(14.40 hodin)
(pokračuje Grospič)

Obrátil jsem se osobně dopisem na paní ministryni Parkanovou, která neuznala za vhodné dodnes sdělit své stanovisko a odpovědět na tuto žádost. Žádost byla odůvodněna tím, že na věc není právní nárok z hlediska zákona o zajišťování obranyschopnosti České republiky. Prostor kóty 718 ovšem nenaplňuje důvody stanovené v tomto zákoně. Navíc celá ta trasa, jak byla naplánována, vede po cyklotrasách, které jsou veřejnosti přístupné, pouze konečný cíl se vymyká z této trasy, nebylo by tedy tímto nic narušeno.

Nám jde o to, aby byla zodpovězena základní otázka, proč Ministerstvo obrany, proč paní ministryně obrany dala potažmo negativní stanovisko a bez odůvodnění tuto žádost zamítla, s tím, že na tuto kótu mají přístup lidé z okruhu blízkých Ministerstvu obrany, umožňuje se tam přístup cizím státním příslušníkům - viz americký velvyslanec Richard Graber v nedávné minulosti nebo kolem 12. dubna mladí sociální demokraté, mladí konzervativci a mladí křesťanští demokraté.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Promiňte, pane poslanče, já se jenom zeptám, kam tento bod chcete zařadit.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Tento bod zařadit do bloku zpráv.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abychom přivítali na galerii další delegaci, a to kontrolního výboru Seimu Litevské republiky. Delegaci vede předseda pan Donatas Jankauskas. (Potlesk.)

Dále vystoupí paní poslankyně Šojdrová, připraví se paní poslankyně Orgoníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádala o vyřazení tisku 455, pořadové číslo 21, z tohoto návrhu pořadu této schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji to s určitou lítostí, ale po dohodě se všemi předkladateli, a to proto, že chceme dát prostor pro dokončení koaličních jednání o širší změně regulačních poplatků. Jde tedy pouze o odklad pro projednání tohoto návrhu pod číslem tisku 455 do příští, červnové schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, je to bod číslo?

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Bod číslo 21.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Orgoníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji vyřadit bod číslo 81, tisk 466 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007. Odůvodnění: Mohu říci, že je to po dohodě s veřejným ochráncem práv a proto, že se k tomu ještě chceme v petičním výboru vrátit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Oznamuji, že pan ministr Pospíšil má náhradní kartu číslo 24.

O slovo se ještě přihlásil pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Navrhuji zařadit do programu 30. schůze nový bod s názvem Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 420 ve výborech Poslanecké sněmovny. Tímto sněmovním tiskem je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Navrhuji zařadit ho jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je to sněmovní tisk 420 jako první bod dnes.

Dále se do rozpravy hlásí pan předseda Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Dobrý den, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.

Mám dva návrhy. Tím prvním je návrh na pevné zařazení bodu 28, sněmovní tisk 431 - poslanecký návrh o tržní síle a jejím zneužití. Chtěl bych navrhnout, aby tento sněmovní tisk byl v prvním čtení projednáván příští středu jako první bod odpoledne; pokud už jsou pevně zařazené body, tak jako následující pevně zařazený bod odpoledne.

Tím druhým návrhem je návrh na zařazení nového bodu do programu Poslanecké sněmovny, a sice do bloku zpráv. Navrhuji zařadit bod Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k objasnění činnosti lobbistických firem v souvislosti s projednáváním a výsledkem projednávání sněmovního tisku 222, návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Připomínám, že Poslanecká sněmovna dne 25. března 2008 přijala v souvislosti s projednáváním návrhů poslanců Topolánka, Doktora a dalších, sněmovního tisku 413, usnesení, kterým přerušila a odročila projednávání sněmovního tisku 413 do doby zřízení vyšetřovací komise k objasnění činnosti lobbistických firem v souvislosti s projednáváním a výsledkem projednávání sněmovního tisku 222. Tímto usnesením Poslanecké sněmovny byla současně vymezena věc veřejného zájmu, která má být vyšetřovací komisí vyšetřena. Proto jménem poslaneckého klubu sociální demokracie navrhuji tento nový bod.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Poprosil bych vás, kdybyste mi mohl název bodu dát písemně, protože jsem si nestačil všechno řádně zaznamenat. Děkuji.

Poprosil bych pány poslance a paní poslankyně, kteří se baví - pan poslanec Hrnčíř třeba a další. Já skutečně nebudu pokračovat, dokud ve sněmovně nebude klid, protože pak na poradě se dozvím, že nestačím na to, abych uřídil Poslaneckou sněmovnu. Já vám chci dokázat, že na to stačím.

Táži se, jestli se někdo dále hlásí ještě k návrhu pořadu. Pan poslanec Severa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, protože došlo k některým změnám v zasedacím pořádku a z technických důvodů pro doručování tisků na lavice je třeba, aby tyto změny byly odsouhlaseny jako změna zasedacího pořádku, navrhuji, aby usnesení o změně zasedacího pořádku, nový bod, bylo zařazeno jako bod 78 za změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále se ještě někdo hlásí? Není tomu tak. Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Já bych se dotázal vás, kolegyně a kolegové, jestli bych mohl nechat hlasovat jedním hlasováním to, co bylo dohodnuto ráno na grémiu a bylo načteno z gremiálky tady jako celek. Táži se, jestli proti tomuto postupu není nějakých námitek. Koukám na předsedy poslaneckých klubů.

Pan předseda Kováčik má asi jiný názor. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, vím, že v demokracii parlamentního typu se rozhoduje většinově, ale musím říci názor poslaneckého klubu KSČM, že alespoň o zařazení toho bodu, kde vysíláme další vojáky do Afghánistánu, chceme hlasovat zvlášť.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. S tím ostatním nemáte problém, že bychom to hlasovali v jednom celku. Takže budeme hlasovat o návrzích, které byly přečteny, z gremiální ranní porady dvěma hlasováními.

 

To znamená v jednom hlasování budeme hlasovat o zařazení nového bodu Vládní návrh na vyslání kontingentu do operace Trvalá svoboda v Afghánistánu, sněmovní tisk 492, jako první bod bloku zpráv, s tím, že tento bod by byl ještě pevně zařazen na úterý 29. 4. jako pátý bod.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP