Stenografický zápis 30. schůze, 30. dubna 2008


(Schůze pokračovala ve 14.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Walter Bartoš


75. Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu /sněmovní tisk 492/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Miroslav Svoboda
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.13 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Dolejš


102. Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - druhé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


94. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2007

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Babor
Poslanec Vladimír Koníček


95. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2002 až 2006

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Babor
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Jan Kasal


96. Stav příprav českého předsednictví Rady Evropské unie

Poslankyně Ladislava Zelenková
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Hamáček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


101. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš


74. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 17.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP