(20.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Návrh pana poslance Bublana vrátit návrh k přepracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 245. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 151 poslanců, 73 bylo pro, 72 proti, tento návrh nebyl přijat.

 

Teď u tohoto návrhu budeme hlasovat o návrzích na přikázání. Takže organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro bezpečnost. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.) Ale dám hlasovat až poté, co pan poslanec Hašek vyjádří souhlas s výsledkem hlasování.

Pan poslanec František Bublan chce ne zpochybnit hlasování, ale oznámit, že hlasoval jinak, což určitě budeme pro stenozáznam respektovat.

 

Poslanec František Bublan: Je to s podivem, byl to můj návrh, já jsem hlasoval pro, a na sjetině mám x. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O návrhu rozhodneme v hlasování 246. Kdo souhlasí s námitkou vyjádřenou poslancem Františkem Bublanem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. 151 hlasovalo, 129 pro, 2 proti, návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat návrh na vrácení navrhovateli k dopracování podle návrhu pana poslance Bublana. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 247. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, 73 bylo pro, 74 proti, návrh nebyl přijat.

 

Kontrola v tuto chvíli pokračuje. (Nebylo námitek.)

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. V rozpravě zazněl návrh na přikázání výboru ústavněprávnímu, pokud se nepletu.

 

Čili hlasování pořadové číslo 248. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru pro bezpečnost, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 151 poslanců, všichni byli pro. Takže tento návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 249, které jsem zahájil, se táži, kdo souhlasí s přikázáním výboru ústavněprávnímu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. 151 hlasovalo, 138 pro, 6 proti, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích na prodloužení lhůt k projednání. Pan poslanec Klas navrhl lhůtu prodlouženou o 10 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 250. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, pro bylo 104, proti 2. Tento návrh byl přijat, takže návrh pana poslance Bublana je v tuto chvíli nehlasovatelný.

 

Budeme se věnovat bodu 36, souhlasí-li pan zpravodaj. A opět proběhne hlasování obdobné předcházejícím.

 

Pan poslanec Maršíček dal návrh na zamítnutí této předlohy.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 251, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 151 poslanců, pro bylo 69, proti 74. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bublana na vrácení návrhu navrhovateli k dopracování.

Hlasování pořadové číslo 252. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, pro bylo 72, proti také 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích na přikázání. Opět jsou oba návrhy ve hře. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Z pléna zazněl návrh na projednání výboru ústavněprávnímu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 253. Kdo souhlasí s přikázáním návrhu k projednání výboru pro bezpečnost, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 151 přítomných bylo pro 145, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 254. Kdo souhlasí s návrhem přikázání ústavněprávnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, pro bylo 136, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme věnovat návrhu na prodloužení lhůty pro projednání. Základní návrh je prodloužit lhůtu o 10 dnů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování 255, které jsem zahájil, tím, že stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, pro bylo 82, proti 1. Tento návrh byl také přijat.

 

Dámy a pánové, rozhlížím se… Domnívám se, že jsme vyčerpali všechny návrhy, o kterých bylo lze hlasovat, a můžeme přistoupit k projednávání dalšího návrhu zákona, protože projednání těchto bodů končí. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodajovi.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

38.
Vládní návrh zákona o elektronických úkonech,
osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů
/sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

 

Hovořit bude opět ministr vnitra Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, dovolím si na úvod svého vystoupení požádat o možnost přednést procedurální návrh, a to obdobně jako v předcházejícím případu, spojit rozpravu tohoto bodu s následujícím, neboť spolu věcně souvisejí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP