(16.50 hodin)
(pokračuje Nečas)

Já teď nechci zpochybňovat úsilí opozice a prosím, všimněte si, jak teď mluvím diplomaticky, že chci opravdu upřímně přilepšit důchodcům, ale věřím, že i opozice, která tady volala po snižování rozpočtových schodků, nechce snižovat rozpočtové schodky tím, že zvyšuje prudce, akceleruje deficity důchodového systému. Tudy tedy asi cesta nevede. To znamená i při této valorizaci se v podstatě v letošním roce dostáváme pouze k symbolickému přebytku a i při této valorizaci a při provedení ze zákona minimální valorizace v příštím roce se důchodový systém dostává do minusu v příštím roce, což mimochodem ve vazbě na projednávanou první etapu důchodové reformy zvýrazňuje náš tlak na to, abychom důchodovou reformu opravdu provedli. Návrhy, které zde zazněly, dostávají okamžitě - znovu opakuji: okamžitě, ještě v letošním roce, nemluvě o roce příštím, celý důchodový systém do prudkých deficitů v řádech nikoli jednotlivých miliard, ale v řádech desítek miliard.

Co se týče vývoje inflace, jak jsem již řekl, ten náš inflační seminář, který tady probíhal, vedl nakonec k jednoznačnému závěru, že ty daňové změny opravdu v oblasti DPH způsobují méně než jeden procentní bod z inflace, která je únor versus únor 7,5 %. Já bych také chtěl velmi zdůraznit, že návrh, který my dáváme, je návrh velmi realistický. A já si vážím podpory opozice, že chce tento návrh podpořit, a chci říci, že jednoznačně oceňuji to, že tady nedošlo k jakýmkoliv politickým obstrukcím ve snaze zablokovat projednávání podle § 90, natahovat tato jednání, protože právě to, že se nám podaří tento návrh schválit tak, aby byl účinný ještě v dubnu, umožní České správě sociálního zabezpečení provést onu poměrně složitou operaci přepočítání 3,4 milionu důchodu pro 2,8 milionu důchodců v této zemi, což opravdu vyžaduje zhruba dva až tři měsíce.

Na druhé straně chci velmi zdůraznit následující věci. Touto valorizací - a tady chci tímto velmi zpochybnit návrhy, které tady zazněly od celé řady, nebo od drtivé většiny především opozičních řečníků - dosáhneme nejvyšších reálných důchodů, hodnoty reálných důchodů, od roku 1990, a to konkrétně 112,6 %. Nejvyšší - v září letošního roku bude nejvyšší reálná hodnota důchodů od roku 1990. Abych byl úplně přesný - a byly tady kritizovány vlády Mirka Topolánka za to, jak přistupovaly k důchodcům - tak dámy a pánové, podívejme se na to v konkrétních číslech, a to na vývoj spotřebitelských cen mezi zářím roku 2006, kdy nastoupila k moci první vláda Mirka Topolánka, a zářím roku 2008, kdy bude provedena tato valorizace.

Celkový vývoj spotřebitelských cen za toto období, čili září 2006 až září 2008, je takový, že se ceny zvýší o 9,6 procentního bodu. Ano, já korektně říkám, že samozřejmě vzhledem k rozdílné struktuře spotřebního koše důchodcovských domácností, vzhledem k tomu, že výdaje na bydlení, výdaje na potraviny, na zdravotnictví a podobně, celá řada komodit zařazená do snížené sazby DPH, tvoří vyšší objem u důchodcovských domácností než u průměrného spotřebního koše, tak u důchodců bude toto zvýšení cen vyšší, konkrétně, jak jsem již řekl průměr je 9,6 - u důchodcovských domácností bude mezi zářím 2006 a zářím 2008 12,3 %.

Průměrný starobní důchod v září roku 2006 byl 8184 korun. Průměrný starobní důchod v září roku 2008 bude 9621 korun. Znamená to tedy, že mezi zářím 2006 a zářím roku 2008, čili za dobu vládnutí vlád Mirka Topolánka, vzroste průměrná výše starobní penze o 1437 korun. Jinými slovy, vzroste o 17,5 %. Opět, porovnáme-li to s číslem růstu cen, což je 9,6 %, a růstu cen u důchodcovských domácností, což je 12,3 %, naprosto jednoznačně, dámy a pánové, z těchto nezvratných statistických čísel plyne, že za vlád Mirka Topolánka je růst reálných důchodů naprosto jednoznačně, protože ty důchody vzrostou o více než 17 %. Není tedy pravdivé tvrzení, že za těchto vlád dochází k poklesu reálných důchodů, ale naprosto jednoznačně dochází k růstu reálných důchodů.

A chci připomenout, že i ve vztahu při porovnání s důchody z počátku 90. let za osm let vlády sociální demokracie pouze třikrát přesáhla reálná hodnota důchodu 100 %. Za celých osm let vlád pouze třikrát. Za vlád Mirka Topolánka pokaždé, každý rok, a jak jsem již řekl, v letošním roce dosáhne v září rekordní výše 112 % a bude to nejvyšší hodnota reálného důchodu od roku 1990. Chci zdůraznit to, že tedy vývoj indexu cen je nižší než tempo růstu průměrných starobních důchodů. Jinými slovy, za doby vlád Mirka Topolánka se starobní důchody z hlediska jejich reálné výše jednoznačně zvýšily, a to výrazně o více než 5 procentních bodů nad růst spotřebitelského indexu cen důchodcovských domácností.

Já jsem velmi rád, že tato čísla jsou nezvratná, a chci také velmi zdůraznit, že podle mého názoru je dobře, že je společným zájmem celé Poslanecké sněmovny provést toto reálné zhodnocení důchodů. Nepochybuji, že kdyby v tuto chvíli na mém místě stál ministr např. za sociální demokracii, že by předkládal úplně stejný návrh. Chci jenom zdůraznit, že kdyby na místě opozice byla ODS, že by nepředkládala takové návrhy, jako je šest tisíc jednorázově, ale to je poznámka jiná. Chci zdůraznit, že v tuto chvíli si vážím toho, že je tady společný zájem tento návrh odhlasovat a zvýšit průměrnou výši starobních penzí v roce 2008 od srpna a září na 9600 korun, což vytváří předpoklady pro to, aby v roce 2009 se průměrná výše starobní penze v průběhu příštího roku dotkla částky 10 000 korun. To je, myslím, pozitivní zpráva pro důchodce v České republice a zpráva také o tom, že Parlament a vláda o ně projevují starost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: To bylo závěrečné slovo předkladatele. Paní zpravodajka avizovala, že se svého závěrečného slova vzdává. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 458."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 5 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Hlasitá výzva místopředsedy vlády Nečase směrem k ministru Liškovi.)

Prosím pana místopředsedu vlády, aby se zdržel hlasitého pokřikování, byť byl veden dobrým úmyslem a připomněl svému kolegovi, že projednávání tohoto bodu ještě nekončí.

Současně reaguji na žádost pana poslance Škromacha a dovolím si vás všechny odhlásit a požádám vás o novou registraci.

Než se zaregistrujete, využiji toho ke krátké poradě s paní zpravodajkou. Je zde předloženo doprovodné usnesení a k němu pozměňovací návrh. Jsem přesvědčena, jestli proti tomu někdo nevysloví námitku, že nebudeme realizovat průzkumné hlasování o těchto dvou částkách. Nejprve bychom hlasovali o 1200 korunách a poté o původně navržené tisícikoruně, jestli s tím souhlasíte.

Domnívám se, že všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, jsou již zaregistrováni, a přednesu tedy doprovodné usnesení - nejprve s částkou 1200 korun: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě, která se rozhodla k odložení navýšení důchodů vyvolaného prudkým nárůstem inflace, způsobeného nezodpovědnými kroky vlády, o zvýšení důchodů o 1200 korun."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP