(14.30 hodin)
(pokračuje Páralová)

Proč vláda tento zákon předkládá, již podrobně vysvětlil pan ministr. Podle zákona o důchodovém pojištění se důchody valorizují v pravidelném termínu vždy k 1. lednu a kromě toho zákon umožňuje za určitých podmínek valorizovat důchody i v termínu mimořádném. Zákon říká, že v mimořádném termínu se důchody zvyšují, pokud růst cen za stanovené období dosáhne alespoň 10 %. Takto to bylo nastaveno zákonem 1. 7. 2002. Od 1. 7. roku 2002 až donedávna byla nízká inflace, nízký růst cen, a proto se ustanovení o mimořádném termínu valorizace důchodů ještě nikdy nepoužilo, a tudíž neprošlo zkouškou ohněm, nebylo vyzkoušeno.

Růst cen od srpna 2007 v důsledku zrychlení růstu cen na konci roku 2007 a výrazného růstu cen v lednu 2008 přesáhl v lednu hranici 5 %. Kdyby se důchody nezvýšily ještě letos, znamenal by tento cenový vývoj výrazný meziroční pokles reálné hodnoty důchodů. Bohužel, zákon v současné podobě neumožňuje důchody v mimořádném termínu zvýšit. Ceny totiž ještě nevzrostly o požadovaných 10 %. Proto vláda předkládá tento návrh a navrhuje snížit hranici růstu cen pro mimořádnou valorizaci z 10 % na 5 %, a navrhuje tak umožnit mimořádné navýšení důchodů ještě letos v srpnu. Tím chce vláda zabránit propadu reálné hodnoty důchodů. Pro zvýšení důchodů od srpna 2008 vláda navrhuje zohlednit skutečný růst cen od srpna 2007 do ledna 2008 ve výši 5,1 %, což znamená průměrné zvýšení důchodů o 465 korun.

Jako zpravodaj nemám nic, co bych tomuto vládnímu návrhu vytkla. V celém návrhu jsem nenašla jedinou formální chybu. A když nemám co vytknout, tak snad jen poděkování vládě za rychlou reakci na cenový růst.

Domnívám se, že je velmi důležité, abychom tento zákon přijali, a doporučuji sněmovně, aby splnila přání vlády a vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené písemně. Mám tady sedm přihlášek. Pan poslanec Opálka, Škromach, Sobotka, Rath, poslanec Šlajs, Václav Exner a… Ano. Václav Exner. Ten je na protiraketovou obranu. To mu zřejmě teď neumožním. Dobře. Takže je to, ano, jenom šest.

Takže požádám prvního pana poslance Miroslava Opálku a pak se připraví Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, změna, která je zásadní v zákonu, přeměna písmenka 10 % na 5 %, nám samozřejmě nečiní žádné problémy. A až praxe odhalila, když inflace nabrala vysokého tempa, že těch 10 % bylo velmi krutých a pro seniory, dá se říci, neúnosných. Nemáme problém ani s projednáváním tohoto vládního návrhu v rámci § 90 odst. 2, čili ve zrychleném čtení. Zamýšlím se však nad 1. srpnem jako prvním dnem valorizace.

Víte, vážené kolegyně, kolegové, není to tak dlouho, co jsme projednávali státní rozpočet na rok 2008. A já jsem se snažil upozornit na situaci, neboť odhady, které přineslo Ministerstvo financí a Česká národní banka, se jiným expertům jevily jako podhodnocené. Tvrdil jsem, že inflace bude kolem 8 %, a žádal jsem, aby bylo v rámci státního rozpočtu, aby byla vytvořena rezerva na mimořádnou valorizaci, a předpokládal jsem, že vláda se s tím vyrovná. Tehdy v kuloárech byly tyto názory zesměšňovány, zpochybňovány, a přišel čas a ukázal, že ta realita je opravdu tvrdší, než se proklamovalo.

Kladu si tedy otázku. Byl to špatný odhad expertů na těchto institucích, anebo to byl už geniální tah, jak přijít s valorizací těsně před volbami, které nás čekají na podzim?

Pane předsedo vlády, oslovujete mě přímo za zády, myslím to smrtelně vážně. A vám už opravdu nelze věřit, protože vy jste našim voličům naslibovali, i těm důchodcům, tolik, že všechny vaše kroky lze vždy poměřovat tím kritériem pravdy či lži.

Reforma veřejných financí i další vlivy ukázaly, že doprava, potraviny, energie, nájemné, zdravotnictví se zvýšily více, než kdo očekával. My jsme seznamováni samozřejmě se statistikou, jaká je inflace obecně. Ale spotřební koš každého seniora je trošičku jiný než průměrný spotřební koš občana České republiky, a tudíž to procento inflace na jeho spotřebu je daleko, daleko vyšší.

Ztotožňuji se proto s tím, aby opravdu valorizace v mimořádném termínu proběhla, aby vláda znovu zvážila, jestli ta avizovaná částka 465 korun je dostatečná, protože tady se jedná vlastně o pět měsíců, což dělá za rok valorizaci 2325 korun, ale v čase od ledna do srpna v podstatě tito senioři zálohovali ze svých úspor celý systém, a nedostanou vlastně z toho nic. Proto vyzývám vládu, aby zvýšila tuto valorizaci, alespoň aby to bylo 500 korun měsíčně v tom daném roce, abychom nakonec, protože jednáme o tom 1. dubna, nevyvedli naše důchodce aprílem. Také se přimlouvám za to, neboť tento zásah mimořádné inflace je velmi tvrdý, aby vláda zvážila plošnou či jednotnou valorizaci pro všechny. Poslanecký klub KSČM tento návrh podpoří a věřím, že vláda zodpovědně přistoupí i k těm návrhům, které zazní.

Chtěl bych říci, že pokud tomu tak nebude, je ve hře ještě jeden poslanecký návrh, který zřejmě budeme projednávat na další naší schůzi. Možná že bude čas se o tom pobavit ještě příště.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych teď požádal dalšího přihlášeného do rozpravy, pana poslance Zdeňka Škromacha. A připraví se pan poslanec Sobotka.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP