Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. března 2008 v 9.10 hodin

Přítomno: 146 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na tomto jednání tito poslanci a ministři vlády: pan poslanec Bauer - zahraniční cesta, pan poslanec Dědič, pan poslanec Dub - zahraniční cesta, pan poslanec Kochan - zahraniční cesta, pan poslanec Krill - návštěva u lékaře, paní poslankyně Marková - zahraniční cesta, pan poslanec Svoboda Miroslav - zahraniční cesta, pan poslanec Šeich - nemoc, pan poslanec Valouch - zdravotní důvody, pan poslanec Vanoušek - zahraniční cesta, pan poslanec Vidím - zahraniční cesta, pan poslanec Tom Zajíček - zdravotní důvody, paní poslankyně Olga Zubová - nemoc. Dále z členů vlády pan premiér Topolánek - zahraniční cesta, pan ministr Bursík - účast na jednání Senátu odpoledne, pan ministr Gandalovič - pracovní důvody, pan ministr Jehlička - účast na jednání Senátu, pan ministr Julínek - tady mám dopoledne účast na jednání Senátu, pan ministr Kalousek - odpoledne do 17 hodin, paní ministryně Parkanová - zdravotní důvody, pan ministr Říman - dopoledne účast na jednání Senátu, paní ministryně Stehlíková - dopoledne pracovní důvody, pan ministr Cyril Svoboda - zasedání Legislativní rady vlády, pan ministr Schwarzenberg - hospitalizace. To by byly všechny omluvy, které tady mám, abych vám je sdělil.

Protože je dnes čtvrtek, chci vás upozornit na to, že na pořadu již nemáme žádné odpovědi na písemné interpelace poslanců, neboť byly projednány minulý čtvrtek. Ty, které projednány nebyly, nebudou na žádost poslanců zařazeny, tedy budou zařazeny na jednání příští schůze, protože tady nejsou ministři, kteří by na tyto interpelace mohli odpovědět. Dále odpoledne by měly proběhnout ústní interpelace.

Dnešní grémium navrhuje následující postup a projednání následujících bodů. Zahájili bychom bodem číslo 15, pokračovali bychom bodem číslo 41, poté bodem 6 a bodem 46. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich slosování.

Chci dále nastínit postup, jaká byla dohoda. Na dnešní gremiální poradě jsme se dohodli, že budeme pokračovat v úterý příští týden, to je 25. 3., od 13 hodin, kdy budeme projednávat další body naší schůze. Takže jenom abych upozornil poslance na to, že budeme pokračovat v jednání 28. schůze v úterý 25. 3. ve 13 hodin a toto jednání bude pokračovat do 21 hodin, kdy budeme projednávat všechny zbylé body, které máme z 28. schůze.

Dále se přihlásil k pořadu schůze pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, plním svůj včerejší slib a požádám Poslaneckou sněmovnu o zařazení nového bodu této schůze, a to tisku 142, protikuřácký zákon, abych se vyjádřil přesně, tedy změna zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Navrhuji, abychom ho zařadili dnes ještě před Lisabonskou smlouvu, a tento zákon by se projednával ve druhém čtení, abychom mohli navrhnout vrácení výborům k novému projednání. Čili jako třetí bod.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená, pane místopředsedo, sněmovní tisk 142 zařadit před bod 46. Rozumím tomu dobře? Ano.

Paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Dobré ráno. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádala o zařazení pevně bodu za ten v tuto chvíli kolegou Filipem navrženým třetím bodem tisk 142, bod číslo 83 - prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu. Čili za tisk 142 a před bod 46 - Lisabonská smlouva. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, paní poslankyně. Táži se, jestli se někdo dále hlásí do rozpravy. Ano, hlásí, pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já bych chtěl jenom upozornit, protože k tomuto bodu, který vzpomínala paní poslankyně Jacques, nám bylo rozdáno usnesení dneska ráno v 9 hodin a podle § 57 projednávání bodu pořadu, k němuž má sloužit jako podklad sněmovní tisk, se zahájí, byl-li všem poslancům takový podklad včas doručen. Sněmovní tisk, nejde-li o návrh zákona, se poslanci doručí nejméně 24 hodin před jeho projednáváním. Takže se domnívám, že o takovém zařazení napevno na dnes nemůže být ani řeč.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, to je názor pana poslance Koníčka. Hlásí se někdo dále do rozpravy k programu schůze? Není tomu tak, budeme nyní hlasovat o těch návrzích, které zazněly na mikrofon.

 

Jako první budeme hlasovat o tom, že dnes jako první bod projednáme bod číslo 15.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 125, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Na dnes už máme pevně zařazený bod 41, to znamená, že o tom hlasovat nemusíme, a máme pevně zařazený bod číslo 6.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa, abychom za bod 6 zařadili sněmovní tisk 142. Je tomu tak, pane místopředsedo? Ano, je.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 139 poslankyň a poslanců pro návrh 123, proti 6. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Teď bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Kateřiny Jacques, i když měl námitku pan poslanec Koníček. Já si myslím, že to není sněmovní tisk, že je to pouze usnesení pro informaci, takže bych o tomto návrhu dal hlasovat. Je proti tomuto postupu námitka? Vidím zvednutou ruku pana poslance Exnera. Z toho soudím, že proti tomuto postupu je námitka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP