(14.00 hodin)

Poslanec Jan Látka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, právě projednávaná novela by měla zrušit možnost pro firmy zahrnout náklady na stravování svých zaměstnanců do odečitatelných položek. Dle mého názoru je to tak však špatně, protože daňová podpora závodního stravování včetně stravenek je již v řadě zemí Evropské unie zcela běžnou a stabilní záležitostí.

Nelze pominout, že v této souvislosti se hodně hovořilo o tom, že daňové zvýhodnění údajně prosadila firma Sodexho v premiérově okolí za 3 mil. korun. Ukvapená reakce premiéra Mirka Topolánka zrušit najednou, tedy již od 1. července, daňové výhody pro závodní stravování, je pak pro mne spíše jakýmsi přiznáním spoluviny a snahou uklidit aféru před pozorností médií a veřejnosti. To znamená, že za toto případné korupční jednání budou vlastně potrestáni zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří stravování zabezpečují a využívají je.

Zrušení daňové uznatelnosti příspěvku na stravování ve formě stravovacích poukázek bude mít vážné důsledky pro zaměstnance i podnikatelskou sféru. Vždyť závodní stravování využívají téměř 4 mil. zaměstnanců, prostřednictvím stravenek pak 1,3 mil. našich občanů. Bohužel jsou to především zaměstnanci malých a středních firem a právě těm přece ODS ve svém volebním programu slíbila pomáhat. Když pominu ekonomickou stránku věci, tak zrušení stravenek bude mít bezesporu negativní vliv na stravovací návyky zaměstnanců, protože povede ke konzumaci méně vhodné stravy v nevhodném prostředí a často velmi pochybné kvality a logicky to pak ovlivní i kvalitu odvedené práce.

Zcela likvidační je tento návrh pro cca 17 000 podnikatelů provozujících restaurační zařízení, u nichž stravenky tvoří 50 i více procent celkového obratu. Podnikatelé přitom investovali nemalé částky do svých provozů, aby splnili náročné hygienické předpisy, které jsou podmínkou poskytování stravovacích služeb. Jako důsledek očekávaného výpadku tržeb ze stravenkových poukázek lze předpokládat vysokou ztrátovost, nebo dokonce zánik těchto restaurací včetně rušení pracovních míst v těchto provozovnách.

Proto pevně věřím, že tento další asociální návrh z dílny ODS nebude touto Poslaneckou sněmovnou schválen.

Ze zdůvodnění předkladatelů vyplývá, že hlavním důvodem pro zrušení daňové uznatelnosti stravování formou stravenek je předpoklad daňové úspory 0,6 až 1 mld. korun. Domnívám se, že je to pouze zbožné přání této vlády. Dá se předpokládat, že se totiž sníží odvody DPH a také daně z příjmů kvůli poklesu obratu restaurací, takže úspory budou minimální. Rozhodnutí této vlády ohledně stravenek považuji proto za velký podraz na všechny zaměstnance, ale i zaměstnavatele v naší zemi. Je to jen další důkaz toho, jak vláda Mirka Topolánka umí občanům jen slibovat a chová se přitom jako slon v porcelánu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já pro tento návrh, který je zcela jasně proti zájmům mnoha našich občanů, ruku nezvednu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Melčák, připraví se pan poslanec Kalousek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme rozhodnout o návrhu na zrušení zaměstnaneckých stravenek. Nespornou příčinou, a přímou příčinou, vzniku tohoto návrhu byl mediálně vyvolaný skandál spojený se zveřejněním údajné smlouvy mezi firmou No comment! a Sodexho Pass v České televizi. Stalo se tak v pořadu Reportéři ČT s názvem Jak si koupit hlasování ve Sněmovně, odvysílaném ve večerních hodinách v pondělí dne 14. ledna letošního roku.

Musím říci, že opakovaně vznesená osočení, že jsem se podílel na korupčním spolčení, se mne osobně velmi dotkla. Autoři reportáže v podstatě vykonstruovali sprosté obvinění, že peníze z jakési smlouvy týkající se nezrušení stravenek byly určeny pro mne a kolegu Michala Pohanku. Učinili tak přesto, že jsme písemně jasně a srozumitelně odmítli jakékoliv kontakty s uvedenými firmami. Jediným "důkazem" bylo to, že jsme se nejvíce zasazovali o zachování těchto stravenek. Znovu opakuji, že obvinění vznesená proti mé osobě musím rezolutně odmítnout. Musím také připomenout, že křivé obvinění je i dnes trestné. Na obviňování dalších osob z pochopitelných důvodů reagovat nebudu.

Není bez zajímavosti, že nejlépe byl na vyvolanou kauzu připraven pan poslanec Jiří Paroubek. Veřejnosti halasně sdělil, jak si má odvysílaný pořad vykládat. nenechal nikoho na pochybách, že si konečně s námi dvěma, rozumějte Melčákem a Pohankou, může vyřídit účty. Protože se angažoval až nezvykle aktivně a - jak je jeho zvykem - opět bez důkazů, cítím se oprávněn poukázat na jeho farizejskou úlohu v této kauze. Připomeňme si proto alespoň některé ohlasy v tisku.

Cituji nejprve Lidové noviny ze dne 15. ledna 2008. Prosím, následuje citát: "Vypadá to podle této reportáže, že okolí premiéra Mirka Topolánka ovládli političtí gangsteři," uvedl Paroubek s tím, že jde o "korupční osu Topolánek, Dalík, Melčák, Pohanka." Konec citátu.

Jinde naleznete, že - prosím, opět následuje citát: "ČSSD podle Paroubka zvažuje, že podá sama v souvislosti se skandálem kolem stravenek trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z korupce, zneužití pravomoci veřejného činitele a podvodu." Konec citátu.

(Reaguje na premiérovu poznámku:) Já jsem myslel, že pan premiér mě ujišťuje, že tentokrát ČSSD to trestní oznámení podala. To by mě překvapilo.

Protože, pokud je mi známo, žádné trestní oznámení nebylo podáno, nekonalo se ani žádné vyšetřování, dovolím si tvrdit, že šlo především "jen" o účelovou mediální konstrukci s podivným pozadím určenou ke skandalizaci politických oponentů.

Co však bylo dosaženo je, že byl vnesen další neklid do společnosti. V té souvislosti je nutné opět konstatovat, že panu Paroubkovi není nic svaté a že klidně vyvolá cokoliv, aby naplnil své mocenské ambice, a že si bez skrupulí vezme za rukojmí i své potenciální voliče. Ostatně opačná reakce na jeho hysterickou odezvu na sebe nedala dlouho čekat a sjednotila veřejnost pro záchranu stravenek. Společné prohlášení sociálních partnerů je všeobecně známé, a proto jej tady nebudu číst.

Bylo by namístě požadovat přerušení tohoto bodu a zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která by odpověděla na řadu otázek. Vzhledem ke špatné zkušenosti s tímto způsobem hledání pravdy však v tuto chvíli návrh na zřízení komise nepodávám, ale jsem připraven takový návrh podpořit, bude-li podán. Zřízením vyšetřovací komise bychom se možná konečně dozvěděli, kdo, kde a z jakých informačních a finančních zdrojů vyrábí tyto medializované skandály s viditelně stejnou režií.

Zbývá ještě připomenout, jakou většinou byl zmíněný návrh na záchranu stravenek podle sněmovního tisku 222/3 schválen. Není pravda, že "stravenky zůstaly zachovány hlasy poslanců Pohanky a Melčáka". Hlasovací poměry byly ve chvíli schvalování pozměňovacích návrhů úplně jiné. Lze s úspěchem tvrdit, že stravenky zůstaly nesporně zachovány díky tomu, že Jiří Paroubek vyvedl poslanecký klub ČSSD z jednacího sálu. Když si tuto skutečnost uvědomíte, pak vás určitě napadnou i jiné souvislosti. Nejen stravenky.

Nepromyšlené nebo překombinované marketingové tahy se často obracejí proti svému tvůrci. Někteří v tomto sále by o tom mohli dlouho vyprávět. Marketing totiž není uplatňování nechvalně známého rčení stokrát opakovaná lež se stává skutečností.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP