(15.50 hodin)
(pokračuje Rath)

Proč nemluvíte lidem pravdu? Proč lidem zase lžete? Proč tady máte 15%, když všichni dobře víte, že je to něco přes 20 %? Nepřijde vám to hloupý? Nepřijde vám to hloupý, z těch lidí si dělat takhle legraci? Zjevně ne, protože vy asi máte hroší kůži a myslíte si, že lidi vydrží všechno.

Taky tady máte další zajímavou věc, a chtěl bych se zeptat pana premiéra a pana ministra Nečase - daňové výhody pro důchodce. Nic víc, nic méně. Pro důchodce. Můžete mě prosím sdělit, pane ministře financí, pane premiére, pane ministře Nečasi, jaké daně ze svého důchodu platí důchodci? A jaké mají odpočitatelné položky z důchodů? Většina důchodců žádné daně ze svých důchodů prostě neplatí. Maximálně důchodci - nebo možná že to chcete zavést. Možná že tady jste se prozradili, že je to to freudovské a že tady se objevilo to podvědomí nebo nevědomí a že už vlastně avizujete něco, co přijde. To znamená zdanění důchodů. Možná jste nevědomky byli načapáni na švestkách. Prostě myslíte na to, kudy chodíte, tajíte to a je to ten freudovský komplex. Tentokrát ne v té řekněme sexuální oblasti, ale v oblasti daňové. Ono to může být obdobně nebezpečné. Může se to projevovat třeba koktavostí anebo špatným svědomím.

To je samozřejmě věc velmi vážná, protože opět si tady z těch lidí děláte legraci. Daňové výhody pro důchodce. Nepřijde vám to neseriozní, takováhle věc? Fakt vám to přijde normální? Fakt vám to přijde normální, že takhle se chováte k lidem, že si takhle z nich děláte legraci! Asi ne, asi vám to přijde naprosto normální a na místě. Prostě v uvozovkách ODS si myslí: Lidi zbaští všechno. Prostě i třeba to, že dají důchodcům daňové prázdniny. Nevím. Myslím si, že tady je na místě omluva a trošku serióznosti.

Teď k té vlastní věci. Víte, na to, že vy své sliby nedovedete plnit, na to už si asi lidi zvykli. Ale my nechceme být jako vy. My stále věříme v to, že přece jenom v každém členovi ODS je i kousek toho dobrého, že ta modrá barva nevyhubila všechno slušné a dobré a že prostě v té hlubině vašich duší je přece jenom trocha slušnosti, empatie, humanity. A čestnosti. A proto vám nabízíme podanou ruku.

Dámy a pánové z ODS, my vám dnes dáváme šanci, abyste splnili své slovo. Vy jste dali lidem této země před volbami slovo, že důchodcům navýšíte důchod o tisíc korun. My dnes navrhneme usnesení, že Topolánkovo-Nečasových nějakých čtyři sta korun při tom obrovském zdražení nestačí a že by vláda měla důchodcům dát tisíc korun měsíčně navíc. Je to naše podaná ruka, náš návrh pro vás. Máte šanci ukázat, že nejste podvodníci. Máte šanci ukázat, že jste lidem nelhali. Máte šanci ukázat, že si z lidí neděláte legraci. Jestli tu šanci využijete, je to jen a jen na vás.

Dámy a pánové, dnes se konečně ukáže a vy budete moct odpovědět na otázky, zda jste vědomě podvedli důchodce před volbami svým slibem tisíc korun k důchodům, zda chcete teď znova vědomě podvést důchodce nižší valorizací, podtrhuji, nižší valorizací, než jaké je zdražování, než jaké jste zdražování vy způsobili svým nalij-vylij. A můžete odpovědět svými skutky, ne slovy, ale skutky, na otázku, zda podvádíte i dnes vědomě občany České republiky. Já doufám, že se ve vás pohne svědomí a že ten reparát uděláte. Doufám v to, protože věřím, že pomůžete důchodcům v České republice.

Děkuji za pozornost. (Tleská část poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A hlásí se - a Pleva. To tedy já sám se omezuji, to nevypínám vás, ale sebe, pane poslanče. Otázka. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl, pane místopředsedo, vaším prostřednictvím požádat pana poslance Ratha, který zde hovořil o žití za osm tisíc korun dva měsíce, kdyby byl tak laskav, zkusil ty dva měsíce za těch osm tisíc žít, a pak nám o tom podal v Poslanecké sněmovně obšírnou zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Rath se hlásí.

 

Poslanec David Rath: Já bych to rád udělal, ale ono by to bylo zbytečné, protože já když vám tady dávám statistiky, vědecké údaje, tak vy jim stejně nevěříte. Tak i kdybych přežil za tři tisíce a vyprávěl vám o tom, tak se mi maximálně budete smát, jak je vaším dobrým zvykem, protože vy se smějete všem lidem, respektive spíše vysmíváte.

A druhá věc. Víte, sociální demokracie to zdražení, ty poplatky u lékařů, ty doplatky za léky nezvýšila a nezpůsobila. To způsobila vaše vláda, jestli jste si nevšimli. A vy jste to způsobili svým hlasováním. Tedy zkuste si to především sami. Vám schází ta empatie. Vám, ne nám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní opět řádně přihlášení do rozpravy jsou pan poslanec Václav Šlajs a pak tady je pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, podrobně jsem poslouchal rozpravu a jsem z toho dost rozpačitý. Připadá mi to, že zde hovoří hluchý se slepým.

Já si myslím, že nemá cenu se vracet k tomu, že vládě se nepovedlo, vládě a Ministerstvu financí, odhadnout vývoj inflace v letošním roce. A už to tady zaznělo, že jak při projednávání reformního balíku, tak i při projednávání státního rozpočtu na rok 2008 se hovořilo o inflaci v intervalu 3,2 až 3,8 %. Skutečnost je taková, že již dva měsíce máme inflaci 7,5 % a na březnovou inflaci si musíme počkat do příštího úterka, kdy bude oznámeno oficiální číslo. Zároveň víme čísla z Evropy, kde inflace se pohybuje v intervalu tří až 3,5 %, s tím, že v reformních postkomunistických zemích je toto číslo nepatrně vyšší. Ať počítám, jak počítám, a matematika zase tak složitá není, prostě je prokazatelné, že kroky vlády Mirka Topolánka způsobily růst inflace v prvních měsících tohoto roku o 3,5 %. Může být pravdou, že ten přímý vliv je 1,2 či 1,4 či 1,6, jak zde bylo uváděno. Ale on je zde takzvaný dominový efekt, a víme dobře, jak již na podzim a v závěru minulého roku obchodníci využili této situace a navýšili ceny.

My jsme se ale dnes na dnešním zasedání nesešli proto, abychom se zde přeli o míře inflace a kdo ji způsobil, ale abychom právě na výši inflace reagovali a umožnili vládě navýšit důchody. Pokud vezmeme čísla, vezmeme zvýšení důchodů k 1. lednu, vezmeme navýšení důchodů k 1. srpnu a vezmeme vývoj inflace, a to důchodcovská inflace má drobet jinou strukturu a v prvních dvou měsících se pohybovala k 10 procentům, přesně 9,8, a vezmeme v úvahu i fakt, že v druhé polovině roku bude inflace klesat, protože bude narůstat vyšší srovnávací základna, přesto po všech opatřeních vlády dojde k reálnému snížení životní úrovně českých důchodců za rok 2008 v porovnání s rokem 2007 o 4000 korun.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP