbili, to znamená postupně se dostat k vyrovnaným rozpočtům.

Pokud tady padala slova o inflacích v zemích střední Evropy, tak u nás jsou to samozřejmě dneska 2 %, a pokud by byly některé reformy provedeny dříve, mohlo to být ještě menší; každé další otálení už potom nemusí být 2 %, ale podstatně více. Maďarsko a další země, které budou nuceny - a je to otázka možná v horizontu jednotlivých let, maximálně - přistoupit k reformám, tak věřte, že reformy budou podstatně drsnější, z jejich systémů bude vypadávat podstatně více lidí do sociálních záchytných sítí.

Asi tady není nikdo, kdo by důchodcům nepřál ať už řádné nebo mimořádné příspěvky ke stávajícím důchodům, nicméně v tuto chvíli vzhledem k tomu, že si, jak tady řekl pan místopředseda, můžeme dovolit 6,5 miliardy, asi si nemůžeme dovolit nebo nechceme dovolit 17 miliard nárůst výdajů na důchody, tak musím předložit návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

Děkuji pro tuto chvíli za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec František Laudát. Nyní je přihlášen pan kolega Opálka, který má slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, jsme přesně v tom bodě, co nás do budoucna čeká. Příjmy se budou snižovat díky rozhodnutím Poslanecké sněmovny, a pak se řekne, že na to nejsou peníze, takže v podstatě se bude muset restriktivně přistupovat.

Já musím říci, že finanční bilance, tak jak ji vylíčil pan místopředseda vlády, pan Nečas, tak samozřejmě že účetně by se dala takhle zohlednit. Ale vzpomeňme si, když jsme zde projednávali státní rozpočet na rok 2008, když jsem na vás apeloval a předkládal i dva pozměňovací návrhy, abychom vytvořili pro mimořádnou valorizaci důchodů zvláštní rezervu, a kdy se dokládalo, že v podstatě rozdíl mezi příjmy a výdaji je 15,5 mld. Že se z těch 15,5 mld. bere 5,5 mld. na administraci, to je také rozhodnutí zákonodárců a tu částku stanovuje vlastně vyhláškou Ministerstvo financí.

Já se vás ptám: Z které jiné činnosti z peněz, které se vyberou od poplatníků, se bere na administraci státní správy? Je to snad ze státní sociální podpory? Je to z jiných činností? Z žádné jiné. Takže 5,5 mld. nám odchází na administraci.

2,5 mld., jestli se nemýlím, máme minus na důchodech u Ministerstva obrany. Máme zde k projednání ve výboru po prvním čtení takzvaný první balík reformy, první etapu důchodového systému. Je tam nějaký rozbor a řešení tohoto úseku, který nám vytváří záporné saldo? Není. My chceme zvedat odchod do důchodu na 65 let. Je tam nějaké řešení u obrany? Není.

Zavedli jsme stropy, ten dotaz tu byl, samozřejmě, že byly zavedeny díky hlasování koaličních poslanců - já už k té koalici přidávám i ty dva sociální demokraty - to je minus 6 miliard. Připočtěme si je k těm 15,5. A vzpomeňme si na závěr roku 2006, kdy zde předkládal za vládu pan ministr financí - tehdy Tlustý - za podpory pana místopředsedy Nečase návrh, abychom z aktiv kolem devíti miliard z důchodového účtu za roky 2004, 2005 ty přebytky převedli na posílení roku 2006, protože nebude na výplatu důchodů v prosinci. Závěrečný účet ukázal, že bylo více vybráno než vypláceno na důchody, a těch 9 mld. se rozpustilo v rozpočtu na úplně jiné účely.

A tak bychom mohli pokračovat návrhy, které byly předkládány a procházely, a jak proti těm výpočtům, které dělal tým, výkonný tým, vedený Ing. Bezděkem, co vlastně v té nulté variantě vypočítával, tak to už všechno dneska je trošku jinak.

Já myslím, že zde zaznělo, že inflace se nepředpokládala tak velká, jak bude. To není první diskuse. Vzpomeňme si, není to tak dávno, co pan ministr financí hovořil o tom, že se výjimečně strefili ti pesimisté, že inflace bude větší. Bohužel Ministerstvo financí a Česká národní banka předpokládala, že ta inflace bude menší. Já se jenom ptám, jestli ten předpoklad byl reálný, anebo úmyslný, abychom nemuseli tu valorizaci dělat tak velkou, a pak ji tedy před volbami zvýšíme, ale od toho března do toho srpna vlastně nevrátíme ty peníze těm důchodcům, ať už starobním, invalidním či pozůstalostním. Ti vlastně celou tu dobu ten systém musí dofinancovávat ze svých úspor, anebo omezit spotřebu. Že vede omezení spotřeby u 2,7 mil. důchodců k snížení kupní síly, to samozřejmě musí mít i nějaké jiné efekty, to je více než jasné.

Ale proč jsme se na jedné straně před volbami chovali při předkládání a podpoře porodného a rodičovského příspěvku zcela jinak, než se chováme dneska, když prokazatelně inflace je kolem 7 %, a ta náhrada, která bude, bude až od toho srpna či září, nebo kdy vláda rozhodne. Ona přece nebude od zítřka, není od včerejška. Takže počítat 17 % není tedy za celý rok, ale od určité chvíle.

Všechna opatření vlády v podstatě vedou k tomu, aby se snížily daňové příjmy, aby se snížily příjmy do veřejných rozpočtů, ať už do zdravotního či sociálního zabezpečení.

A když zde pan zpravodaj hovořil o Maďarsku, tak musím říci, že Maďarsko s potleskem Světové banky a Evropské unie už si svoji reformu uskutečnilo. A jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že veřejný rozpočet byl rozvrácen, že museli zvedat procento odvodů na pojištění a že v podstatě dneska stojí před problémem, jak stabilizovat veřejné finance. To by mělo být pro nás poučením i hrozbou.

Myslím, že to, co bylo vyčteno v obsahové stránce předloženého návrhu, je možno v druhém čtení opravit, je možno opravit i to, že z těch 16,5 nebo 17 mld., které by si tento krok vyžádal, je možno snížit tuto částku třeba o 2,5 mld. nebo kolik vláda rozhodne svou valorizací, a že tyto prostředky si naši senioři zaslouží.

Já vyzývám všechny, aby podpořili návrh, aby prošel do druhého čtení a mohlo se o něm diskutovat. Rozumím tomu, že to není až tak systémové z pohledu valorizací, ale jiná metoda z pohledu zákona, pokud vláda se rozhodla valorizovat tak, jak se rozhodla, vlastně není. Můžu jí poděkovat akorát za to, že přispěla k tomu, že těch 10 % inflace se mění na 5 % a že v budoucnu valorizace může být rychlejší.

V závěru bych rád reagoval na otázku hluku, která je zde průběžně měřena. Chtěl bych říci, že ta slyšitelnost je v různých místech tohoto sálu různá, a pokud s tím chcete něco dělat, tak zaveďte čidla, dejte to do technické kabiny, ať to tam zvukaři upravují svými šoupátky.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP