Stenografický zápis 30. schůze, 24. dubna 2008


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Bratský
Poslanec David Rath


97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Břetislav Petr
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.45 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jan Klas


30. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové, Juraje Ranince, Pavla Kováčika, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona o zmírnění majetkových křivd československých občanů, kteří zanechali svůj nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s její cesí Ukrajinské sovětské socialistické republice /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Tomáš Kvapil


31. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Ivan Ohlídal


32. Návrh poslanců Václava Votavy, Václava Šlajse, Petra Červenky, Josefa Smýkala a Alfréda Michalíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Hanuš


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Daniel Petruška
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Miloslav Soušek
Poslankyně Miloslava Vostrá


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na učinění výhrady ČR k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) /sněmovní tisk 376/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jan Hamáček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


98. Ústní interpelace

Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ladislav Libý
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Kafka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Miroslav Krajíček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Michael Hrbata
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Karel Černý
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Karel Černý
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Milan Bičík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Milan Bičík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Robert Dušek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Lenka Mazuchová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Lenka Mazuchová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec František Bublan
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec František Bublan
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Látka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jan Látka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 18.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP