(14.50 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas! (Poslanec Váňa po upozornění na čas okamžitě odchází od mikrofonu.) To bylo trochu surové, omlouvám se. Hlavně jsem vycházel z toho, že poslanec Váňa bude mít ještě příležitost pokračovat.

Pan poslanec Šincl má ještě dvě minuty.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já se omlouvám, pane předsedající, ale já jsem sděloval minule ve svém vystoupení, že již nebudu pokračovat další interpelací pro opětovnou nepřítomnost pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já si teď vybavuji, že jste to řekl. V tom případě ještě pan poslanec Váňa. Prosím, pane poslanče, poslední interpelace.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Nepřítomný pane premiére, já musím říci, měl jsem toho ještě hodně, ale tak jsem se rozlítostnil, když vás tady nevidím, že už nemohu pokračovat. (Smích a potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V tom případě já končím interpelace na premiéra.

Vidím, že se hlásí pan poslanec Kováčik o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, institut interpelací slouží ve všech civilizovaných demokraciích, a já nepochybuji, že všechny demokracie jsou civilizované, k tomu, aby opoziční poslanci měli šanci oslovit vládnoucí strany, resp. jejich ministry a předsedu vlády ve věcech, které nemají jiné řešení, pokusit se dobrat řešení tam, kde všechna ostatní řešení selhala, anebo třeba jim, a to je také součástí demokracie, prostě jenom projevit názor, že nejsou spokojeni s jejich způsobem vládnutí. To, co se ovšem předvádí zde v české Poslanecké sněmovně při interpelacích, kdy předseda vlády a řada členů vlády se na interpelace vůbec nedostavuje, případně je přítomna třeba i v budově Poslanecké sněmovny, ale na interpelace se omluví, protože má jinou "důležitou" činnost na programu, to je podle našeho názoru pouhým aktem arogance, pouhým aktem pohrdání opozicí a jako taková opozice toto dále nehodláme snášet.

Jsem přesvědčen o tom, že nejlépe učiníme, když teď, v této chvíli, to trapné divadlo, ve které se v posledních měsících interpelace zvrhávají, ukončíme, a možná se to vezme jako apel na pana předsedu vlády a na některé pány ministry, že příště na interpelace přijdou a opozici, byť se jim to leckdy nelíbí, také vyslechnou.

Současně mi dovolte, abych než učiním tu výzvu, popřál hezké Velikonoce všem zde v této místnosti, i přítomným pánům ministrům Nečasovi a Řebíčkovi.

Prosím všechny poslance, kteří jsou přítomni v této místnosti, aby na protest proti přístupu vlády k interpelacím teď z interpelací odešli. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím ještě Davida Ratha za klub sociální demokracie.

 

Poslanec David Rath: Klub sociální demokracie je velmi znepokojen tím, jak premiér přistupuje k interpelacím. Tím nepohrdá jen Poslaneckou sněmovnou, ale v podstatě i statisíci občanů, kteří se o interpelace zajímají, kteří interpelace sledují jako věc, kde se probírají aktuální problémy současné politiky. Kde jinde má premiér vysvětlovat občanům prostřednictvím volených zástupců a jejich otázek lidem svoji politiku než při interpelacích?

Obdobně je to s ministry. Když se podíváte na seznam opětovně omluvených ministrů, opět pan ministr Julínek, který minulý týden se interpelací neúčastnil, byť je to jeho povinnost ze zákona, a byl přitom v této budově a věnoval se úplně něčemu jinému, nějakým svým soukromým aktivitám, tak dnes se opět omluvil, že má práci v Senátu. Chci připomenout opět panu ministrovi Julínkovi, že jeho místo je v Poslanecké sněmovně, protože vláda a členové vlády se zodpovídají Poslanecké sněmovně, nikolivěk Senátu. Za to, že pan ministr Julínek kumuluje své funkce a je senátorem současně s ministrem, tak si musí uvědomit, co je pro něho povinnost a priorita. Povinnost a priorita je výkon funkce ministra a zodpovědnost Poslanecké sněmovně, nikolivěk jeho nadúvazek v Senátu.

Z tohoto důvodu, že drtivá většina ministrů se opět omlouvá, premiér je opětovně nepřítomen, tak nemá cenu zde dávat vážné otázky do vzduchoprázdna, protože odpovědí se nikdy nedočkáme.

Dámy a pánové, za klub sociální demokracie - nás to velmi mrzí, nás velmi mrzí tento arogantní přístup vlády vůči občanům, a na protest proti tomu opouštíme tyto interpelace. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom sdělím, že já pokládám také průběh těchto interpelací za nedůstojný, stejně nedůstojný, jako byly minulé interpelace. A zároveň bych pak řekl na adresu vlády, že omluvy typu, že se ministr omlouvá kvůli naléhavým pracovním důvodům nebo pracovní zaneprázdněnosti, jsou nepochopením role parlamentu v parlamentní demokracii.

Já proto končím tyto interpelace a přeji vám přesto pěkné Velikonoce.

 

(Místopředseda Zaorálek odchází ve 14.57 hodin z místa řídícího schůze. Odchodem předsedajícího je jednání ukončeno. Ze sálu odešli také poslanci KSČM a poslanci sociální demokracie.)

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Za klub Občanské demokratické strany považuji za skandální, že místopředseda Poslanecké sněmovny, který si má plnit povinnosti a jednat v interpelacích, tak jak ukládá jednací řád, neboť nepřítomnost ministra nebo interpelovaného anebo nepřítomnost interpelujícího řeší jednací řád a místopředseda Poslanecké sněmovny, který řídí schůzi, má nechat jednat o interpelacích, a pokud interpelovaný ministr není přítomen, je povinen do 30 dnů odpovědět písemně, takže každou odpověď interpelující poslanec dostane, záleží, jestli přímo zde na místě, anebo písemně. To, že pan místopředseda ukončil schůzi tímto nezákonným způsobem, v rozporu s jednacím řádem, považuji za skandální.

(Poslanci vládních stran zůstávají ještě v sále. Za vedení Sněmovny je přítomna pouze paní místopředsedkyně Němcová.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, já nechci mluvit vůbec od řídicího postu, protože mi to nenáleží. Pan místopředseda nikomu řízení této schůze nepředal. Tím, že se zvedl od svého postu, schůzi přerušil.

Znamená to, že se setkáme v úterý, tak jak bylo řečeno, v jednu hodinu. O důvodech přerušení mohou přemýšlet všechny poslanecké kluby a v úterý k tomu zaujmout své stanovisko. Já to říkám teď proto, abychom věděli, že se každý z nás tedy má sebrat a jít domů, protože postup řídícího byl naprosto neobvyklý a nenormální. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP