(16.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, tak jak jsem už avizoval, přednesu návrh na doprovodné usnesení k tomuto tisku České strany sociálně demokratické: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě, která se rozhodla k odložení navýšení důchodu vyvolaného prudkým nárůstem inflace, způsobeného nezodpovědnými kroky vlády, zvýšení důchodu o 1000 korun. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Grospič. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k návrhu pana Škromacha, který vychází z toho, že jsme původně chtěli navrhnout zvýšení o 6000 korun, nicméně rozpočítáno na pět měsíců to vychází na 1200, čili místo 1000 korun navrhujeme 1200 korun a plošně. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Přeje si ještě někdo přispět do této licitace? Není tomu tak. Požádám všechny v sále, aby se s předloženými usneseními vyrovnali pokud možno potichu. Podrobnou rozpravu končím.

Nyní je prostor pro závěrečná slova předkladatele i paní zpravodajky. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tady nebudu rekriminovat debatu, která tady probíhala na téma inflace, protože jsme z toho udělali takový malý inflační seminář. Přesto konstatuji, že i kolegové z opozice museli uznat, že zvýšení snížené sazby DPH způsobilo inflační impuls pouze 0,8 procentního bodu. Pokud bude letošní inflace 5,5 %, je vidět, že drtivá většina z toho leží mimo administrativní daňová opatření a je způsobena tržními vlivy. Já jsem rád, že tato čísla tady takto jasně vyšla v potaz.

Nebudu také rekriminovat debaty, které tady rozvíjel pan předseda rozpočtového výboru na téma kdo, kdy a jakými sliby vyhrál volby, kdo vyhrál volby v roce 2002, jakými sliby. Já si dodnes vzpomínám na ona klíčová slova, která vyhrála tehdy popravdě řečeno sociální demokracii volby, a sice slova "zdroje jsou", aby tentýž řečník, pan předseda rozpočtového výboru, pouze několik měsíců po volbách musel uznat, že to s tím ekonomickým rámcem neodhadli úplně přesně, a přijít s prvním pokusem o reformu veřejných financí, která mimo jiné vedla k pádu volebních preferencí sociální demokracie. Ale to opravdu nemělo být obsahem projednávání tohoto bodu. Já na to reaguji jenom proto, že to sem vtáhl někdo jiný.

Slyšeli jsme i návrhy doprovodných usnesení včetně toho, že tady byl předložen i poslanecký návrh, konkrétně tisk 448, který navrhuje, aby došlo k jednorázovému zvýšení dávky důchodu ve výši 6000 korun od června letošního roku. Chci jenom připomenout především zástupcům předkladatelů, že neuvedli korektní čísla v tomto tisku, a to velmi souvisí s naší dnešní debatou, protože já tím chci ukázat, že návrh, který předkládá vláda, je jediný možný a racionální návrh.

V tomto tisku uvedli, že zvýšení výdajů státního rozpočtu bude pouze o 12,5 miliardy. Já bych chtěl připomenout, paní poslankyně a páni poslanci, že v této zemi se vyplácí 3,4 milionu důchodů 2,8 miliónu důchodců. Prostým vynásobením tohoto počtu dojdete k názoru, že vy jste ve svém návrhu počítali se zvýšením pouze starobních důchodů, protože jedině to má logiku, je to dva miliony krát šest tisíc, to znamená číslo zhruba okolo 12 miliard, a že jste ve svém návrhu tak nějak opomněli zvýšit plné a částečné invalidní důchody a také pozůstalostní penze. Protože pokud spočítáte celý důchodový systém, pokud k němu připočtete také důchodové dávky vyplácené Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí a také důchodové dávky vyplácené do zahraničí, celková kumulovaná částka na tento váš návrh přesáhne 17 miliard korun. A to je bezesporu částka, která je velmi vysoká. A v tomto je tedy podhodnocen tento návrh o 4,5 miliardy korun, a je tudíž naprosto z finančního hlediska podhodnocený a ne zcela korektní.

Také bych chtěl připomenout, že podobný návrh, který tady byl v roce 2004 a o kterém také mluvil pan předseda rozpočtového výboru, který byl vyplacen v červnu roku 2004, tehdy to byla proslulá tisícikoruna, tak Senát schválil tento návrh 1. dubna. Jinými slovy, zpracovatel důchodů potřebuje na administraci tohoto systému minimálně dva měsíce. Tehdy je dostal - dostal duben a květen. Čili nejen z finančních, ale ani z administrativních důvodů tento návrh v tuto chvíli není korektní a není reálný. Není ani zadministrovatelný, ani ufinancovatelný. Znovu opakuji: podhodnotili jste výdaje o 4,5 miliardy korun.

Co se týče usnesení, kdy se tady členové dvou opozičních levicových stran triumfovali, kdo navrhne vyšší navýšení důchodů. Já bych si dovolil, dámy a pánové, konstatovat prostou účetní bilanci. V letošním roce vzroste výběr důchodového pojištění zhruba o 7 procentních bodů, to znamená dosáhneme celkového kumulovaného objemu výběru částek důchodového pojištění zhruba ve výši 318 miliard korun. Celkové výdaje na důchody bez této mimořádné valorizace vzhledem k tomu, že nám roste počet důchodců zhruba o 30 tisíc ročně a že také vzhledem k růstu mezd rostou i vyměřovací základy, tak celkové výdaje dosáhnou bez této valorizace 304 miliard korun. Návrhem, který tady předkládáme, to znamená zvýšením od srpna o 5,1 procentního bodu, se zvýší výdaje důchodového systému zhruba o 7 miliard korun. To jsme dohromady na částce zhruba 311 miliard korun. Administrace a správa důchodového systému ročně stojí 5,5 miliardy korun, čili jsme na částce 316,5 miliardy korun. Jestliže vybereme 318 miliard korun, tak v tuto chvíli s touto valorizací vyplatíme zhruba 316 miliard korun, 316,5 miliardy korun, a zbude nám naprosto symbolický účetní přebytek ve výši 1,5 miliardy korun.

Čili jakékoliv návrhy, které dáváte, jdou naprosto mimo tuto realitu. A já chci připomenout, že onen návrh na zvýšení důchodu o 1000 korun, který tady zazněl v doprovodném usnesení, by znamenal navýšení výdajů zhruba o více než 15, pravděpodobně 16 miliard korun. Jinými slovy, okamžitě by se bilance důchodového systému dostala ještě v letošním roce do minusu zhruba ve výši 6 miliard korun.

A již vůbec nemluvě, dámy a pánové, o tom, že zvýšením této základny vytváříme předpoklady samozřejmě pro to, aby se příští rok, v roce 2009, dostal důchodový systém do velkých problémů. Protože jenom když využijeme tuto valorizaci, kterou navrhuje vláda, dámy a pánové, tak situace v roce 2009 bude taková, že zřejmě s odhadem vývoje příjmů dosáhneme výběru důchodového pojištění ve výši 342 miliardy korun. Po provedení valorizace, kterou provedeme jako mimořádnou valorizaci, plus pokud bychom počítali pouze s minimální valorizací, která je ze zákona od 1. ledna příštího roku, kde lze odhadnout vývoj inflace a tempo růstu mezd za rok 2007, tak by to bylo zhruba o 3,5 procentního bodu, tak dohromady dosáhneme částky výdajů v roce 2009 pouze po provedení této mimořádné valorizace, kterou navrhuje vláda, ve výši 338 miliard korun. To znamená, tam již bude rozdíl pouze 4 miliardy korun. Jestliže započteme opět 5,5 miliardy administrativních nákladů, tak v každém případě, i když provedeme jenom tuto valorizaci, kterou navrhuje vláda, to znamená o 465 korun od srpnové částky, tak v každém případě v roce 2009 se systém dostane do mírného deficitu ve výši zhruba 1,5 miliardy korun. Při návrzích, které říkáte vy, by deficit v příštím roce expandoval někde do částek okolo 15, možná dokonce 20 miliard.

Čili opět tím chci jenom zdůraznit, že ve vazbě na příjmy důchodového systému v letošním roce a v příštím roce je návrh vlády velmi realistický.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP