(14.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 37. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zařadili jsme jej jako pátý bod na 29. 4. Je to sněmovní tisk 492.

 

Nyní budeme hlasovat o všech ostatních návrzích, které byly načteny z gremiální porady.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 194 a poslankyň a poslanců pro návrh 182, proti nikdo. Konstatuji, že i tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích, tak jak je přednášeli jednotliví páni poslanci a paní poslankyně.

 

První byl návrh pana poslance Kaly, který navrhl, aby bod číslo 17 byl pevně zařazen na středu 7. 5. po obědě jako první bod.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 165, proti 3. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Konečné. Ta navrhuje, aby bod číslo 12 byl vyřazen z našeho pořadu. Je to sněmovní tisk 367, zákon o odpadech. Je to tak, paní poslankyně? Je.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 180, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Grospiče. Pan poslanec Grospič navrhl zařadit do bloku zpráv nový bod, který by se měl jmenovat Informace ministryně obrany Vlasty Parkanové o důvodech nevpuštění zástupců KSTM dne 19. 4. 2008 na kótu číslo 718,8 ve vojenském prostoru újezdu Brdy.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 87, proti 81. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Šojdrové. Ta navrhuje, abychom vyřadili z našeho pořadu bod číslo 21, veřejné zdravotní pojištění, sněmovní tisk 455.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 86.

 

Zatím nebudu vyhlašovat výsledek, protože proběhne kontrola hlasovacích listin. (Předsedající chvíli čeká.)

Pan poslanec Pleva se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hlasoval jsem v tomto hlasování pro a zcela nepochybně fatálně selhalo hlasovací zařízení (smích a potlesk zleva), protože na sjetině je křížek. Je to báječné, že už se bude konečně v létě rekonstruovat. Já totiž zpochybňuji toto hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, pane poslanče. Já nebudu komentovat, kde se stala chyba, protože si myslím, že pokyn počítači byl vyslán, a ten se nemýlí, ale to mně nepřísluší hodnotit.

 

Nyní budeme hlasovat o námitce pana poslance Plevy.

Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 154, proti 13. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu paní poslankyně Šojdrové vyřadit z našeho pořadu schůze bod číslo 21, sněmovní tisk 455.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 100, proti 90.

 

Proběhne kontrola hlasovacích listin. Poté vyhlásím výsledek. (Předsedající chvíli čeká.)

Pan poslanec Urban se hlásí o slovo. Pane poslanče, než budete pokračovat, já bych poprosil paní předsedkyni klubu zelených, aby tady nedocházelo k hloučkům a bavení se.

Pane poslanče, můžete pokračovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP