Stenografický zápis 30. schůze, 22. dubna 2008

(Schůze zahájena ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 14.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.25 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miloslav Kala
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Bublan
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Oldřich Vojíř


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 420 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Radim Fiala


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/4/ - vrácený Senátem

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.35 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Senátor Vlastimil Balín
Poslanec František Laudát


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Miloslav Kala
Senátor Jaromír Volný


4. Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/2/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Senátor Ivo Bárek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Ladislav Libý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


6. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec František Bublan


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Pavel Hrnčíř


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 400/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Jacques
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Michal Doktor


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Rovan
Poslanec Ladislav Šustr


10. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 424/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Hanuš


12. Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného /sněmovní tisk 325/ - druhé čtení

Poslanec David Kafka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Kováčik


13. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš


18. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha, Anny Čurdové, Davida Ratha, Miroslava Opálky, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku důchodci /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec František Laudát
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Bauer
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP