(14.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní zahájím hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 157, proti nikdo. Konstatuji, že jsme zvolili ověřovateli 30. schůze Poslanecké sněmovny pana poslance Milana Bičíka a pana poslance Františka Laudáta.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Vilímec - pracovní důvody.

Z členů vlády pan ministr Jehlička, zahraniční cesta, pan ministr Pospíšil, dlouhodobě plánovaná účast na konferenci Právnické fakulty UK v Praze, a pan ministr Vondra - zahraniční cesta.

Pan poslanec Martínek má náhradní kartu číslo 52.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 30. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, shodli jsme se na dnešním grémiu na následujícím: vyhovět ministrům, kteří mě dopisy požádali o pevné zařazení bodů. A jsou to:

Pan ministr Kalousek navrhuje, abychom body 6, 7, 8, 9 a 16 přeřadili na úterý, to je dnes, jako první až pátý bod v bloku druhých čtení.

Dále pan ministr průmyslu a obchodu Martin Říman žádá o to, aby bod 56 pořadu byl navržen na středu 23. 4. jako první bod dopoledne.

Pan ministr vnitra Ivan Langer navrhuje, aby body 4, 14, 15, 24 návrhu pořadu byly zařazeny na středu 23. 4. jako první až čtvrtý bod odpoledne.

Dále pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil navrhuje, aby body 13, 30, 37 byly pevně zařazeny na pátek 25. 4. jako první až třetí bod po případných třetích čteních.

Ještě jednou pan ministr Kalousek, ministr financí: navrhuje, aby body 22, 36, 39 byly pevně zařazeny na úterý 29. 4. jako první až třetí bod.

 

Já bych poprosil skutečně paní poslankyně a pány poslance, kteří se baví, aby tak činili mimo prostor Poslanecké sněmovny. Mám na mysli konkrétně pana ministra a pana poslance.

 

Dále pan ministr kultury Václav Jehlička chce, aby bod číslo 38 návrhu pořadu byl zařazen na úterý 29. 4. jako čtvrtý bod.

Dále pan místopředseda vlády Alexandr Vondra chce, aby bod 99 návrhu pořadu byl pevně zařazen na středu 30. 4. jako první bod odpoledne.

 

Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abychom na galerii přivítali delegaci výboru proti zneužití pravomocí, proti korupci a pro petice Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska. Delegaci vede místopředseda pan Horia Dorin Uioreanu. (Potlesk v sále.)

 

Budeme dále pokračovat. Pan ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg požádal, aby body 46, 51 a 52 návrhu pořadu byly zařazeny na středu 30. 4. jako druhý až čtvrtý bod odpoledne.

Dále na žádost předsedy vlády navrhujeme zařadit nový bod, a to je Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu, sněmovní tisk 492, a to do bloku zpráv, návrhů a dalších bodů jako první bod. A současně pak tento bod pevně zařadit na úterý 29. 4. jako pátý bod.

Dále jsem byl požádán o vyřazení sněmovního tisku 297, bod 41 návrhu pořadu. Požádal o něj hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan.

Dále navrhuji vyřadit bod číslo 40, sněmovní tisk 64, požádal o to pan hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

To je z mé strany vše.

Jako první se přihlásil k pořadu schůze pan poslanec Kala. Připraví se paní poslankyně Konečná. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám tlumočil žádost zástupce předkladatelů bodu číslo 17. Jedná se o sněmovní tisk číslo 382, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhuji pevně zařadit tento bod na 7. května jako první bod po obědě. Děkuji za pochopení a za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Konečná a připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji .Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout vyřazení bodu 12, sněmovního tisku 367, za předkladatele. Vzhledem k tomu, že byla prodloužena lhůta na projednávání a o tento tisk je velký zájem, my upřesňujeme pozměňovací návrhy ze strany odborné veřejnosti, žádáme vás, abychom tento tisk vyřadili a přeřadili na další schůzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Grospič, připraví se paní poslankyně Šojdrová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl zařazení bodu Informace ministryně obrany Vlasty Parkanové o důvodech nevpuštění zástupců Komunistické strany Čech a Moravy dne 19. dubna 2008 na kótu 718 ve vojenském újezdu Brdy.

Vede nás k tomu ta skutečnost, že jsme řádně požádali vojenský újezd Brdy, který se k této věci postavil nejprve kladně. Poté si vyžádal konzultaci z Ministerstva obrany, vydal zamítavé stanovisko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP