(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, je 14.15 hodin, pauza vypršela, vraťte se zpátky, protože budeme hlasovat. Pokud je to tak, že karty fungují, stěrače stírají - prosím, vraťte se do lavic, vážení kolegové. Máme před sebou poměrně nevinné hlasování o ověřovatelích Sněmovny. - Ne, to už jsme udělali.

Máme před sebou naprosto zásadní hlasování o návrhu pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny. Možná nevinné, ale zásadní hlasování, ve kterém rozhodneme o tom, jestli schůze vůbec bude. Takže prosím o maximální soustředění na to, jestli schůzi chcete, nebo ne.

Pan poslanec Hamáček má náhradní kartu č. 51.

 

Všichni na svých místech budeme hlasovat o návrhu pořadu 29. schůze

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2. Přítomno 153, pro hlasovalo 146, proti nula. Takže tento návrh byl přijat.

 

Teď můžeme přistoupit k projednávání pořadu schůze. Já bych vás ale rád informoval, že pokud by někdo z vás chtěl v této chvíli zamířit do Státních aktů, tak s tím bude mít problém, protože Státní akty jsou po dobu od 14.00 do 14.45 uzavřeny. Probíhá v nich výjimečně slavnostní udělování znaků a vlajek obcím. Po 14.45 hodin se situace zlepší.

 

Nyní tedy přistoupíme k bodu schváleného pořadu, kterým je jediný bod:

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 458/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji jenom všechny, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Teď poprosím, aby z pověření vlády tento materiál uvedl ministr a místopředseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové - (Přerušen předsedajícím pro velký hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte. Kolegové, já si myslím, že už teď skončila legrace, začali jsme projednávat řádný bod, kvůli kterému je tady mimořádná schůze, takže bych vás prosil, abyste věnovali pozornost úvodnímu slovu a tomu, co je předmětem jednání. Děkuji, že to chápete.

Prosím, pane ministře, můžete pokračovat.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji pane předsedající. Doufám, že legrace opravdu skončila, že teď nezačne.

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh dílčí novely zákona o důchodovém pojištění, který se týká některých pravidel pro zvyšování důchodů. Zákon o důchodovém pojištění upravuje podmínky pro pravidelné zvyšování důchodů vždy v lednu, čili na počátku nového kalendářního roku, a dále též podmínky pro zvýšení důchodů mimořádné. Podmínky pro mimořádné zvýšení důchodů mimo pravidelný termín byly stanoveny v zákoně jako pojistka k zamezení výraznějšího meziročního poklesu reálné hodnoty důchodů při prudším vzestupu cen. Ten důvod je takový, aby se nemuselo čekat vždy na pravidelnou valorizaci, která může proběhnout pouze k 1. lednu daného kalendářního roku. Chci také zdůraznit, že zatím za celou dobu fungování tohoto zákona k mimořádnému zvýšení důchodů nedošlo.

Podle platné právní úpravy se důchody zvýší v mimořádném termínu tehdy, jestliže růst cen dosáhl ve stanoveném období alespoň deseti procentních bodů. Počátek tohoto období je vždy vymezen prvním měsícem následujícím po posledním kalendářním měsíci období, které bylo vzato v úvahu při předchozím zvýšení důchodů. Konkrétně to tedy v našich podmínkách znamená, že tímto prvním měsícem je srpen roku 2007, protože červenec roku 2007 byl vzat v potaz při pravidelné valorizaci, která proběhla od 1. ledna 2008. Od srpna roku 2007, kdy tedy začíná nové rozhodné období, až dosud uvedená podmínka růstu cen o 10 % nebyla splněna a nebude s nejvyšší pravděpodobností splněna ani do července roku 2008, kdy končí rozhodné období pro stanovení zvýšení důchodů v pravidelném termínu k 1. lednu 2009.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP