Stenografický zápis 30. schůze, 25. dubna 2008


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jan Vidím


54. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Oldřicha Vojíře, Jiřího Hanuše, Pavla Kováčika, Michala Haška a Zdeňka Macha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 414/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Michal Doktor


59. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 424/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Miloš Melčák


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 478/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.18 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


101. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení

Poslanec Jan Morava
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jan Morava
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Milan Bičík


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 26. října 2007 /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Miloslava Vostrá


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Václav Exner


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná v Praze dne 14. prosince 2007 /sněmovní tisk 392/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Lenka Mazuchová
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007 /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Novosad


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 22. ledna 2008 v Praze /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bauer


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 21. února 2008 /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Reisiegel


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998 /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner


78. Zpráva o činnosti finančního arbitra České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 447/

Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


88. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř


89. Zpráva vlády o záměru zrušit Úrazovou nemocnici v Brně (Ponávce), případně o dalších zdravotnických zařízeních navrhovaných ke zrušení

Poslanec Bohuslav Sobotka


90. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic

Poslanec Daniel Reisiegel


91. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby za období leden 2007 - březen 2008

Poslanec Jeroným Tejc


92. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti za období únor 2007 - březen 2008

Poslanec Tomáš Kladívko


93. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 13.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP