(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, je 10 hodin 31 minut, takže vás prosím, abyste se vrátili do Sněmovny, protože schůze byla přerušena právě do půl jedenácté.

Mezitím jsem obdržel ještě jednu omluvenku od pana poslance Pavla Hojdy, který se omlouvá z odpoledního jednání Sněmovny, nebo v době od 11.30 do 12.30. Tak to je omluva.

Ještě jednou vás žádám, abyste se posadili do lavic, a připomenu, že se nacházíme ve fázi, kdy jsme diskutovali proceduru k návrhu zákona cestovní doklady, třetí čtení. Já si myslím, že jsme vyslechli proceduru, kterou navrhl pan poslanec Sunkovský, že pan zpravodaj navrhl proceduru, kterou by se mělo postupovat. Ale protože za tu hodinu možná leckdo zapomněl, jak to bylo navrženo, tak bych ještě jednou požádal pana poslance, aby nám osvěžil paměť a připomněl, jak tedy ty body navrhoval hlasovat.

Takže prosím ještě jednou pana poslance Sunkovského, kdyby proceduru zopakoval.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já si dovolím zopakovat proceduru k projednávání zákona o cestovních dokladech.

Byly podány dva pozměňovací návrhy - pozměňovací návrh pana doktora Ratha a pozměňovací návrh pana poslance Kladívka. K proceduře byla vznesena námitka od předkladatele pana ministra Langera. Takže jsem navrhoval a znova to opakuji: nejprve bychom hlasovali o námitce pana ministra Langera k pozměňovacímu návrhu pana Davida Ratha. Pakliže námitce bude vyhověno, bude pozměňovací návrh pana doktora Ratha nehlasovatelný a hlasovalo by se pouze o návrhu pana poslance Kladívka. V případě, že námitka nebude přijata, hlasovalo by se o obou pozměňovacích návrzích v pořadí za prvé David Rath, za druhé návrh pana poslance Kladívka a na konci o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že to je takhle přehledné. Pana zpravodaje požádám, aby tam zůstal.

Mám tady ještě omluvu pana poslance Oldřicha Vojíře, který se omlouvá také od 12 hodin do skončení dnešního dne z důvodu lékařského zákroku. Tak to je ještě omluva na dnešek.

Tak a teď bychom se pustili tedy do postupu hlasování, který jsme právě vyslechli. Takže nejdřív - budu to opakovat - jste, pane zpravodaji, navrhl… (Výzva z pléna k odhlášení.)

Všechny vás odhlašuji. Prosím, znova se přihlaste. Všichni se znovu přihlaste. Tak, jsme odhlášeni, všichni jsou přítomni.

První hlasování bude hlasování o námitce ministra Ivana Langera proti pozměňovacímu návrhu Davida Ratha. Takže nejdříve hlasování o námitce. Počkejte, jak to budu formulovat? Kdo je pro námitku, kdo je pro to, přijmout námitku. Takhle to budu formulovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku ministra Ivana Langera proti pozměňovacímu návrhu Davida Ratha? Kdo je proti přijetí této námitky Ivana Langera?

Hlasování má pořadové číslo 95. Přítomno je 183. Pro hlasovalo 93, proti 86. Takže námitka by byla takto přijata.

 

Ale prosím vás, hlasování bylo těsné, ještě vyčkejte kontroly tohoto hlasování. (Po chvilce:) Můžeme tedy pokračovat?

Takže to bylo, pane zpravodaji, první hlasování. To druhé, kdybyste připomněl.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Takže v tomto případě, když byla přijata námitka pana ministra Langera, tak pozměňovací návrh pana poslance Davida Ratha v tomto okamžiku by byl nehlasovatelný a hlasovali bychom o návrhu pana poslance Tomáše Kladívka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat. Zeptám se na názor ministra. (Ano, souhlasím.) Zpravodaje? (Taktéž souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento pozměňovací návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 96. Přítomno je 184. Pro hlasovalo 181, proti žádný, takže tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Dále, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Tímto hlasováním jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy a nyní nás čeká poslední hlasování, a to je hlasování o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, výborně. Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, podle sněmovního tisku 389, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení, které jsem přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 97. Přítomno je 183. Pro hlasovalo 159, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Můžeme ukončit. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem chtěl poděkovat za podporu toho zákona. Je mi líto, že došlo k tomu střetu, který se vůbec netýkal věcné podstaty toho návrhu zákona, jehož cílem je zjednodušit cestování našich občanů nejen v rámci Evropské unie a schengenského prostoru, ale i do zahraničí, tedy Kanady.

Děkuji za podporu.

***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP