(16.30 hodin)
(pokračuje Doktor)

Myslím, že je to jediná výtka, která stojí za to. A měla by být opakována, protože není možné, aby byly říkány věci bez souvislostí, není možné, aby zaznívala nominálně vyjádřená čísla, která zde uvedena byla, a sice 40 miliard nových daní, protože důležité je to cílové směřování. A to cílové směřování je napsané v programovém prohlášení vlády: snížit složenou daňovou kvótu České republiky na 33,5 %. To je skutečné snižování daní, nikoliv to, ke kterému tady docházelo v uplynulých čtyřech, resp. osmi letech.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní pan poslanec Bohumil Sobotka. Vážený pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, existuje jeden podstatný rozdíl mezi tím, jak vládne vláda Občanské demokratické strany a jak vládla vláda vedená sociální demokracií. My jsme sestavili vládu také na základě výsledků voleb v roce 2002. My jsme ty volby vyhráli, stejně jako Občanská demokratická strana vyhrála volby v roce 2006. My jsme ale volby nevyhráli se slibem snižování daní. My jsme jako sociální demokraté nevyhráli proto, že bychom slíbili, že snížíme daně všem. My jsme je ani nevyhráli se slibem tisícovkové valorizace důchodů. My jsme prostě tehdy vyhráli volby a neslibovali jsme, že snížíme daně všem. To snižování daní, ke kterému došlo, byl potom výsledek naší reálné rozpočtové a hospodářské politiky a také výsledek koaličního kompromisu, protože jsme byli členy vládní koalice a ty menší koaliční strany měly na snižování daní poněkud radikálnější pohled, než měla sociální demokracie, a ten výsledek byl součástí koaličního kompromisu. Přesto jsme daně snížili pro obyvatele a já si myslím, že je to vidět, a každý, kdo vyplňuje daňové přiznání v letošním roce a bude ho vyplňovat za rok, tak si bude moci udělat jednoduchý názor na to, jaké daně platí a jakým způsobem došlo či nedošlo ke snížení daňového zatížení.

A víte, v čem je ten zásadní rozdíl? Ne v tom, že my jsme to neslibovali, ale ten zásadní rozdíl je také v tom, že vy jste snížili daně podstatně deseti, možná patnácti procentům fyzických osob, ekonomicky aktivních, v České republice. My jsme tu daňovou zátěž u daně z příjmů snížili osmdesáti procentům daňových poplatníků. V tom je ten zásadní rozdíl daňové politiky.

Naše daňová politika směřovala na velkou většinu ekonomicky aktivních fyzických osob a ekonomicky aktivních živnostníků. Vaše daňová politika směřuje na sociální špičku, na lidi s nejvyššími příjmy, na skupinu, která je ovšem statisticky zastoupena deseti, možná patnácti procenty v populaci České republiky. To je ten zásadní rozdíl v daňové politice. Vy děláte daňovou politiku pro elitu, my jsme dělali daňovou politiku pro většinu ekonomicky aktivních zaměstnanců a většinu ekonomicky aktivních živnostníků.

Vy tvrdíte, že snižujete celkové daňové zatížení, ale já si myslím, že je důležité daňové zatížení ve vztahu k fyzickým osobám, protože to zajímá daňové poplatníky. Já musím říci, že mě jako daňového poplatníka zase tolik nezajímá, o kolik snížíte letos daně ČEZu nebo Transgasu nebo Komerční bance nebo České spořitelně. Pro mě jako daňového poplatníka, fyzickou osobu, je důležité, o kolik snížíte daně mně, a na druhou stranu, o kolik musím více zaplatit díky tomu, že jste zvýšili daně nepřímé.

Když to vezmu z pohledu fyzické osoby, tak platí čísla, která jsem zde řekl. A vy jste je, pane kolego - nebo pan kolega Doktor nezpochybnil čísla, která jsem tady řekl. A zatím je ještě nikdo z vlády ani z Občanské demokratické strany nezpochybnil. Na jedné straně 40 miliard korun nových daní, na druhé straně snížení daně z příjmu pro fyzické osoby o 19 miliard korun. To je nepoměr, to je rozdíl. A to je ten rozdíl, na základě kterého vy získáte nové peníze od daňových poplatníků do státního rozpočtu a budete se tvářit, že jste stabilizovali veřejné rozpočty. To je prostě realita, a jestliže to někdo chce zpochybnit, ať řekne, že neplatí 40 miliard korun nových daní a že neplatí 19 miliard korun daňových úlev pro fyzické osoby v roce 2008 a že to je jinak.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec David Rath. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, k panu kolegovi Doktorovi prostřednictvím předsedající. Jak se říká, repetitio mater studiorum - tak ještě jednou:

Smlouva s voliči podepsaná vaším předsedou Topolánkem: Nezvýšíme spoluúčast pacientů. Realita? Poplatky.

Snížíme doplatky na léky. Realita? Jsou skoro dvojnásobné.

Přidáme tisíc korun k důchodu. Nepřidali jsme.

Snížíme zadlužení České republiky. Zvýšili jsme ho, zadlužujeme - zadlužujete, ne my, ale vy - zadlužujete příští generace a strkáte Českou republiku do dluhové pasti.

Daňové přiznání na jednom listu. Kde je, pane kolego?

Nezvýšíme DPH. Co jste udělali? Vy jste fakt nezvýšili žádné DPH? Nebo to je jen mámení?

Snížíme daně fyzickým osobám. Co jste udělali? Nesnížili jste je.

Repetitio mater studiorum. Pane kolego, ráno, v poledne, večer, ať se poučíte a příště takto lidi neohlupujete a nepodvádíte. Je to nečestné. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dámy a pánové, nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Ani z místa se do této rozpravy již nehodlá nikdo zapojit. Ještě jednou se rozhlédnu, abych nikoho nepřehlédla. Obecnou rozpravu končím.

Zeptám se pana ministra a paní zpravodajky, zdali si přejí přednést svá závěrečná slova nyní, nebo až po ukončení rozpravy podrobné, resp. po hlasování o tom, jak budeme pokračovat v projednávání tohoto tisku.

Rozhodneme tedy podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, minimálně ty, kteří se chtějí tohoto hlasování účastnit.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 458 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Na žádost z pléna vás odhlásím a požádám vás všechny o novou registraci. Počet přítomných poslankyň a poslanců v sále se neustálil, neb pan kolega Daniel Petruška má problém s hlasovací kartou. Požádám vás tedy o chvilkové strpení. Pane poslanče? Jenom jsem se chtěla zeptat na charakter závady, protože v případě poruchového hlasovacího zařízení nás většinou čeká delší přestávka.

Je vše v pořádku, děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování (číslo 4), ve kterém rozhodneme o pokračování podle odstavce 5 § 90. Táži se, kdo je pro tento postup. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji tedy rozpravu podrobnou. Z místa se hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach. Vážený pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP