(15.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jiná věc je, a to je poslední připomínka, srovnání, kterého jste se dopustil, skutečnosti za rok 2007 vůči predikci, která se dělala na přelomu roku 2006-2007. Chci jednoznačně říct za vládu, že deficit roku 2008 v ESA 95 samozřejmě musí být ve skutečnosti nižší než skutečnost roku 2007 a že deficity veřejných rozpočtů jak v procentech v metodice ESA 95, tak v nominální výši deficitu veřejných rozpočtů budou klesat. Jinak by rozpočtové úsilí vlády postrádalo smysl, a vláda jasně deklarovala své rozpočtové reformní úsilí. Že to ponese své náklady, že to ponese své oběti na výdajové i příjmové straně bilance veřejných rozpočtů, o tom není sporu! Ale o tom, že bilance klesat bude, o tom sporu nemůže být do té doby, dokud Topolánkova vláda na to bude mít vliv!

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé straně sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Sobotku, který chce hned teď reagovat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl vyzvat pana ministra financí, aby snížili deficit státního rozpočtu v letošním roce, protože jenom tak je možné, aby ČR letos neměla horší výsledek, než měla v roce 2007. Já myslím, že by to bylo jenom dobře. Vláda má v rezervních fondech 90 mld. korun. Podle mého názoru by se 30 mld. korun, které nejsou vázány na evropské projekty, dalo použít na snížení schodku veřejných rozpočtů v letošním roce. Čili pokud by vláda peníze neutratila a věnovala je na snížení deficitu, tak si myslím, že bychom letos mohli mít výrazně nižší schodek jak státního rozpočtu, tak i deficit veřejných rozpočtů. A já bych chtěl pana ministra financí vyzvat k tomu, aby měl k tomuto opatření odvahu.

A jinak dvě poznámky. Já jsem tady netvrdil a nikdy nebudu tvrdit, že 7,5 % meziroční míry inflace v únoru letošního roku je celé dílem vládní reformy. Když se podíváme na inflaci v okolních zemích - Polsko, Slovensko, Maďarsko - tam se pohybuje inflace kolem 4 %. Rozdíl mezi 4 a 7,5 %, to je vliv reformy. Podle materiálu Ministerstva financí Makroekonomická predikce samo ministerstvo konstatuje, že 2,1 procentního bodu je dopad reformních opatření do inflace, do vývoje cen v letošním roce - 2,1 %! Čili to tak zhruba vychází. Já říkám, že bez takzvané reformy bychom letos měli nepochybně meziroční míru inflace kolem 4 % a rozhodně by nebyla 7,5 %, což je unikum a je to rekord v rámci ČR.

A jinak, pokud jde o ono přehřívání české ekonomiky, já myslím, že vy už jste se takzvanou reformou postarali o to, že přehřívání skončilo v loňském roce. I podle vašich dokumentů, které jste předložili, očekáváte, že takzvaná reforma zpomalí růst české ekonomiky letos a dostaneme se na úroveň, která bude nižší, než jsme dosáhli v roce 2007.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou se hlásí pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem se přihlásil k něčemu jinému, ale poslední argument pokládám opět za natolik nefér, že na něj musím zareagovat, a sice že vlivem reformy se sníží tempo růstu veřejných rozpočtů. Chtěl bych konstatovat, že jsme malá, liberální, na export orientovaná ekonomika a že vnější vlivy a vnější poptávka a situace na velkých kapitálových trzích ovlivňuje růst domácí ekonomiky víc než jakákoliv hospodářská politika vlády v násobcích! Jako člen v minulosti i několika koalic a vlád si k tomuto dovolím říct: zaplať pánbůh! To znamená - poslední argument odmítám, je nefér. A vy dobře víte, že je nefér, protože jisté ochlazení a jisté zpomalení předpovídá celá eurozóna.

Nicméně chtěl jsem se přihlásit k vaší výzvě, pane předsedo rozpočtového výboru. Kdybyste mě poslouchal, k čemuž vás samozřejmě nemohu nutit, tak byste uslyšel, že jsem jasně za vládu řekl, že deficity jak v relativním procentu v ESA 95, tak v nominální výši deficitu veřejných rozpočtů se po celou dobu volebního období budou snižovat, pokud na to bude mít Topolánkova vláda vliv. Nebylo třeba mě k ničemu vyzývat. Na rozdíl od vás, pane předsedo rozpočtového výboru, my dodržíme zákon o rozpočtových pravidlech a dodržíme rozpočtové limity! Vy jste je nedodržel nikdy! Kdybyste je ctil jako zákon, měli jsme letos deficit ve výši zhruba 15 mld. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď s poznámkou se přihlásil pan poslanec Sobotka a Urban.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já bych chtěl pouze odcitovat z vládního materiálu, kterým je návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2008, sešit A, makroekonomický rámec na rok 2008. Tento dokument podepsal ministr financí a podepsal jej také předseda vlády, když ho posílal do Poslanecké sněmovny. Cituji: "Pro rok 2008 očekáváme zpomalení přírůstku reálného HDP z 5,9 % odhadovaných v roce 2007 na cca 5 % jako důsledek negativního fiskálního impulsu, který se projeví zejména ve zpomalení spotřeby domácností." Cituji pouze vládní dokument. Sama vláda přiznává, že negativní fiskální impuls, který je dán restriktivními opatřeními na výdajové straně a také zvýšením nepřímých daní, utlumí spotřebu domácností a sníží tempo hospodářského růstu. To není žádné křivé obvinění, není to nic podlého, není to žádná podpásová rána, je to prostě jenom citace z vládního dokumentu, který jsme tady projednávali, když jsme schvalovali zákon o státním rozpočtu na letošní rok. Já se obávám, že představitelé vlády mají krátkou paměť, že mají možná selektivní paměť - že si něco pamatují a něco si nepamatují.

Chtěl bych také připomenout, že když se tady loni schvaloval rozpočet, když se tady loni schvalovala reforma veřejných rozpočtů, tak to byla např. Českomoravská konfederace odborových svazů, která predikovala mnohem vyšší míru inflace v letošním roce, že jsme to byli my jako opoziční poslanci, ať už z ČSSD nebo z KSČM, kdo jsme predikovali vyšší růst inflace v letošním roce, a byli to představitelé vlády, kdo nás a veřejnost přesvědčovali o tom, že to přeháníme, že se zbytečně bojíme a že k ničemu takovému nedojde. Výsledek tady máme - 7,5 %, a dokonce vláda musí mimořádně valorizovat důchody, aby tomuto negativnímu vývoji u důchodcovských skupin čelila. Čili vy sami jste přiznali už loni, že vaše reformy zpomalí růst české ekonomiky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď ještě je faktická pana poslance Urbana a pak dám slovo k reakci panu ministru Kalouskovi.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám jednu poznámku a jednu otázku. Poznámka se týká průměrné míry inflace v EU, která se pohybuje někde okolo 3,5 %, a myslím, že jsem ji ještě trochu nadhodnotil. Tedy když bych k tomu připočetl 1,2 nebo 1,6 - to jsou rozdílná čísla, ministr financí říkal, že reforma veřejných financí přispěla k inflaci 1,2 procentního bodu, ministr práce a sociálních věcí říkal 1,6, nechť - tak když to připočtu k tomuto číslu, tak do 7,5 mám ještě hodně daleko. Tedy jestli to mám chápat tak, že o tolik je slabší česká ekonomika, resp. náchylná na vnější vlivy, pak bože můj! Já myslím, že to tak není. Česká republika je náchylná na vnější vlivy stejně, anebo možná méně díky tomu, že výrazně posílila koruna v té době, a tedy posilující koruna eliminovala právě vlivy rostoucích cen komodit. Já myslím, že to je jasný důkaz: 3,5 plus 1,2 není 7,5. Tedy to, co je nad toto číslo, to je zřejmě vaše dílo, bohužel. To byla poznámka.

Teď otázka. - Pan místopředseda Nečas, jako obvykle, má nějaké poznámky k mému vystoupení. Já už jsem si na to zvykl, ale čekal jsem, jestli to přeci jenom zase se nepokusí říci na mikrofony, ale toho se zřejmě nedočkám.

Otázka je: Jaký je výnos z vlastního odkupu akcií ČEZ, jaký je konečný výnos pro státní rozpočet a jak jsou tyto příjmy, promiňte mi, v uvozovkách (předsedající upozorňuje na čas), zúčtovány vůči státnímu rozpočtu 2007 a 2008? Jestli náhodou díky tomuto výnosu - (Předsedající: Dvě minuty!) - se nevyvíjí právě deficit tak pozitivně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pozor na faktické poznámky!

Pan ministr má neomezený časový prostor.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP