Stenografický zápis 30. schůze, 6. května 2008


(Jednání zahájeno ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Kala
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 12. června 2006 v Lucemburku /sněmovní tisk 391/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.36 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Bauer


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Hamáček


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2007 v Lucemburku /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení

Poslanec Milan Šmíd
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Václav Exner


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, podepsaná za Evropskou unii v Bruselu dne 23. července 2007 a za Spojené státy americké ve Washingtonu dne 26. července 2007 /sněmovní tisk 449/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Šeich
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg


89. Zpráva vlády o záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně (Ponávce), případně o dalších zdravotnických zařízeních navrhovaných ke zrušení

Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 17.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP