Stenografický zápis 30. schůze, 7. května 2008


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


104. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Jaroslav Krupka
Senátor Pavel Eybert


62. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš


55. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Bublan
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec František Bublan
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Dolejš


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 386/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 400/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.55 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jan Kasal


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Rovan
Poslanec Petr Pleva


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - třetí čtení

Poslanec Karel Kratochvíle


61. Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného /sněmovní tisk 325/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Pleva


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 390/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel /sněmovní tisk 397/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 420/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Radim Fiala
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal


103. Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jan Vidím
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Kateřina Jacques


80. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (červen 2007)

Místopředseda PSP Jan Kasal


81. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (září 2007)

Místopředseda PSP Jan Kasal


82. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (říjen 2007)

Místopředseda PSP Jan Kasal


83. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (listopad 2007)

Místopředseda PSP Jan Kasal


84. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (prosinec 2007)

Místopředseda PSP Jan Kasal


85. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (leden 2008)

Místopředseda PSP Jan Kasal


86. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (únor 2008)

Místopředseda PSP Jan Kasal


87. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (březen 2008)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


17. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - druhé čtení

Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miloslav Kala
Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Miloslav Kala


90. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic

Poslanec Libor Ježek
Prezident NKÚ František Dohnal
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec David Rath
Poslanec Libor Ježek
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Hamáček
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila v 18.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP