(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová:Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 17 hodin 52 minut. Končí lhůta - zatím tedy - pro jednání poslaneckého klubu KSČM. Pane předsedo Kováčiku, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, jednání poslaneckého klubu a vývoj jednání mezi jednotlivými poslaneckými kluby dospěly k tomu, že jsem nucen trvat na svém návrhu, tedy body 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 78, tedy informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany, navrhuji zařadit jako bod jedna až sedm naší dnešní schůze.

A co je rozhodujícím důvodem, proč na tom trváme? Protože je to možnost a tu možnost té vládě tím návrhem dáváme, aby jestliže se alespoň z médií dozvídáme, že jednání o příslušných smlouvách jsou ukončena, smlouvy jsou před podpisem, tak aby občané České republiky dostali šanci seznámit se se zněními těch předmětných smluv. My bychom rádi, aby ty smlouvy ještě před podpisem byly zveřejněny, aby se vědělo v České republice, co se jménem českých občanů podepisuje a co se minimálně za zády 65 až 70 % občanů České republiky dojednalo v této věci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Protože stále ještě běží čas určený k návrhům na změnu programu, táži se opět, zdali si někdo přeje přednést další změnu programu. Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Já vás - aby vůbec byl hlasovatelný návrh můj, respektive ranního grémia, který má trvání velmi krátké k mé velké lítosti - nejprve požádám, abychom rozhodli o osudu bodu 87, kterým je jedno z třetích čtení, které ranní grémium navrhlo jako druhý bod.

 

Ale nejprve musíme rozhodnout, zda v úterý budeme hlasovat i o zákonu ve třetím čtení. To je tedy první hlasování (číslo 266), které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tím, abychom i dnes projednávali třetí čtení návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 148 poslankyň a poslanců pro návrh 129, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Takže tedy nejprve návrh pana poslance Kováčika, a to aby body 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 78 byly zařazeny jako první bod našeho dnešního jednání, respektive první až sedmý, neb jsme stále ještě tyto body nesloučili do jednoho. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem?

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 267 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh 68, proti 68. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále se budeme zabývat návrhy pana poslance Sobotky. Prvním návrhem bylo, aby bod 83, ve stručnosti řečeno Tibet, byl zařazen jako druhý bod po bodu číslo 46.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 268 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 151 poslankyň a poslanců pro 115, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem pana poslance Sobotky je, aby body 72 až 78 byly projednány bezprostředně po bodu 83, tedy jako třetí bod, respektive třetí až desátý bod našeho programu.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 269 a táži se kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 151 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní pokročíme k návrhu paní poslankyně Konečné a je to návrh na zařazení nového bodu, a to předřadit před všechny ostatní body bod číslo jedna našeho jednání, a já ho ve stručnosti nazvu informace předsedy vlády ke Kosovu. Omlouvám se kvůli tomuto zjednodušení, ale potom bychom samozřejmě doplnili přesnou citaci usnesení, na které se paní poslankyně Konečná odvolávala.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 270 a táži se vás, kdo souhlasí se zařazením nového bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 151 poslankyň a poslanců pro 71, proti 55. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Vrátíme se tedy k mému původnímu návrhu, respektive k návrhu ranního grémia. Já ho zopakuji o drobnou modifikaci, která vzešla z předchozích hlasování, a tou je přijatý návrh pana poslance Sobotky, aby, ve zkratce, Tibet byl druhým bodem.

Zahájíme tedy bodem 46, Lisabonskou smlouvou. Posléze to bude bod 83 - Tibet, další bod 87 - třetí čtení a potom blok bodů 72 a 78, tedy radar.

Hlásí se pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já jsem dnes při jednání Ústavního soudu vyslechl stanovisko Poslanecké sněmovny, které se týkalo takzvaného reformního batohu, kdy Poslanecká sněmovna a Senát sděluje Ústavnímu soudu, že jednala s vědomím, že jedná podle ústavy a podle platných zákonů, že nic jiného neporušuje, že s takovým vědomím jednala.

Já chápu a vůbec nic nemám proti projednávání takzvané Lisabonské smlouvy, to znamená změny poměrů v Evropské unii, ale musím reagovat na to, co tady řekl při předkládání tohoto bodu číslo 46 pan místopředseda vlády Alexandr Vondra. Prohlásil totiž, že vydání takzvaného konsolidovaného textu je v podstatě samizdatem. A já jsem si ověřoval ty informace a je pravda to, co tvrdí pan místopředseda Zaorálek, alespoň takovou informaci jsem dostal, že český překlad byl k dispozici onoho 17. prosince loňského roku při podpisu této smlouvy, když ji podepisoval pan předseda vlády Topolánek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP